News

Kutsume üles tunnustama täiskasvanud õppijaid 16. May HKHK


Kutsume üles kuni 8. juunini esitama kandidaate täiskasvanuhariduse tunnustuskonkursile.

Kandidaate saab esitada neljas kategoorias:

  •  aasta õppija

  • aasta õpitegu

  • aasta koolitaja

  • aasta õppijasõbralik tööandja.

Kõigi maakonna kandidaatide seast selgitatakse välja maakonna esinumbrid, kes saavad tunnustatud maakonna tänusündmusel 2. oktoobril 2024. Maakonna laureaatide seast teeb valiku üleriigiline komisjon. 

Aasta õppijat, koolitajat, õpitegu ja õppijasõbralikku tööandjat tunnustatakse 8. novembril toimuval täiskasvanuhariduse tänusündmusel, mis on osa traditsioonilisest täiskasvanud õppija nädalast. Täiskasvanud õppija nädal toimub sel aastal 30. oktoobrist - 8. novembrini 27 korda ja algab üle-eestilise Õpitunniga, mille eesmärk on tõsta esile täiskasvanuna õppimine. 

Kandidaate saab esitada kuni 8. juunini ETKA Andrase kodulehel www.andras.ee/tunnustamine Kandidaate võib esitada ka e-postile annika.nukki@hkhk.edu.ee 

Tunnustamine toimub Euroopa Sotsiaalfondi projekti VÕTI tegevuse "Elukestva õppe populariseerimine ja kogukondlik edendamine" raames. Konkursi korraldab Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

 

Lääne maakonna täiskasvanuhariduse koordinaator

Annika Armipaik-Nukki

Kutsume üles kuni 8. juunini esitama kandidaate täiskasvanuhariduse tunnustuskonkursile.

Kandidaate saab esitada neljas kategoorias:

  •  aasta õppija

  • aasta õpitegu

  • aasta koolitaja

  • aasta õppijasõbralik tööandja.

Kõigi maakonna kandidaatide seast selgitatakse välja maakonna esinumbrid, kes saavad tunnustatud maakonna tänusündmusel 2. oktoobril 2024. Maakonna laureaatide seast teeb valiku üleriigiline komisjon. 

Aasta õppijat, koolitajat, õpitegu ja õppijasõbralikku tööandjat tunnustatakse 8. novembril toimuval täiskasvanuhariduse tänusündmusel, mis on osa traditsioonilisest täiskasvanud õppija nädalast. Täiskasvanud õppija nädal toimub sel aastal 30. oktoobrist - 8. novembrini 27 korda ja algab üle-eestilise Õpitunniga, mille eesmärk on tõsta esile täiskasvanuna õppimine. 

Kandidaate saab esitada kuni 8. juunini ETKA Andrase kodulehel www.andras.ee/tunnustamine Kandidaate võib esitada ka e-postile annika.nukki@hkhk.edu.ee 

Tunnustamine toimub Euroopa Sotsiaalfondi projekti VÕTI tegevuse "Elukestva õppe populariseerimine ja kogukondlik edendamine" raames. Konkursi korraldab Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

 

Lääne maakonna täiskasvanuhariduse koordinaator

Annika Armipaik-Nukki