UUS eriala!

ESITA AVALDUS vajuta "Otsi konkursse" ning leia õppeasutuse loetelust Haapsalu Kutsehariduskeskus

Lisainfot eriala kohta annab Marelle Möllmarelle.moll [at] hkhk.edu.ee, telefon: +372 666 1758

Õppimine toimub tsükliõppena neljal päeval kuus.

Õppetöö algus: 28. jaanuar 2022

Õppekavarühm: Lastehoid ja teenused noortele

Eriala lühitutvustus: Lapsehoidja on töötaja, kes on omandanud vajalikud teadmised ja oskused laste hooldamiseks ning nende arengu toetamiseks. Lapsehoidja teeb koostööd lapsevanema või hooldajaga. Tema töö eesmärk on toetada lapse füüsilist, emotsionaalset, intellektuaalset ja sotsiaalset arengut, arvestades perekonna vajadusi lapse hoidmisel, lähtudes oma töös seadustest, lapse heaolust ja turvalisusest. Lapsehoiuteenust võib pakkuda lapse kodus, lapsehoidja kodus või mujal lapsevanema poolt soovitud kohas.

Põhiõpingute moodulid:

  • Koostöö lapsevanema või hooldajaga
  • Suure hooldusvajadusega lapse hooldamine
  • Tööjuhendamine

Eriala põhiõpetajad:

Õppebaas: Teoreetiline õpe toimub klassiruumis.

Praktika: Praktika  läbitakse paralleelselt õppetööga oma töökohas, mis on vähemalt 2/3 kogu õppest.

Kutseeksamid: Kõik lõpetajad sooritavad Lapsehoidja, tase 5 kutsekvalifikatsiooni.

Õppekeskkond

Language
Estonian
Field: 
Sotsiaalhooldus
Attachments: 
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
5. taseme kutseõpe, jätkuõpeStatsionaarne, töökohapõhineLapsehoidja, tase 4 kutse või vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu0,5 aastat
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Saki järjekord: 
1