Uudised

Koolis toimus lähisuhtevägivalla teemaline loeng 25. november HKHK


25. novembri on ÜRO nimetanud rahvusvaheliseks naiste vastu suunatud vägivalla lõpetamise päevaks (International Day for the Elimination of Violence against Women). Päeva eesmärk on teadvustada naiste vastu suunatud vägivalda, millel on mitmeid vorme – füüsiline, seksuaalne, psühholoogiline ja majanduslik. Naistevastane vägivald on ebavõrdsete võimusuhete ilming ning selle negatiivne mõju ei avaldu mitte üksnes naistele, vaid ka perekondadele ja kogukonnale – tervele ühiskonnale.

Selle päeva raames oli noortel neidudel ja kooli töötajatel võimalus osaleda lähisuhtevägivalla teemalisel loengul, kus antud teemal kõneles Läänemaa Naiste Tugikeskuse juhataja ja meie kooli sotsiaalvaldkonna õpetaja Leili Mutso.

1,5 tunnise loengu käigus räägiti lähisuhtevägivalla erinevatest vormidest, vaadati üheskoos videoklippe ning arutleti rühmatööna selle üle, kas ja kuidas keegi tõlgendab lähisuhtevägivallaks etteantud olukordi.

Suured tänud Leilile, kes noortele nii olulisest, aga ka valusast teemast rääkis!

25. novembri on ÜRO nimetanud rahvusvaheliseks naiste vastu suunatud vägivalla lõpetamise päevaks (International Day for the Elimination of Violence against Women). Päeva eesmärk on teadvustada naiste vastu suunatud vägivalda, millel on mitmeid vorme – füüsiline, seksuaalne, psühholoogiline ja majanduslik. Naistevastane vägivald on ebavõrdsete võimusuhete ilming ning selle negatiivne mõju ei avaldu mitte üksnes naistele, vaid ka perekondadele ja kogukonnale – tervele ühiskonnale.

Selle päeva raames oli noortel neidudel ja kooli töötajatel võimalus osaleda lähisuhtevägivalla teemalisel loengul, kus antud teemal kõneles Läänemaa Naiste Tugikeskuse juhataja ja meie kooli sotsiaalvaldkonna õpetaja Leili Mutso.

1,5 tunnise loengu käigus räägiti lähisuhtevägivalla erinevatest vormidest, vaadati üheskoos videoklippe ning arutleti rühmatööna selle üle, kas ja kuidas keegi tõlgendab lähisuhtevägivallaks etteantud olukordi.

Suured tänud Leilile, kes noortele nii olulisest, aga ka valusast teemast rääkis!