News

Kooli õuealale istutati ETKA Andrase 30. juubeli puhul õunapuu 03. June HKHK


Täna istutati Haapsalu Kutsehariduskeskuse hoovi õunapuu, et tähistada elukestvat õpet ning ETKA Andrase 30. juubeliaastat. Aastate jooksul on Andras ühendanud täiskasvanute koolitajaid ning tegelenud elukestva õppe väärtustamise ja edendamisega.

Elukestva õppe ja täiskasvanuhariduse populariseerimine on nende aastate jooksul teoks saanud tänu vabatahtlikkuse alusel tegutsevatele võrgustikele, Andrase liikmetele ja koostööpartneritele. Puu istutamine on Andrase jätkusuutlikkuse ja kestmise jaoks kena traditsioon.

Puude istutamise eestvedajad Lääne maakonnas on ETKA Andrase juhatuse liige Sigrid Aruväli, täiskasvanuhariduse koordinaator Ingrit Kera, täiskasvanute koolitajate võrgustiku koordinaator Cynne Põldäär ning Haapsalu Kutsehariduskeskuse direktor Ingrid Danilov.

Ürituse avasõnad lausnud Sigrid Aruvälja sõnul valiti koht seetõttu, et kutsehariduskeskus on piirkonna suurim ja pikaajalise traditsiooniga täiskasvanute koolitaja ning ajalooliselt on siin lähedal asunud suur õunaaed. Õunapuu sümboliseerib ka Läänemaa täiskasvanuhariduse koostöövõrgustiku arengut ja kasvamist. Direktor Ingrid Danilovi sõnul on valitud õunapuu kasvamiseks tõepoolest õige koht, sest täiskasvanud õppijate osakaal on kasvutrendis. Head sõnad lausus elukestva õppe auks istutatud õunapuule ka Läänemaa aasta õppija Tiiu Aavik, kes rääkis oma lugu, kuidas temast ise õppija ja täiskasvanute koolitaja sai ning lisas, et tema jaoks on ETKA Andras ning koroona olnud kingitus ja avanud koolitajana mitmeid uksi.

Ürituse lõpusõnad sai täiskasvanute koolitajate võrgustiku koordinaator Cynne Põldäär, kes kutsus üles kõiki täiskasvanuharidusega kokkupuutunud isikuid võrgustike kogunemistele, mis hakkavad toimuma vähemalt 3 korda aastas. Üks nendest juba tänagi.

Palju õnne elukestev õpe, palju õnne ETKA Andras!

Täna istutati Haapsalu Kutsehariduskeskuse hoovi õunapuu, et tähistada elukestvat õpet ning ETKA Andrase 30. juubeliaastat. Aastate jooksul on Andras ühendanud täiskasvanute koolitajaid ning tegelenud elukestva õppe väärtustamise ja edendamisega.

Elukestva õppe ja täiskasvanuhariduse populariseerimine on nende aastate jooksul teoks saanud tänu vabatahtlikkuse alusel tegutsevatele võrgustikele, Andrase liikmetele ja koostööpartneritele. Puu istutamine on Andrase jätkusuutlikkuse ja kestmise jaoks kena traditsioon.

Puude istutamise eestvedajad Lääne maakonnas on ETKA Andrase juhatuse liige Sigrid Aruväli, täiskasvanuhariduse koordinaator Ingrit Kera, täiskasvanute koolitajate võrgustiku koordinaator Cynne Põldäär ning Haapsalu Kutsehariduskeskuse direktor Ingrid Danilov.

Ürituse avasõnad lausnud Sigrid Aruvälja sõnul valiti koht seetõttu, et kutsehariduskeskus on piirkonna suurim ja pikaajalise traditsiooniga täiskasvanute koolitaja ning ajalooliselt on siin lähedal asunud suur õunaaed. Õunapuu sümboliseerib ka Läänemaa täiskasvanuhariduse koostöövõrgustiku arengut ja kasvamist. Direktor Ingrid Danilovi sõnul on valitud õunapuu kasvamiseks tõepoolest õige koht, sest täiskasvanud õppijate osakaal on kasvutrendis. Head sõnad lausus elukestva õppe auks istutatud õunapuule ka Läänemaa aasta õppija Tiiu Aavik, kes rääkis oma lugu, kuidas temast ise õppija ja täiskasvanute koolitaja sai ning lisas, et tema jaoks on ETKA Andras ning koroona olnud kingitus ja avanud koolitajana mitmeid uksi.

Ürituse lõpusõnad sai täiskasvanute koolitajate võrgustiku koordinaator Cynne Põldäär, kes kutsus üles kõiki täiskasvanuharidusega kokkupuutunud isikuid võrgustike kogunemistele, mis hakkavad toimuma vähemalt 3 korda aastas. Üks nendest juba tänagi.

Palju õnne elukestev õpe, palju õnne ETKA Andras!