News

Avatud on lisavastuvõtt vabadele õppekohtadele 31. August HKHK


Dokumentide vastuvõtt noorte ja täiskasvanute erialadele toimub vabade õppekohatade olemasolul kuni 30. septembrini esmaspäevast reedeni koolis kohapeal (ruumis 119)  ning veebis aadressil SAIS.ee.

Lisavastuvõtt toimub järgnevatele erialadele:

KUTSEKESKHARIDUSÕPPE 4. TASEME ERIALAD NOORTELE

BAASHARIDUSE NÕUDETA VÕI LIHTSUSTATUD ÕPPEKAVA ALUSEL

KUTSEÕPPE ERIALAD TÄISKASVANUD ÕPPIJALE TSÜKLIÕPPES

HARIDUSNÕUDETA:

PÕHIHARIDUSE BAASIL:

KESKHARIDUSE BAASIL:

KUTSEÕPPE ERIALAD TÄISKASVANUD ÕPPIJALE TÖÖKOHAPÕHISES ÕPPEVORMIS

Vastuvõtuvestlused toimuvad jooksvalt pärast avalduse esitamist.

Samuti võtame avaldusi vastu ka ÜLDHARIDUSÕPPE õppekavadele.

Vastuvõtutingimustega saab tutvuda kooli kodulehel hkhk.edu.ee/vastuvott

 

Dokumentide vastuvõtt noorte ja täiskasvanute erialadele toimub vabade õppekohatade olemasolul kuni 30. septembrini esmaspäevast reedeni koolis kohapeal (ruumis 119)  ning veebis aadressil SAIS.ee.

Lisavastuvõtt toimub järgnevatele erialadele:

KUTSEKESKHARIDUSÕPPE 4. TASEME ERIALAD NOORTELE

BAASHARIDUSE NÕUDETA VÕI LIHTSUSTATUD ÕPPEKAVA ALUSEL

KUTSEÕPPE ERIALAD TÄISKASVANUD ÕPPIJALE TSÜKLIÕPPES

HARIDUSNÕUDETA:

PÕHIHARIDUSE BAASIL:

KESKHARIDUSE BAASIL:

KUTSEÕPPE ERIALAD TÄISKASVANUD ÕPPIJALE TÖÖKOHAPÕHISES ÕPPEVORMIS

Vastuvõtuvestlused toimuvad jooksvalt pärast avalduse esitamist.

Samuti võtame avaldusi vastu ka ÜLDHARIDUSÕPPE õppekavadele.

Vastuvõtutingimustega saab tutvuda kooli kodulehel hkhk.edu.ee/vastuvott