Korduma kippuvad küsimused (KKK)

Nii õpilastel kui lapsevanematel on sisseastumisavaldust tehes tihti tekkinud kooli ja õppimisvõimaluste kohta täiendavad küsimusi. Vastame siinkohal kümnele kõige enam levinud küsimusele.


Millised õppimisvõimalused on noorel pärast põhikooli lõpetamist Haapsalu Kutsehariduskeskuses?

Pakume põhikoolilõpetajale kutsekeskharidusõppe erialasid: tisler, üldehitus, kokk ja abikokk, turismiteenindaja, bürooassistent ning ITsüsteemide nooremspetsialist. Meie juures oma õppides omandab noor kolme aastaga nii ameti kui keskhariduse. Samuti pakume aastast kutsevaliku õpet.

Kas pärast kooli lõpetamist on võimalus minna noorel edasi õppima ka kõrgkooli?

Muidugi! Igal aastal on meie lõpetajaid jätkanud õpinguid kõrgkoolides. Kutsekool ei ole ammugi enam tupiktee, vaid annab isegi suurema kindlustunde kõrgkooli sisseastumiseks. Kui jätkatakse kõrghariduse õpinguid samal erialal, võib sisseastumisel olla eeliseks kutsekoolis omandatud erialased teadmised ning oskused. Küll peavad kõrgharidust omandada soovijad sooritama samuti riigieksamid ning eksamite õnnestumiseks võimaldame õpilastele kooli poolt lisatunde riigieksamite ainetes.

Kas hea õppimise korral on õpilasel võimalik saada stipendiumi?

Kutsekooli õpilastele makstakse hea õppeedukuse korral õppetoetust 60 eurot kuus, mida saab õpilane taotleda kaks korda õppeaastas - septembris ja veebruaris. Esmakursuslased saavad esimest korda toetust taotleda veebruaris, sest õppetoetuse määramisel arvestatakse õpitulemusi eelneva poolaastal. Koolis on veel mitmeid õpilase õppimist ja õppetöös osalemist toetavaid toetusi ning neid saavad õpilased vajadusel ka taotleda. Täpsem info: hkhk.edu.ee/toetused.

Kas koolil on olemas õpilaskodu?

Jah, meil on 2 õpilaskodu. Noorte jaoks on eraldi õpilaskodu (hostel), mis asub kohe koolimaja kõrval. Õpilaskodu on puhas ja korras, toad on 1 ja 2 kohalised, varustatud voodipesuga. Kahe toa peale on ühine kööginurk ning pesemisvõimalus. Tubades ei ole söögitarvikuid (nõud, potid jm). Õpilaskodus on ööpäevaringselt administraator. 

Koht 1-kohalises toas maksab õpilasele 100 eurot kuus, koht 2- ja 3-kohalises toas 70 eurot kuus (kommunaalkulusid ei lisandu). Õpilaskodude ruumide ja hinnakirjaga tutvu lähemalt: khk.edu.ee/opilaskodud.

Millega saab noor õppetööst vabal ajal koolis tegeleda?

Koolil on olemas avar ja hubane raamatukogu, kus on loodud tingimused nii lugemiseks kui arvutiga õppetöö tegemiseks pärast koolipäeva. Koolil on oma spordihall, kunstmuruga jalgpalliväljak ning jõusaal, mida õpilased saavad õppetöö välisel ajal tasuta kasutada. Spordihallis toimuvad korvpalli, võrkpalli, sulgpalli ja saalihoki treeningud, samuti on õpilastel võimalus osa võtta teistest huviringidest. Noorte huviringid leiad: hkhk.edu.ee/vabaaeg.

Palju maksab koolitoit ja kas õpilased peavad selle eest ise maksma?

Pärast põhikooli HKHK-sse õppima asuvad noored saavad tasuta süüa kaks korda päevas - hommiku- ja lõunasööki. Õpilased saavad ise valida, mida ja kui palju nad süüa soovivad. Lõunasöögi valik on mitmekesine ja tervislik ning kooli rahulolu-uuringus toovad õpilased alati esile, et koolitoit on väga maitsev ja toiduvalik rikkalik. Täiskasvanud õppijad saavad koolis lõunatada tasu eest, lõunasöök on taskukohane ja maksab keskmiselt 3-4 eurot sõltuvalt taldrikule tõstetud toidu kogusest.

Kas haridusliku erivajadusega noortel on ka võimalus HKHK-s õppida?

HEV õppijale pakume võimalust õppida abikokaks. Lisaks oleme koolis ellu kutsunud ka kutsevaliku õppe, kuhu ootame õppima noori, kes pole kindlad oma erialavalikus ega tea, mis töö võiks neile sobida ja kes vajavad selle väljaselgitamiseks lisaaega. Sinna ootame õppima ka noori, kes ei tööta ega õpi, on katkestanud oma õpingud põhikoolis, kutsekoolis või gümnaasiumis ja vajavad inspiratsiooni ja tuge õppimise jätkamiseks.

Kas kutsekoolis on kerge või raske õppida?

Sellele ei ole ühest vastust, see sõltub õpilasest - tema võimetest, aga eelkõige õppimissoovist. Kindlasti midagi võimatut ei ole. Igas koolis võib olla raske õppida, kui õppeülesandeid õigeaegselt ära ei tehta ning tundidest palju puudutakse. Kui õpilasel on tekkinud meie koolis õppeainetes võlgnevusi, siis on talle õppimisel abiks rühmajuhendaja ja kooli nõustamiskeskuse spetsialistid - õppenõustaja, sotsiaaltöötaja ning psühholoog. Tugispetsialistid toetavad ja nõustavad kooli õpilasi ning vajadusel nende vanemaid. Meie sooviks on, et koolis oleks õppija vajadusi ja võimeid arvestav ning õppimist soodustav õpikeskkond ning suhted õpilaste ja õpetajate vahel oleksid sõbralikud, lugupidavad, koostöised ning üksteist mõistvad.

Kutsekoolis käib teoreetiliste teadmiste kõrvale ka praktika. Kas selle eest saab tasu?

Praktikakohal ega koolil pole kohustust maksta õpilasele praktika sooritamise aeg tasu, küll aga pole harvad juhud, kui ettevõte premeerib praktikanti hea töö eest siiski rahaliselt. Tuleb ette ka olukordi, kus pärast praktika sooritamist pakub ettevõte juba praktikandile ka tööd (kas siis pärast kooli lõpetamist või vaheaegadeks).

Kus saab õpilane oma praktikat sooritada?

Õpilased saavad ettevõttepraktikat sooritada ettevõtetes üle Eesti ja kool maksab kutsekeskhariduse erialadel õppivatele õpilastele praktikal viibitud päevade ulatuses ka toiduraha koolilõuna maksumuse ulatuses. Kuid lisaks sellele saavad õpilased kandideerida praktikale ka välismaale. Koolil on praktikapartnereid enam kui 20 Euroopa riigis ning praktika välismaal on õpilasele suurepärane võimalus näha ja tundma õppida teist kultuuri, sealset töökeskkonda ning mis ka väga tähtis - saada iseseisvalt hakkama teises keelekeskkonnas.

Ei leidnud oma küsimuste vastuseid? Võta meiega julgelt ühendust!

 

Millised õppimisvõimalused on noorel pärast põhikooli lõpetamist Haapsalu Kutsehariduskeskuses?

Pakume põhikoolilõpetajale kutsekeskharidusõppe erialasid: tisler, üldehitus, kokk ja abikokk, turismiteenindaja, bürooassistent ning ITsüsteemide nooremspetsialist. Meie juures oma õppides omandab noor kolme aastaga nii ameti kui keskhariduse. Samuti pakume aastast kutsevaliku õpet.

Kas pärast kooli lõpetamist on võimalus minna noorel edasi õppima ka kõrgkooli?


Muidugi! Igal aastal on meie lõpetajaid jätkanud õpinguid kõrgkoolides. Kutsekool ei ole ammugi enam tupiktee, vaid annab isegi suurema kindlustunde kõrgkooli sisseastumiseks. Kui jätkatakse kõrghariduse õpinguid samal erialal, võib sisseastumisel olla eeliseks kutsekoolis omandatud erialased teadmised ning oskused. Küll peavad kõrgharidust omandada soovijad sooritama samuti riigieksamid ning eksamite õnnestumiseks võimaldame õpilastele kooli poolt lisatunde riigieksamite ainetes.

Kas hea õppimise korral on õpilasel võimalik saada stipendiumi?

Kutsekooli õpilastele makstakse hea õppeedukuse korral õppetoetust 60 eurot kuus, mida saab õpilane taotleda kaks korda õppeaastas - septembris ja veebruaris. Esmakursuslased saavad esimest korda toetust taotleda veebruaris, sest õppetoetuse määramisel arvestatakse õpitulemusi eelneva poolaastal. Koolis on veel mitmeid õpilase õppimist ja õppetöös osalemist toetavaid toetusi ning neid saavad õpilased vajadusel ka taotleda. Täpsem info: hkhk.edu.ee/toetused.

Kas koolil on olemas õpilaskodu?

Jah, meil on 2 õpilaskodu. Noorte jaoks on eraldi õpilaskodu (hostel), mis asub kohe koolimaja kõrval. Õpilaskodu on puhas ja korras, toad on 1 ja 2 kohalised, varustatud voodipesuga. Kahe toa peale on ühine kööginurk ning pesemisvõimalus. Tubades ei ole söögitarvikuid (nõud, potid jm). Õpilaskodus on ööpäevaringselt administraator. 

Koht 1-kohalises toas maksab õpilasele 100 eurot kuus, koht 2- ja 3-kohalises toas 70 eurot kuus (kommunaalkulusid ei lisandu). Õpilaskodude ruumide ja hinnakirjaga tutvu lähemalt: khk.edu.ee/opilaskodud.

Millega saab noor õppetööst vabal ajal koolis tegeleda?

Koolil on olemas avar ja hubane raamatukogu, kus on loodud tingimused nii lugemiseks kui arvutiga õppetöö tegemiseks pärast koolipäeva. Koolil on oma spordihall, kunstmuruga jalgpalliväljak ning jõusaal, mida õpilased saavad õppetöö välisel ajal tasuta kasutada. Spordihallis toimuvad korvpalli, võrkpalli, sulgpalli ja saalihoki treeningud, samuti on õpilastel võimalus osa võtta teistest huviringidest. Noorte huviringid leiad: hkhk.edu.ee/vabaaeg.

Palju maksab koolitoit ja kas õpilased peavad selle eest ise maksma?

Pärast põhikooli HKHK-sse õppima asuvad noored saavad tasuta süüa kaks korda päevas - hommiku- ja lõunasööki. Õpilased saavad ise valida, mida ja kui palju nad süüa soovivad. Lõunasöögi valik on mitmekesine ja tervislik ning kooli rahulolu-uuringus toovad õpilased alati esile, et koolitoit on väga maitsev ja toiduvalik rikkalik. Täiskasvanud õppijad saavad koolis lõunatada tasu eest, lõunasöök on taskukohane ja maksab keskmiselt 3-4 eurot sõltuvalt taldrikule tõstetud toidu kogusest.

Kas haridusliku erivajadusega noortel on ka võimalus HKHK-s õppida?

HEV õppijale pakume võimalust õppida abikokaks. Lisaks oleme koolis ellu kutsunud ka kutsevaliku õppe, kuhu ootame õppima noori, kes pole kindlad oma erialavalikus ega tea, mis töö võiks neile sobida ja kes vajavad selle väljaselgitamiseks lisaaega. Sinna ootame õppima ka noori, kes ei tööta ega õpi, on katkestanud oma õpingud põhikoolis, kutsekoolis või gümnaasiumis ja vajavad inspiratsiooni ja tuge õppimise jätkamiseks.

Kas kutsekoolis on kerge või raske õppida?

Sellele ei ole ühest vastust, see sõltub õpilasest - tema võimetest, aga eelkõige õppimissoovist. Kindlasti midagi võimatut ei ole. Igas koolis võib olla raske õppida, kui õppeülesandeid õigeaegselt ära ei tehta ning tundidest palju puudutakse. Kui õpilasel on tekkinud meie koolis õppeainetes võlgnevusi, siis on talle õppimisel abiks rühmajuhendaja ja kooli nõustamiskeskuse spetsialistid - õppenõustaja, sotsiaaltöötaja ning psühholoog. Tugispetsialistid toetavad ja nõustavad kooli õpilasi ning vajadusel nende vanemaid. Meie sooviks on, et koolis oleks õppija vajadusi ja võimeid arvestav ning õppimist soodustav õpikeskkond ning suhted õpilaste ja õpetajate vahel oleksid sõbralikud, lugupidavad, koostöised ning üksteist mõistvad.

Kutsekoolis käib teoreetiliste teadmiste kõrvale ka praktika. Kas selle eest saab tasu?

Praktikakohal ega koolil pole kohustust maksta õpilasele praktika sooritamise aeg tasu, küll aga pole harvad juhud, kui ettevõte premeerib praktikanti hea töö eest siiski rahaliselt. Tuleb ette ka olukordi, kus pärast praktika sooritamist pakub ettevõte juba praktikandile ka tööd (kas siis pärast kooli lõpetamist või vaheaegadeks).

Kus saab õpilane oma praktikat sooritada?

Õpilased saavad ettevõttepraktikat sooritada ettevõtetes üle Eesti ja kool maksab kutsekeskhariduse erialadel õppivatele õpilastele praktikal viibitud päevade ulatuses ka toiduraha koolilõuna maksumuse ulatuses. Kuid lisaks sellele saavad õpilased kandideerida praktikale ka välismaale. Koolil on praktikapartnereid enam kui 20 Euroopa riigis ning praktika välismaal on õpilasele suurepärane võimalus näha ja tundma õppida teist kultuuri, sealset töökeskkonda ning mis ka väga tähtis - saada iseseisvalt hakkama teises keelekeskkonnas.

Ei leidnud oma küsimuste vastuseid? Võta meiega julgelt ühendust!