News

Raamatupidamise erialal täitus 25 aastat 10. November HKHK

10. november on rahvusvaheline raamatupidajate päev!


Oli aasta 1995, kui kooli praeguse eelkäija Taebla Kutsekeskkooli juures alustati raamatupidajate õpetamisega. 25 aasta jooksul on eriala läbinud mitmeid nimemuutusi - algselt kandis see nimetust raamatupidamistöötaja, 1999. aastal raamatupidamisassistent, 2007. aastal majandusarvestus ning praegu kannab nimetust raamatupidaja.

Kahekümne viie aasta vältel on teadmisi omandanud ligi pooltuhat õppijat, kelle seas on nii endisi kui praegusi õpetajaid, ettevõtete juhte ning suure kogemustepagasiga valdkonna spetsialiste.

2004. aastast asus kutsekoolis raamatupidamist õpetama praegune äriteenuste osakonna juhataja Marelle Möll, kes seadis kohe eesmärgiks tõsta eriala õpetamise taset ning mainet. Tänu tema entusiasmile, pühendumusele, järjekindlusele ja põhjalikkusele erialaste oskuste õpetamisel tuntakse täna Haapsalu Kutsehariduskeskuse raamatupidamise eriala lõpetajaid kui kindla kvaliteedimärgiga töötajaid.

Eriala põhiõpetaja, kutseõpetaja Ülle Moks, kes on ühtlasi ka sama eriala vilistlane, on jaganud õpetajana teadmisi rohkem kui 10 aastat.  Õpetajana alustas Ülle juba Taeblas, andes seal asjaajamist ja arhiivindust. Elu ja töö Maksu- ja Tolliametis suunas Üllet end täiendama Haapsalu Kutsehariduskeskusesse, asudes õppima raamatupidamist. Pärast lõpetamist 2008. aastal asus Ülle oma teadmisi raamatupidamisest kohe ka õpetajana teistele edasi andma.

Ülle juhendamisel ja toel on raamatupidaja eriala õpilased osalenud mitmetel vabariiklikel kutsevõistlustel. Näiteks 2009. a saavutas tollane õpilane Liilia Urb raamatupidamise kutsevõistlustel I koha. Silma paistab kool ka kutseeksamite tulemustega – vabariigi poole pealt on HKHK alati kutsekoolide arvestuses olnud esimese kolme seas.

Õpetaja Ülle Moksi sõnul tulevad raamatupidamist õppima väikeettevõtjad, et toetada ja mõista firma raamatupidamist, samuti need, kes tahavad tõsta tööturul oma konkurentsivõimet saades kätte erialane kutsetunnistus, kuid ka need, kes tahavad vahetada oma õpitud eriala uue vastu.

Nende seas on palju kõrgharidusega õppijaid, kes soovivad saada teooria kõrvale praktilist õpet ja näitlikustamist. Paljud eriala lõpetajad on jätkanud õpinguid kõrgkoolides ning on koolile tänulikud tugeva finantsalase aluspõhja eest. Raamatupidamise eriala vilistlane Herki Sula pöördub tänutundega oma õpetajate poole: “Eks Londonis praktikal sain juba tunda, kui hea hariduse olin saanud, aga Maaülikoolis alustades sain sellele pidevalt kinnitust juurde. Olen väga õnnelik, et olen teie õpilane ja sain HKHKst sellise põhja, mis aitas erialasel haridusteel praegust hüpet teha.”

Õpilaste ning tööandjate rahulolu õpetamise ja õpetajatega on läbi aastate olnud väga hea. Virge Ratasepp, kes on olnud mitmeid kordi ettevõttepoolne praktikajuhendaja, ütleb tagasisidena: „Olen saatnud enda õpilased õppima Haapsalusse ja võtnud ka teisi õpilasi endale praktikale. Mulle meeldib, et HKHKs tegeletakse ja õpetatakse sügavuti asju ja kuna õpilaste arv klassis on väiksem, siis saadakse keskenduda ja pühenduda. Tööturul hakkamasaamine sõltub õpilasest ja tema praktikakohast või kas ta läks sinna töö kõrvalt paberit saama. Mina täna eelistan pigem Haapsalu õpilasi kui Tallinnas kooli lõpetanuid“.

HKHK vilistlane Anna-Liisa Lukas ütleb kooliga koostöö kohta järgmiselt: „Olen ise lõpetanud HKHK majandusarvestuse, nii ka meie raamatupidaja, kes on õppinud samal erialal. Koostöö kooliga on olnud alati väga meeldiv ja mõnus. Raamatupidamise õpe on olnud väga praktiline (seda olen kuulnud ka praktikajuhendajatelt, et HKHK õpilased on tublid). Täna teen ise paarile väiksemale ettevõttele ja enda ettevõttele raamatupidamist, kuid selle eriala õppimine on andnud väga hea põhja ettevõtluseks. Julgeks soovitada raamatupidamise eriala ka inimesele, kes võib-olla ei soovi raamatupidajaks hakata, aga sooviks hakata või tegutseb ettevõtjana“.

Nii kutseõpetaja Ülle Moks kui äriteenuste osakonna juhataja Marelle Möll ning teisedki valdkonna põhiõpetajad on suuresti panustanud eriala arengusse, osaletud on riiklike õppekavade koostamises ning mitmetel vabariiklikel valdkonna aruteludel.

Südamlik tänu eriala põhiõpetajatele -  Mario Metshein, Saima Mänd, Elve Plaas, Ülle Raudkivi, Ülle Mustkivi, Rea Raus, Kaidi Kallaste, Maarika Kuik, Heinar Tuulberg, Tauno Õunapuu, Ülle Moks, Marelle Möll jne. Koolil on meel on tõdeda, et eriala õpetamisel on õpetajaskond olnud üsna püsiv.

Tänutundega mõtleme kõigi nende peale, kes on panustanud aastakümnete jooksul eriala arengusse ja hoidnud väljaspool pealinna õpetamise taset kõrgel.

Olgu Sul MTÜ, OÜ või FIE – raamatupidamisest Sa ei pääse!

Oli aasta 1995, kui kooli praeguse eelkäija Taebla Kutsekeskkooli juures alustati raamatupidajate õpetamisega. 25 aasta jooksul on eriala läbinud mitmeid nimemuutusi - algselt kandis see nimetust raamatupidamistöötaja, 1999. aastal raamatupidamisassistent, 2007. aastal majandusarvestus ning praegu kannab nimetust raamatupidaja.

Kahekümne viie aasta vältel on teadmisi omandanud ligi pooltuhat õppijat, kelle seas on nii endisi kui praegusi õpetajaid, ettevõtete juhte ning suure kogemustepagasiga valdkonna spetsialiste.


2004. aastast asus kutsekoolis raamatupidamist õpetama praegune äriteenuste osakonna juhataja Marelle Möll, kes seadis kohe eesmärgiks tõsta eriala õpetamise taset ning mainet. Tänu tema entusiasmile, pühendumusele, järjekindlusele ja põhjalikkusele erialaste oskuste õpetamisel tuntakse täna Haapsalu Kutsehariduskeskuse raamatupidamise eriala lõpetajaid kui kindla kvaliteedimärgiga töötajaid.

Eriala põhiõpetaja, kutseõpetaja Ülle Moks, kes on ühtlasi ka sama eriala vilistlane, on jaganud õpetajana teadmisi rohkem kui 10 aastat.  Õpetajana alustas Ülle juba Taeblas, andes seal asjaajamist ja arhiivindust. Elu ja töö Maksu- ja Tolliametis suunas Üllet end täiendama Haapsalu Kutsehariduskeskusesse, asudes õppima raamatupidamist. Pärast lõpetamist 2008. aastal asus Ülle oma teadmisi raamatupidamisest kohe ka õpetajana teistele edasi andma.

Ülle juhendamisel ja toel on raamatupidaja eriala õpilased osalenud mitmetel vabariiklikel kutsevõistlustel. Näiteks 2009. a saavutas tollane õpilane Liilia Urb raamatupidamise kutsevõistlustel I koha. Silma paistab kool ka kutseeksamite tulemustega – vabariigi poole pealt on HKHK alati kutsekoolide arvestuses olnud esimese kolme seas.

Õpetaja Ülle Moksi sõnul tulevad raamatupidamist õppima väikeettevõtjad, et toetada ja mõista firma raamatupidamist, samuti need, kes tahavad tõsta tööturul oma konkurentsivõimet saades kätte erialane kutsetunnistus, kuid ka need, kes tahavad vahetada oma õpitud eriala uue vastu.

Nende seas on palju kõrgharidusega õppijaid, kes soovivad saada teooria kõrvale praktilist õpet ja näitlikustamist. Paljud eriala lõpetajad on jätkanud õpinguid kõrgkoolides ning on koolile tänulikud tugeva finantsalase aluspõhja eest. Raamatupidamise eriala vilistlane Herki Sula pöördub tänutundega oma õpetajate poole: “Eks Londonis praktikal sain juba tunda, kui hea hariduse olin saanud, aga Maaülikoolis alustades sain sellele pidevalt kinnitust juurde. Olen väga õnnelik, et olen teie õpilane ja sain HKHKst sellise põhja, mis aitas erialasel haridusteel praegust hüpet teha.”

Õpilaste ning tööandjate rahulolu õpetamise ja õpetajatega on läbi aastate olnud väga hea. Virge Ratasepp, kes on olnud mitmeid kordi ettevõttepoolne praktikajuhendaja, ütleb tagasisidena: „Olen saatnud enda õpilased õppima Haapsalusse ja võtnud ka teisi õpilasi endale praktikale. Mulle meeldib, et HKHKs tegeletakse ja õpetatakse sügavuti asju ja kuna õpilaste arv klassis on väiksem, siis saadakse keskenduda ja pühenduda. Tööturul hakkamasaamine sõltub õpilasest ja tema praktikakohast või kas ta läks sinna töö kõrvalt paberit saama. Mina täna eelistan pigem Haapsalu õpilasi kui Tallinnas kooli lõpetanuid“.

HKHK vilistlane Anna-Liisa Lukas ütleb kooliga koostöö kohta järgmiselt: „Olen ise lõpetanud HKHK majandusarvestuse, nii ka meie raamatupidaja, kes on õppinud samal erialal. Koostöö kooliga on olnud alati väga meeldiv ja mõnus. Raamatupidamise õpe on olnud väga praktiline (seda olen kuulnud ka praktikajuhendajatelt, et HKHK õpilased on tublid). Täna teen ise paarile väiksemale ettevõttele ja enda ettevõttele raamatupidamist, kuid selle eriala õppimine on andnud väga hea põhja ettevõtluseks. Julgeks soovitada raamatupidamise eriala ka inimesele, kes võib-olla ei soovi raamatupidajaks hakata, aga sooviks hakata või tegutseb ettevõtjana“.

Nii kutseõpetaja Ülle Moks kui äriteenuste osakonna juhataja Marelle Möll ning teisedki valdkonna põhiõpetajad on suuresti panustanud eriala arengusse, osaletud on riiklike õppekavade koostamises ning mitmetel vabariiklikel valdkonna aruteludel.

Südamlik tänu eriala põhiõpetajatele -  Mario Metshein, Saima Mänd, Elve Plaas, Ülle Raudkivi, Ülle Mustkivi, Rea Raus, Kaidi Kallaste, Maarika Kuik, Heinar Tuulberg, Tauno Õunapuu, Ülle Moks, Marelle Möll jne. Koolil on meel on tõdeda, et eriala õpetamisel on õpetajaskond olnud üsna püsiv.

Tänutundega mõtleme kõigi nende peale, kes on panustanud aastakümnete jooksul eriala arengusse ja hoidnud väljaspool pealinna õpetamise taset kõrgel.

Olgu Sul MTÜ, OÜ või FIE – raamatupidamisest Sa ei pääse!