Toidufotograafia mobiiltelefoniga


Koolitus annab teadmisi toidufotograafia tehnikatest ja mobiilikaamera seadetest ning annab oskusi toidufotode töötlemiseks, et aidata kaasa toidutoodete turundusele ja müügile.

Kandideeri koolitusele

Läbiviimise aeg:  26. sept.-17. okt, esmaspäeviti, kell 17:00 - 20:00.

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, HKHK arvutiklassis ja fotostuudios. Ruumid on varustatud kaasaegse esitlus- ja stuudiotehnikaga.  

Koolituse maht: 16 akadeemilist tundi, millele lisandub iseseisev töö

Koolitaja on Aile Nõupuu. Alates 2012 Haapsalu Kutsehariduskeskuse fotograafiaõpetaja; alates 2017 veebiturunduse õpetaja; alates 2014 viinud läbi fotograafia koolitusi. Alates 2015 kogemus arvutikoolitajana, alates 2016 käsitöötoodete pildistamise ja veebiturunduse koolitused. Alates 2018 TLÜ Haapsalu Kolledžis fotograafiaõpetaja. Alates 2020 toidufotograafia õpetaja ja koolitaja. 2022 täiskasvanute koolitaja 7. taseme kutsetunnistus.

Õppe alustamise nõuded: Koolitusel osaleja peab pildistamiseks mobiiltelefoni kaasa võtma. Vajalikud on arvutikasutamise baasoskused.

Sihtrühm: Toitlustusettevõtjad või –ettevõtte töötajad, kellel vajavad fotograafiaoskusi toitude
internetipõhiseks müügiks. Toidutootmisega tegelevad inimesed, kellel on soov hakata selles valdkonnas
ettevõtjaks ning turundada oma tooteid interneti kaudu

Teemad:

  • Toidufotograafia. 

  • Mobiiltelefoni seaded.

  • Fototöötlus.

Detailsem sisu õppekavas

Lisainfo. Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". Osaleda saavad täiskasvanud, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. 

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, tööalane vajadus ja põhjendus ning alles viimasena registreerimisjärjekord. Kõrgharidusega soovijaid saame koolitusele võtta üksnes vabade kohtade olemasolul. Teiega võetakse ühendust e-posti teel.

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.

 

Koolitus annab teadmisi toidufotograafia tehnikatest ja mobiilikaamera seadetest ning annab oskusi toidufotode töötlemiseks, et aidata kaasa toidutoodete turundusele ja müügile.

Kandideeri koolitusele

Läbiviimise aeg:  26. sept.-17. okt, esmaspäeviti, kell 17:00 - 20:00.

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, HKHK arvutiklassis ja fotostuudios. Ruumid on varustatud kaasaegse esitlus- ja stuudiotehnikaga.  

Koolituse maht: 16 akadeemilist tundi, millele lisandub iseseisev töö

Koolitaja on Aile Nõupuu. Alates 2012 Haapsalu Kutsehariduskeskuse fotograafiaõpetaja; alates 2017 veebiturunduse õpetaja; alates 2014 viinud läbi fotograafia koolitusi. Alates 2015 kogemus arvutikoolitajana, alates 2016 käsitöötoodete pildistamise ja veebiturunduse koolitused. Alates 2018 TLÜ Haapsalu Kolledžis fotograafiaõpetaja. Alates 2020 toidufotograafia õpetaja ja koolitaja. 2022 täiskasvanute koolitaja 7. taseme kutsetunnistus.

Õppe alustamise nõuded: Koolitusel osaleja peab pildistamiseks mobiiltelefoni kaasa võtma. Vajalikud on arvutikasutamise baasoskused.

Sihtrühm: Toitlustusettevõtjad või –ettevõtte töötajad, kellel vajavad fotograafiaoskusi toitude
internetipõhiseks müügiks. Toidutootmisega tegelevad inimesed, kellel on soov hakata selles valdkonnas
ettevõtjaks ning turundada oma tooteid interneti kaudu

Teemad:

  • Toidufotograafia. 

  • Mobiiltelefoni seaded.

  • Fototöötlus.

Detailsem sisu õppekavas

Lisainfo. Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". Osaleda saavad täiskasvanud, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. 

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, tööalane vajadus ja põhjendus ning alles viimasena registreerimisjärjekord. Kõrgharidusega soovijaid saame koolitusele võtta üksnes vabade kohtade olemasolul. Teiega võetakse ühendust e-posti teel.

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.