Ingliskeelsete Haapsalu giidide ettevalmistuskursus


Et giidina töötada, tuleb läbida giidide atestatsioonieksam, mille viib läbi Läänemaa Giidide Ühing. Antud kursus aitab inimesi eksamiks ette valmistada.

Kandideeri koolitusele

Läbiviimise aeg:

Läbiviimise koht: koolitus viiakse läbi Haapsalu KHK õppeklassis, kus on olemas kõik giiditöö õppeks vajalikud vahendid. Esmaabi koolitus viiakse ellu hooldustöö klassis, kus saab kasutada vastavaid õppevahendeid. Praktiline õpe (õppekäigud ja bussiekskurssioon) toimub linnas.

Koolituse maht: 116 akadeemilist tundi

Sihtrühm: õppele on oodatud kõik soovijad, kes soovivad töötada Haapsalus giidina.

Eeltingimus: inglise keele oskus B2 tasemel.

Teemad:

 • Giiditöö eripära ja giiditeksti koostamine
 • Klienditeenindus
 • Läänemaa ja Haapsalu üldandmed 
 • Haapsalu ajalugu 
 • Haapsalu tähtsamad vaatamisväärsused ja kultuuritegelased
 • Läänemaa ja Haapsalu loodus 
 • Giidile vajalik inglise keel 
 • Läänemaa tänapäev
 • Esmaabi 
 • Näidisekskursioonid Haapsalus ja Haapsalu ümbruses. Praktilised harjutused jalgsi ja bussiekskursioonil, nende analüüs.

Detailsem kirjeldus õppekavas

Koolitajad on valdkondlikud spetsialistid. Renata Lukk – kuni 2021 Haapsalu Kutsehariduskeskuse loodusgiidi eriala inglise keele õpetaja (õpetaja tase 7). Tõlkija. Sisekaitseakadeemia projektijuht (al 2021). Leelo Alasi –  Haapsalu Kutsehariduskeskuse loodusgiidi õppekava kutseõpetaja ja koolitaja. Kaire Reiljan – Ajaleht „Lääne Elu“ ajakirjanik, Läänemaa Giidide Ühingu liige. Haapsalu Kutsehariduskeskuse loodusgiidi õppekava kutseõpetaja. Marje Loide – Haapsalu Kutsehariduskeskuse loodusgiidi õppekava kutseõpetaja, bioloog. Anu Turu- Läänemaa Haigla parameedik ja esmaabi koolitaja. Ülo Kalm – Rannarootsi muuseumi juhataja, koolitaja. Kalle Lõuna – Läänemaa Ühisgümnaasium, ajalooõpetaja.

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Koolitusele pääsevad eelisjärjekorras täiskasvanud, kes kuuluvad sihtrühma, kellel on tööalane vajadus ja põhjendus ning viimasena arvestame registreerimisjärjekorda. Osaleda võivad ka registreeritud töötud või inimesed, kes hetkel ei tööta, kuid pole töötuna registreeritud. 

Koolitus ei ole suunatud õpetajatele, riigi- ja KOV ametnikele ega neile, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". 

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.

KOGU KOOLITUSKALENDER

Et giidina töötada, tuleb läbida giidide atestatsioonieksam, mille viib läbi Läänemaa Giidide Ühing. Antud kursus aitab inimesi eksamiks ette valmistada.

Kandideeri koolitusele

Läbiviimise aeg:

Läbiviimise koht: koolitus viiakse läbi Haapsalu KHK õppeklassis, kus on olemas kõik giiditöö õppeks vajalikud vahendid. Esmaabi koolitus viiakse ellu hooldustöö klassis, kus saab kasutada vastavaid õppevahendeid. Praktiline õpe (õppekäigud ja bussiekskurssioon) toimub linnas.

Koolituse maht: 116 akadeemilist tundi

Sihtrühm: õppele on oodatud kõik soovijad, kes soovivad töötada Haapsalus giidina.

Eeltingimus: inglise keele oskus B2 tasemel.

Teemad:

 • Giiditöö eripära ja giiditeksti koostamine
 • Klienditeenindus
 • Läänemaa ja Haapsalu üldandmed 
 • Haapsalu ajalugu 
 • Haapsalu tähtsamad vaatamisväärsused ja kultuuritegelased
 • Läänemaa ja Haapsalu loodus 
 • Giidile vajalik inglise keel 
 • Läänemaa tänapäev
 • Esmaabi 
 • Näidisekskursioonid Haapsalus ja Haapsalu ümbruses. Praktilised harjutused jalgsi ja bussiekskursioonil, nende analüüs.

Detailsem kirjeldus õppekavas

Koolitajad on valdkondlikud spetsialistid. Renata Lukk – kuni 2021 Haapsalu Kutsehariduskeskuse loodusgiidi eriala inglise keele õpetaja (õpetaja tase 7). Tõlkija. Sisekaitseakadeemia projektijuht (al 2021). Leelo Alasi –  Haapsalu Kutsehariduskeskuse loodusgiidi õppekava kutseõpetaja ja koolitaja. Kaire Reiljan – Ajaleht „Lääne Elu“ ajakirjanik, Läänemaa Giidide Ühingu liige. Haapsalu Kutsehariduskeskuse loodusgiidi õppekava kutseõpetaja. Marje Loide – Haapsalu Kutsehariduskeskuse loodusgiidi õppekava kutseõpetaja, bioloog. Anu Turu- Läänemaa Haigla parameedik ja esmaabi koolitaja. Ülo Kalm – Rannarootsi muuseumi juhataja, koolitaja. Kalle Lõuna – Läänemaa Ühisgümnaasium, ajalooõpetaja.

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Koolitusele pääsevad eelisjärjekorras täiskasvanud, kes kuuluvad sihtrühma, kellel on tööalane vajadus ja põhjendus ning viimasena arvestame registreerimisjärjekorda. Osaleda võivad ka registreeritud töötud või inimesed, kes hetkel ei tööta, kuid pole töötuna registreeritud. 

Koolitus ei ole suunatud õpetajatele, riigi- ja KOV ametnikele ega neile, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". 

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.

KOGU KOOLITUSKALENDER

Kontaktisik