UUS eriala!

ESITA AVALDUS vajuta "Otsi konkursse" ning leia õppeasutuse loetelust Haapsalu Kutsehariduskeskus

Lisainfot eriala kohta annab Valdo Nõlvakvaldo.nolvak [at] hkhk.edu.ee, telefon: +372 666 1758

Õppimine toimub tsükliõppena 2 korda kuus N-L

Õppetöö algus: 10. veebruar 2022

Õppekavarühm: Andmebaaside ja võrgu disain ning haldus

Eriala lühikirjeldus: Lõpetaja omandab kompetentsid, mis on vajalikud töötamiseks meeskonnaliikmena IT-tugisikuna, kasutajatoe tehnikuna või lähedasel ametikohal, lahendades standardseid infotehnoloogia probleeme ja rakendades võtmepädevusi, kasutades kasutajatoe tehniku põhilisi tööülesandeid: kasutajate pöördumiste vastuvõtmine e-posti ja telefoni teel ning registreerimine teenusehalduse süsteemis, standardsete IT-probleemide lahendamine, kasutajatoe, muudatuste toe ja infoturbe toe pakkumine.

Kui omad lahenduse leidmisele suunatud suhtumist, oskust oma aega ja tegevusi planeerida ning tahet õppida ja areneda, siis see eriala on just Sulle.

Põhiõpingute moodulid:

  • IT valdkonna alusteadmised
  • Windows operatsioonisüsteemid
  • Linux/BSD operatsioonisüsteemid
  • IT korralduse alused
  • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
  • Kasutajatoe praktika

Eriala põhiõpetajad:

Õppebaas: õppekava rakendamiseks on koolil kaasaegse sisustusega arvutiklassid, kokku ligi 100 arvutit. Sisustatud on õppelabor elektroonika-, võrgu- ja riistvarapraktikate läbiviimiseks.

Praktika toimub õppeaja jooksul nii koolis kui ettevõtetes.

Kutseeksamid: Kõigil õppijatel on võimalik taotleda IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4 Kasutajatoe tehniku osakutse.

Õppekeskkond

Töötukassa toetus IT-valdkonnas õppijatele

Töötaval inimesel või registreeritud töötul on IT-valdkonnas õppima astudes võimalik taotleda rahalist toetust. Toetuse saamiseks tuleb kindlasti pöörduda enne õppima asumist Töötukassa poole, et määrata kindlaks tingimustele vastavus. Toetusest loe lähemalt Eesti Töötukassa kodulehelt.

Language
Estonian
Field: 
Infotehnoloogia
Attachments: 
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
4. taseme kutseõpe, esmaõpeMittestatsionaarne, koolipõhinePõhiharidus (või lõpetamata põhihariduse korral vanus vähemalt 22 aastat)1 aasta
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Saki järjekord: 
1