News

Alates 17. maist on kõik õpilased taas kooli lubatud 13. May HKHK


 Vabariigi Valitsuse otsusega on alates 17. maist kõik õpilased, sh ka kutsekoolide õpilased peale pikka distantsõppe perioodi kuni õppeaasta lõpuni kooli lubatud.

Oleme sisse viimas muudatusi tunniplaani. Reede, 14. mai hommikuks on üleval järgmise nädala korrektne tunniplaan, kuhu on sisse viidud kõik muudatused ja täiendused. Head õpilased! Jälgige tunniplaani kooli kodulehelt ning küsimuste tekkimisel pöörduge oma rühmajuhendaja poole.

Kooli tulekuga kaasneb jätkuvalt maski kandmise kohustus! Maski kandmine koolis on Vabariigi Valitsuse poolt seatud tingimus, et õpilased üldse kooli tulla saaksid. Maski kannavad kõik õpilased ja kooli töötajad senikaua, kuni seda nõutakse.

 Vabariigi Valitsuse otsusega on alates 17. maist kõik õpilased, sh ka kutsekoolide õpilased peale pikka distantsõppe perioodi kuni õppeaasta lõpuni kooli lubatud.

Oleme sisse viimas muudatusi tunniplaani. Reede, 14. mai hommikuks on üleval järgmise nädala korrektne tunniplaan, kuhu on sisse viidud kõik muudatused ja täiendused. Head õpilased! Jälgige tunniplaani kooli kodulehelt ning küsimuste tekkimisel pöörduge oma rühmajuhendaja poole.

Kooli tulekuga kaasneb jätkuvalt maski kandmise kohustus! Maski kandmine koolis on Vabariigi Valitsuse poolt seatud tingimus, et õpilased üldse kooli tulla saaksid. Maski kannavad kõik õpilased ja kooli töötajad senikaua, kuni seda nõutakse.