Sisuline klienditöö dementse inimesega


Sotsiaalhoolekandetöös tuleb tihti ette, et dementne klient jääb välja üldhoolekande teenust pakkuvast asutusest, sest personal ei tule tema käitumisega toime ega oska teda juhendada. Koolituse käigus õpitakse asjakohaseid sekkumisvõtteid, metoodikaid ning hooldustöövõtteid, mis on vajalikud dementse inimesega toime tulemiseks.

Registreeru koolitusele siin

Hind: 0€

Läbiviimise aeg: kolmel päeval 17.06, 26.06, 27.06, kell 09:30-16:30

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Haapsalu KHK õppeklassis ning hooldustöö klassis

Koolitajad: Henrik Johan Blankers inglise keeles (eesti keelde tõlgib Monika Salumaa) ning Ingrid Tõnissoo (koolitus hooldusklassis)

Õppega alustamise nõuded: 

  • töötamine sotsiaalhoolekande valdkonnas

Keda ootame koolitusele?  Hooldustöötajad, tegevusjuhendajad, tugiisikud jt sotsiaalhoolekande valdkonnas töötavad inimesed, kes soovivad tugevdada oma teadmisi töös dementsusega inimesega.

Teemad:

  • 17.06. Hooldustöövõtted töös dementse inimesega (Ingrid Tõnissoo)

  • 26.06. Kaasaegne käsitus dementsusest, suhtumine, hindamine, sekkumine (Rini Blankers, tõlgib Monika Salumaa)

  • 27.06 Dementse inimese probleemse käitumise juhendamine (Rini Blankers, tõlgib Monika Salumaa)

Detailsem sisu õppekavas

Koolitusele ei saa me vastu võtta neid, kes õpivad kutseõppeasutuse, rakenduskõrgkooli või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi EL Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“. 

KOGU KOOLITUSKALENDER

 

Sotsiaalhoolekandetöös tuleb tihti ette, et dementne klient jääb välja üldhoolekande teenust pakkuvast asutusest, sest personal ei tule tema käitumisega toime ega oska teda juhendada. Koolituse käigus õpitakse asjakohaseid sekkumisvõtteid, metoodikaid ning hooldustöövõtteid, mis on vajalikud dementse inimesega toime tulemiseks.

Registreeru koolitusele siin

Hind: 0€

Läbiviimise aeg: kolmel päeval 17.06, 26.06, 27.06, kell 09:30-16:30

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Haapsalu KHK õppeklassis ning hooldustöö klassis

Koolitajad: Henrik Johan Blankers inglise keeles (eesti keelde tõlgib Monika Salumaa) ning Ingrid Tõnissoo (koolitus hooldusklassis)

Õppega alustamise nõuded: 

  • töötamine sotsiaalhoolekande valdkonnas

Keda ootame koolitusele?  Hooldustöötajad, tegevusjuhendajad, tugiisikud jt sotsiaalhoolekande valdkonnas töötavad inimesed, kes soovivad tugevdada oma teadmisi töös dementsusega inimesega.

Teemad:

  • 17.06. Hooldustöövõtted töös dementse inimesega (Ingrid Tõnissoo)

  • 26.06. Kaasaegne käsitus dementsusest, suhtumine, hindamine, sekkumine (Rini Blankers, tõlgib Monika Salumaa)

  • 27.06 Dementse inimese probleemse käitumise juhendamine (Rini Blankers, tõlgib Monika Salumaa)

Detailsem sisu õppekavas

Koolitusele ei saa me vastu võtta neid, kes õpivad kutseõppeasutuse, rakenduskõrgkooli või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi EL Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“. 

KOGU KOOLITUSKALENDER

 

Kontaktisik