News

Õppetöökorraldus alates 11. jaanuarist 07. January HKHK


Järgmisest nädalast,  11. jaanuarist toimub õppetöö tunniplaani alusel järgmiselt:

1) Noorte õppegruppide õpilasi ootame tagasi kooli kontaktõppele

2) Täiskasvanute õpperühmade puhul rakendatakse võimalusel distantsõpet, selle puudumisel (nt praktilised tunnid) kontaktõpet koolis. Distantsõpe kohta on lisatud märge õppegrupi tunniplaani.

3) Põhikooli- ja gümnaasiumiõpilased tulevad kooli tagasi 11. jaanuaril ning neil jätkub kontaktõpe.

4) Täienduskoolitused jätkuvad alates 11. jaanuarist. Täpsemat informatsiooni koolituste toimumise kohta annab koolitusjuht Ingrit Kera, koolitused@hkhk.edu.ee.

 

Soovitame kõigil õpilastel kanda koolimajas maski, desinfitseerida sisenemisel ja väljumisel käed ning hoida teineteisega distantsi. Haigustunnustega püsi kodus ning teavita puudumisest oma rühmajuhendat.

NB! Vabariigi Valitsuse korralduse pikenemisel võib toimuda õppetöö korralduses täiendavaid muudatusi!

Järgmisest nädalast,  11. jaanuarist toimub õppetöö tunniplaani alusel järgmiselt:

1) Noorte õppegruppide õpilasi ootame tagasi kooli kontaktõppele

2) Täiskasvanute õpperühmade puhul rakendatakse võimalusel distantsõpet, selle puudumisel (nt praktilised tunnid) kontaktõpet koolis. Distantsõpe kohta on lisatud märge õppegrupi tunniplaani.

3) Põhikooli- ja gümnaasiumiõpilased tulevad kooli tagasi 11. jaanuaril ning neil jätkub kontaktõpe.

4) Täienduskoolitused jätkuvad alates 11. jaanuarist. Täpsemat informatsiooni koolituste toimumise kohta annab koolitusjuht Ingrit Kera, koolitused@hkhk.edu.ee.

 

Soovitame kõigil õpilastel kanda koolimajas maski, desinfitseerida sisenemisel ja väljumisel käed ning hoida teineteisega distantsi. Haigustunnustega püsi kodus ning teavita puudumisest oma rühmajuhendat.

NB! Vabariigi Valitsuse korralduse pikenemisel võib toimuda õppetöö korralduses täiendavaid muudatusi!