ÕPE TOIMUB TÄIENDUSKOOLITUSENA. Vaata lisainfot koolituskalendrist!

 

Lisainfot eriala kohta annab Margus Krips, margus.krips [at] hkhk.edu.ee (subject: CNC) , telefon: +372 666 1762

Õppimine toimub tsükliõppena 2 korda kuus, T-K

Õppekavarühm: Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast ja puit)

Eriala lühitutvustus: Arvutiga juhitava töötlemiskeskuse (CNC) operaator (tase 4) on oskustöötaja, kes töötab CNC puidutöötlemiskeskustel mööblitööstuse ja puidutöötlemise ettevõtetes. CNC puidutöötlemispingi operaator tunneb pinkide ja seadmete ehitust ning tööpõhimõtteid, detailide lõiketöötlemise režiime, kasutatavate puit- ja puidupõhiste materjalide omadusi, toodete kvaliteedile kehtestatud nõudeid, loeb tööjooniseid, korraldab oma tööd, planeerib tööaega, täidab ning järgib töö- ja keskkonnaohutuse nõudeid, töötab meeskonna liikmena, hoiab toodangu kvaliteeti ning kasutab oma töös erialast eesti ja inglise keelt.

Põhiõpingute moodulid:

  • CNC puidutöötlemiskeskuse operaatori alusteadmised
  • CAD/ CAM tarkvara

  • Puidu ja puidupõhiste materjalide lõiketöötlemine CNC puidutöötlemiskeskustel

  • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 

  •  Praktika

Eriala põhiõpetaja: Aare Mehiste

Õppebaas:  HKHK puidumaja on sisustatud 2005. aastal ning võimaldab õppijal omandada kõik baasteadmised nii teoorias kui praktikas. Puiduala kutseõppeks on olemas erinevad puidutöötlemise positsioonpingid nagu CNC töötlemiskeskus (soetatud aastal 2021), frees-, puur-, saag- ja höövelpingid, paksushöövelpink, treipink, lihvimisseadmed ja kaasaegsed elektrilised käsitööriistad. Viimistlusruum annab võimaluse õpilastel omandada head praktilised oskused puitmaterjali viimistlustöödeks.


Praktika: Praktika toimub õppetööga jooksvalt. Praktika ajal viibib õpilane väljapool kooli puidutöötlemis ettevõttes, kus ta tutvub reaalse töökeskkonnaga ja ettevõtte töökorraldusega ning arendab kutseoskusi. Praktika lõpeb aruandlusega koolis ja seda hinnatakse.


Kutseeksamid: Kõigil õpilastel on võimalik taotleda CNC puidutöötlemiskeskuse operaator, tase 4 kutsekvalifikatsiooni. Eksamikomisjon on moodustatud Eesti Mööblitootjate Liidu poolt. Komisjoni kuuluvad mööblitootmisettevõtete spetsialistid ja teiste kutsekoolide kutseõpetajad. 

CNC puidutöötlemiskeskuse operaator, tase 4 kutseeksam koosneb kahest etapist: e-test/teooriatöö (EIS-süsteemis), milles kutse taotleja peab saavutama vähemalt 60% maksimaalsest võimalikust hindepunktist, et pääseda järgmisele etapile, milleks on CNC puidutöötlemiskeskuse juhtprogrammi koostamine arvutis ning materjali töötlemine CNC puidutöötluskeskuses (edaspidi katsetöö).


Edasiõppimise võimalused: Eriala lõpetades on õpilastel võimalik edasi õppida Haapsalu Kutsehariduskeskuses  Pehme mööbli valmistaja ja Puittoodete tehnoloogi erialal.

Õppekeskkond

Language
Estonian
Field: 
Puidutöö
Pictures: 
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Saki järjekord: 
1