Eesmärgistatud tegevuste leidmine ja kohandamine erineva diagnoosiga klientidele


Tegevusjuhendaja enamlevinud probleem igapäevases klienditöös on suutmatus kliendile sobivaid tegevusi leida ja kohandada. Mitmekesistades erivajadusega kliendi igapäevaelu, rikastame tema maailma ja aitame kaasa täisväärtuslikumale elule.

Registreeru koolitusele

Läbiviimise aeg:  12.-25. jaan, kolmel päeval. Vt. graafikut.

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Haapsalu KHK peamaja õppeklassis.

Koolituse maht on 26 akadeemilist tundi

Sihtrühm: töötavad tegevusjuhendajad ja erivajadusega inimese tugiisikud, kes soovivad laiendada oma teadmisi eesmärgistatud tegevuste mitmekesistamiseks erineva diagnoosiga kliendile.

Eeltingimus: töötamine sotsiaalhoolekande valdkonnas.

Teemad:

  • Töötegevuste pakkumine erinevatele sihtrühmadele erihoolekandes 
  • Loovate tegevuste pakkumine erinevatele sihtrühmadele erihoolekandes 
  • Loomi kaasavate tegevuste pakkumine erinevatele sihtrühmadele

Detailsem sisu õppekavas

Koolitajad on valdkondlikud spetsialistid Monika Salumaa, Urve Tõnisson ja Hele Aluste.

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Koolitusele pääsevad eelisjärjekorras täiskasvanud, kes kuuluvad sihtrühma, kellel on tööalane vajadus ja põhjendus ning viimasena arvestame registreerimisjärjekorda. Osaleda võivad ka registreeritud töötud või inimesed, kes hetkel ei tööta, kuid pole töötuna registreeritud. 

Koolitus ei ole suunatud õpetajatele, riigi- ja KOV ametnikele ega neile, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". 

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.

KOGU KOOLITUSKALENDER

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.

Tegevusjuhendaja enamlevinud probleem igapäevases klienditöös on suutmatus kliendile sobivaid tegevusi leida ja kohandada. Mitmekesistades erivajadusega kliendi igapäevaelu, rikastame tema maailma ja aitame kaasa täisväärtuslikumale elule.

Registreeru koolitusele

Läbiviimise aeg:  12.-25. jaan, kolmel päeval. Vt. graafikut.

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Haapsalu KHK peamaja õppeklassis.

Koolituse maht on 26 akadeemilist tundi

Sihtrühm: töötavad tegevusjuhendajad ja erivajadusega inimese tugiisikud, kes soovivad laiendada oma teadmisi eesmärgistatud tegevuste mitmekesistamiseks erineva diagnoosiga kliendile.

Eeltingimus: töötamine sotsiaalhoolekande valdkonnas.

Teemad:

  • Töötegevuste pakkumine erinevatele sihtrühmadele erihoolekandes 
  • Loovate tegevuste pakkumine erinevatele sihtrühmadele erihoolekandes 
  • Loomi kaasavate tegevuste pakkumine erinevatele sihtrühmadele

Detailsem sisu õppekavas

Koolitajad on valdkondlikud spetsialistid Monika Salumaa, Urve Tõnisson ja Hele Aluste.

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Koolitusele pääsevad eelisjärjekorras täiskasvanud, kes kuuluvad sihtrühma, kellel on tööalane vajadus ja põhjendus ning viimasena arvestame registreerimisjärjekorda. Osaleda võivad ka registreeritud töötud või inimesed, kes hetkel ei tööta, kuid pole töötuna registreeritud. 

Koolitus ei ole suunatud õpetajatele, riigi- ja KOV ametnikele ega neile, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". 

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.

KOGU KOOLITUSKALENDER

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.

Kontaktisik