ESITA AVALDUS

Lisainfot eriala kohta annab Leili Mutso, leili.mutso [at] hkhk.edu.ee, telefon: +372 666 1758

Õppimine toimub tsükliõppena 2 korda kuus N-L

Õppekavarühm: Sotsiaaltöö ja nõustamine

Eriala lühitutvustus: Hooldustöötaja on hoolekande- ja tervishoiutöötaja, kelle töö eesmärgiks on toetada ja abistada abivajajat väärika elu korraldamisel ja võimalikult kõrge elukvaliteedi saavutamisel. Hooldustöötaja hoolitseb abivajaja füüsiliste, sotsiaalsete ja psüühiliste vajaduste rahuldamise eest, juhendab abivajajat aidates tema tervist taastada, saavutada ja säilitada ning toetab teda surma lähenedes.

Põhiõpingute moodulid:

  • Abistamine elamistoimingutes ja hooldustegevuste läbiviimine
  • Majapidamistööde korraldamine
  • Esmaabi andmine
  • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas

Eriala põhiõpetajad:

Õppebaas:  Teoreetiline ja osa praktilisest õppest toimub kooli õppeklassides, praktilist õpet viiakse läbi ka Haapsalu Neuroloogilises Rehabilitatsioonikeskuses.


Praktika: Praktika on 15 EKAPit ehk 225 töötundi, mis läbitakse paralleelselt õppetööga. 


Kutseeksamid: Õpilastel on võimalik taotleda Hooldustöötaja tase 3 kutsekvalifikatsiooni.

Õppekava

Õppekeskkond

Töötukassa toetus hooldustöötaja erialal õppijale

Töötaval inimesel või registreeritud töötul on võimalik alates 1. maist 2017 hooldustöötaja erialal õppima astumisel taotleda rahalist toetust. Toetuse saamiseks tuleb kindlasti pöörduda enne õppima asumist Töötukassa poole, et määrata kindlaks tingimustele vastavus. Toetusest loe lähemalt Eesti Töötukassa kodulehelt.

Language
Estonian
Field: 
Sotsiaalhooldus
Pictures: 
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
3. taseme kutseõpe, esmaõpeMittestatsionaarne, tsükliõpeHaridusnõue puudub1 aasta
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Saki järjekord: 
3