ESITA AVALDUS

Lisainfot õppimise kohta annab Knud Jessen, knud.jessen [at] hkhk.edu.ee, telefon: +372 520 1485

Täiskasvanute üldharidusõpe kutsehariduskeskuses ei ole seotud kutseõppega. Õpe toimub põhikooli riikliku õppekava alusel, mille alusel on koostatud kooli põhikooli ja gümnaasiumi õppekava. Lõpetaja saab põhikooli  lõputunnistuse.

Õppekeskkond

HKHK üldhariduse osakond pakub:

  • õppimisvõimalust igale eale, alates 17. eluaastast,
  • korralikku põhiharidust,
  • võimalust õppida töö ja pere kõrvalt,
  • õppimine põhikooliastmes 2-4 päeval nädalas,
  • iseseisva õppimise oskuste arendamist,
  • kaasaegset õpikeskkonda,
  • sõbralikke pedagooge.

8. ja 9. klassis toimub õppetöö põhikooli riikliku õppekava alusel ning 9. klassi lõpetaja saab põhikooli lõputunnistuse. Põhikooli lõpetamiseks on vajalik eesti keele, matemaatika ja ühe valikeksami sooritamine.

Koolipäevad  2022/2023. õppeaastal:

  • 8.–9. klass – esmaspäev ja neljapäev.

Põhiõpetajad

  • Vladimir Padama - matemaatika
  • Kaja Paavo - inglise keel

Individuaalkonsultatsioonid võivad kokkuleppel aineõpetajaga toimuda ka teistel päevadel.

Kool töötab mittestatsionaarses vormis, mis võimaldab hariduse omandamist töö ja pere kõrval. Õpilane võib olla mitu aastat samas klassis ja õppida osalise koormusega.

Language
Estonian
Field: 
Üldharidusõpe
Pictures: 
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
PõhiharidusMittestatsionaarne, koolipõhineVanus alates 17. eluaastatoleneb eelnevatest õpingutest
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Saki järjekord: 
1