News

IT valdkonna õpilased kaitsesid oma kogukonnaprojekte 31. May HKHK


Reedel, 28. mail toimusid IT eriala õpperühmade ITT-20 ja IT-20 kogukonnaprojektide kaitsmised, kus ettekandele tuli 9 huvitavat projekti, mis valmisid uue mooduli „õpitee ja töö muutuvas keskkonnas“ raames.

Kutseõpetaja Marit Sillati eestvedamisel kaardistati eelnevalt nelja sihtgrupi: noorte, eakate, erivajadustega inimeste ja töötavate inimeste probleemid ning hiljem said meeskonnad valida, millisele sihtgrupi probleemile nad oma projekti üles ehitavad.

Meeskondade ülesandeks oli luua sotsiaalne projekt, mis lahendaks või parendaks teatud sihtgrupi probleeme ega nõuaks finantsiliselt suuri kulutusi või oleks suisa heategevusliku alatooniga. Õpetaja Sillati sõnul ei pidanud projektid olema seotud õpitava erialaga, kuid tal oli rõõm näha, et paljud neist siiski olid IT-valdkonnaga otseselt või kaudselt seotud. Koroonast tingitud piirangute tõttu ei olnud võimalik projekte päriselt ellu viia, kuid järgnevatel aastatel on kavas neid pärast kaitsmist ka praktiliselt ellu rakendada.

Projekte tehti igale sihtgrupile. Näiteks esitleti kogukonnaprojekte, mis olid seotud vaimse tervise ja toitumisega, vanuritele igapäevaste digioskuste õpetamisega, noortele rahatarkuse jagamisegatöökohtade leidmisega, heategevusliku platvormi loomisega ning ratastoolis inimeste liikumisprobleemide lihtsustamisega.

Reedel, 28. mail toimusid IT eriala õpperühmade ITT-20 ja IT-20 kogukonnaprojektide kaitsmised, kus ettekandele tuli 9 huvitavat projekti, mis valmisid uue mooduli „õpitee ja töö muutuvas keskkonnas“ raames.

Kutseõpetaja Marit Sillati eestvedamisel kaardistati eelnevalt nelja sihtgrupi: noorte, eakate, erivajadustega inimeste ja töötavate inimeste probleemid ning hiljem said meeskonnad valida, millisele sihtgrupi probleemile nad oma projekti üles ehitavad.

Meeskondade ülesandeks oli luua sotsiaalne projekt, mis lahendaks või parendaks teatud sihtgrupi probleeme ega nõuaks finantsiliselt suuri kulutusi või oleks suisa heategevusliku alatooniga. Õpetaja Sillati sõnul ei pidanud projektid olema seotud õpitava erialaga, kuid tal oli rõõm näha, et paljud neist siiski olid IT-valdkonnaga otseselt või kaudselt seotud. Koroonast tingitud piirangute tõttu ei olnud võimalik projekte päriselt ellu viia, kuid järgnevatel aastatel on kavas neid pärast kaitsmist ka praktiliselt ellu rakendada.

Projekte tehti igale sihtgrupile. Näiteks esitleti kogukonnaprojekte, mis olid seotud vaimse tervise ja toitumisega, vanuritele igapäevaste digioskuste õpetamisega, noortele rahatarkuse jagamisegatöökohtade leidmisega, heategevusliku platvormi loomisega ning ratastoolis inimeste liikumisprobleemide lihtsustamisega.