ESITA AVALDUS vajuta "Otsi konkursse" ning leia õppeasutuse loetelust Haapsalu Kutsehariduskeskus

Lisainfot eriala kohta annab Margus Kripsmargus.krips [at] hkhk.edu.ee (subject: CNC) , telefon: +372 666 1762

Õppimine toimub tsükliõppena 2 korda kuus.

Õppetöö algus: veebruar 2022

Õppekavarühm: Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast ja puit)

Eriala lühitutvustus: Arvutiga juhitava töötlemiskeskuse (CNC) operaator (tase 4) on oskustöötaja, kes töötab CNC puidutöötlemiskeskustel mööblitööstuse ja puidutöötlemise ettevõtetes. CNC puidutöötlemispingi operaator tunneb pinkide ja seadmete ehitust ning tööpõhimõtteid, detailide lõiketöötlemise režiime, kasutatavate puit- ja puidupõhiste materjalide omadusi, toodete kvaliteedile kehtestatud nõudeid, loeb tööjooniseid, korraldab oma tööd, planeerib tööaega, täidab ning järgib töö- ja keskkonnaohutuse nõudeid, töötab meeskonna liikmena, hoiab toodangu kvaliteeti ning kasutab oma töös erialast eesti ja inglise keelt.

Põhiõpingute moodulid:

  • CNC puidutöötlemiskeskuse operaatori alusteadmised
  • CAD/ CAM tarkvara

  • Puidu ja puidupõhiste materjalide lõiketöötlemine CNC puidutöötlemiskeskustel

  • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas 

  •  Praktika

Eriala põhiõpetaja: Aare Mehiste

Õppebaas:  HKHK puidumaja on sisustatud 2005. aastal ning võimaldab õppijal omandada kõik baasteadmised nii teoorias kui praktikas. Puiduala kutseõppeks on olemas erinevad puidutöötlemise positsioonpingid nagu CNC töötlemiskeskus (soetatud aastal 2021), frees-, puur-, saag- ja höövelpingid, paksushöövelpink, treipink, lihvimisseadmed ja kaasaegsed elektrilised käsitööriistad. Viimistlusruum annab võimaluse õpilastel omandada head praktilised oskused puitmaterjali viimistlustöödeks.

Praktika: Praktika toimub õppetööga jooksvalt töökohas. Praktika lõpeb aruandlusega koolis ja seda hinnatakse.

Kutseeksamid: Õppe lõpus sooritavad õppijad CNC puidutöötlemiskeskuse operaator, tase 4 kutsekvalifikatsiooni. Eksamikomisjon on moodustatud Eesti Mööblitootjate Liidu poolt. Komisjoni kuuluvad mööblitootmisettevõtete spetsialistid ja teiste kutsekoolide kutseõpetajad. 

CNC puidutöötlemiskeskuse operaator, tase 4 kutseeksam koosneb kahest etapist: e-test/teooriatöö (EIS-süsteemis), milles kutse taotleja peab saavutama vähemalt 60% maksimaalsest võimalikust hindepunktist, et pääseda järgmisele etapile, milleks on CNC puidutöötlemiskeskuse juhtprogrammi koostamine arvutis ning materjali töötlemine CNC puidutöötluskeskuses (edaspidi katsetöö).

Edasiõppimise võimalused: Eriala lõpetades on õpilastel võimalik edasi õppida Haapsalu Kutsehariduskeskuses  Pehme mööbli valmistaja ja Puittoodete tehnoloogi erialal.

Õppekava

Õppekeskkond

Töötukassa toetus õppijale

Töötaval inimesel või registreeritud töötul on  CNC puidutöötlemiskeskuse operaatoriks õppima astumisel võimalik taotleda rahalist toetust. Toetuse saamiseks tuleb kindlasti pöörduda enne õppima asumist Töötukassa poole, et määrata kindlaks tingimustele vastavavus. Toetusest loe lähemalt Eesti Töötukassa kodulehelt.

Language
Estonian
Field: 
Puidutöö
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
4. taseme kutseõpe, esmaõpeStatsionaarne, töökohapõhinePõhiharidus0,5 aastat
Saki järjekord: 
1