News

Õpilasesinduse liikmed valisid presidendiks IT õpilase Artur Snigurski 24. November HKHK


Haapsalu noormees Artur Snigurski (IT-20), kes valiti õpilasesinduse (ÕE) presidendiks, on olnud kooli ÕE liige alates I kursusest, liitudes kohe, kui õppima asus. Varasemalt on ta olnud ÕE liige põhikoolis, aktiivne sealses koolivälises tegevuses ning osalenud Haapsalu Noortevolikogu töös.

Arturi arvates peab ÕE president olema eelkõige sõbralik, oskama kuulata ja mõista inimesi, samuti olema vastutustundlik ja aktiivne. Usume, et uus president annab endast parima, et need punktid ka täidetud saaks.

Asepresidendiks valisid ÕE liikmed turismiettevõtte teenindaja eriala  II kursuse õpilase Liilo Hannuse.

Kooli huvijuht Marit Tamm on veendunud, et mõlemad õpilased saavad oma uute ametikohtade täitmisega suurepäraselt hakkama. Ta toob esile, et mõlema noore puhul on tegemist aktiivsete, julgete ja arukate inimestega, kes suudavad ettevõtmistesse kaasata ka teisi.

President ja asepresident valitakse üheks õppeaastaks, hääletusel on igal ÕE liikmel üks hääl. 

 

Haapsalu noormees Artur Snigurski (IT-20), kes valiti õpilasesinduse (ÕE) presidendiks, on olnud kooli ÕE liige alates I kursusest, liitudes kohe, kui õppima asus. Varasemalt on ta olnud ÕE liige põhikoolis, aktiivne sealses koolivälises tegevuses ning osalenud Haapsalu Noortevolikogu töös.

Arturi arvates peab ÕE president olema eelkõige sõbralik, oskama kuulata ja mõista inimesi, samuti olema vastutustundlik ja aktiivne. Usume, et uus president annab endast parima, et need punktid ka täidetud saaks.

Asepresidendiks valisid ÕE liikmed turismiettevõtte teenindaja eriala  II kursuse õpilase Liilo Hannuse.

Kooli huvijuht Marit Tamm on veendunud, et mõlemad õpilased saavad oma uute ametikohtade täitmisega suurepäraselt hakkama. Ta toob esile, et mõlema noore puhul on tegemist aktiivsete, julgete ja arukate inimestega, kes suudavad ettevõtmistesse kaasata ka teisi.

President ja asepresident valitakse üheks õppeaastaks, hääletusel on igal ÕE liikmel üks hääl.