UUS eriala!

Vastuvõttu veel ei toimu, sest õppekava on kinnitamisel!

Lisainfot eriala kohta annab Enna Kallasveeenna.kallasvee [at] hkhk.edu.ee, telefon: +372 510 7062

Õppimine toimub tsükliõppes 1-2 korda kuus K-R.

Õppekavarühm: Reisimine, turism ja vaba aja veetmine

Eriala lühitutvustus: Linnugiid viib läbi vastavalt tellimusele linnuvaatlusretki Eestis Vabariigis, väljendades ennast tööalaselt selgelt ja arusaadavalt eesti ja ühes võõrkeeles nii suuliselt kui kirjalikult, toetudes erinevatele aktuaalsetele, usaldusväärsetele ja spetsiifilistele infoallikatele. Vaatlusretki tehes peab ta silmas lindude elukeskkonna looduse säästmist, ekskursiooniprogrammi koostamisel ja läbiviimisel kliendi vajadusi, huvisid, soove ning sihtgrupi iseärasusi ja erivajadusi.

Põhiõpingute moodulid:

  • Eesti linnustiku õpe
  • Ekskursiooni läbiviimine
  • Eriala toetav arvutiõpetus
  • Linnufotograafia ja videotöötlus
  • Marsruudi planeerimine ja ekskursiooni ettevalmistamine
  • Praktika

Eriala põhiõpetajad:

  • Marko Valker
  • Kaire Reiljan
  • Aile Nõupuu

Praktika: Praktika toimub paralleelselt õppetööga.

Õpingud lõpevad projektitööga, millega tõestatakse õpiväljundite saavutatust.

Õppekava

Õppekeskkond

Language
Estonian
Field: 
Turism
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
5. taseme kutseõpe, jätkuõpeMittestatsionaarne, koolipõhinevähemalt 4. kvalifikatsioonitaseme (Aktiivtegevuste instruktor) või 5. kvalifikatsioonitaseme (Giid, Reisikonsultant, Turismikorraldaja) kutse või vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu ning ühe võõrkeele oskus B2 tasemel0,5 aastat
Saki järjekord: 
1