Vene keele koolitus teenindajatele


Teenindus - ja turismivaldkonnas töötavatel inimestel on vaja osata teenindada vene keeles. Samuti on uus olukord Eestisse ja Euroopasse toonud hulgaliselt ajutise kaitse saanud isikuid, kellega suhtlemiseks peab töötaja oskama vene keelt. Koolitusega taodeldakse, et õppija mõistab lihtsat erialast mõttevahetust, suhtleb vene keelt kõnelevate ettevõtte töötajate ja külastajatega.

Kandideeri koolitusele

Hind: 0€ 

Läbiviimise aeg:  16. jaan.-30. märts 2023, esmaspäeviti ja neljapäeviti, kell 17:15 - 19:30.

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, peamaja õppeklassis. Ruumis on arvuti, vajadusel tahvelarvutid veebisõnastiku kasutamiseks, tahvel.

Koolituse maht: 60 akadeemilist tundi, millele lisandub iseseisev töö.

Õppe alustamise nõuded: Vene keele oskus A1 tasemel.

Sihtrühm: Turismi- ja teenindussektori töötajad, kes soovivad vene keele oskust parandada ja täiustada, et suuta pakkuda ka vene keelt rääkivale kliendile parimat teenindust. Töötajad, kes puutuvad tööalaselt kokku ajutise kaitse saanud inimestega ja vajavad vene keele oskust tööalaselt.

Teemad:

  • Viisakusväljendid. Sissejuhatus: Sõnaveebi kasutamine. Vene nimed, pöördumine. Tervitamine ja hüvastijätt. Viisakusväljendid. Saame tuttavaks: päritolu, keeleoskus.

  • Arvsõnad tööalastes situatsioonides. Aadressid, dokumendid, autonumbrid, telefoninumbrid. Nädalapäevad. Kuupäevad. Kellaajad. Kui palju maksab?

  • Tööalased olukorrad, sõnavara. Hotellid, hostelid, spaad. Suunad: kus? kuhu? kust? Liiklusvahendid. Teenused. Teenindajad. 

  • Toitlustusteeninduses. Restoranis. Menüü. Teenindamine. 

Detailsem sisu õppekavas

Koolitaja Edith Naar.

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Koolitusele pääsevad eelisjärjekorras täiskasvanud, kes kuuluvad sihtrühma, kellel on tööalane vajadus ja põhjendus ning viimasena arvestame registreerimisjärjekorda. Osaleda võivad ka registreeritud töötud või inimesed, kes hetkel ei tööta, kuid pole töötuna registreeritud. 

Koolitus ei ole suunatud õpetajatele, riigi- ja KOV ametnikele ega neile, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". 

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.

KOGU KOOLITUSKALENDER

Teenindus - ja turismivaldkonnas töötavatel inimestel on vaja osata teenindada vene keeles. Samuti on uus olukord Eestisse ja Euroopasse toonud hulgaliselt ajutise kaitse saanud isikuid, kellega suhtlemiseks peab töötaja oskama vene keelt. Koolitusega taodeldakse, et õppija mõistab lihtsat erialast mõttevahetust, suhtleb vene keelt kõnelevate ettevõtte töötajate ja külastajatega.

Kandideeri koolitusele

Hind: 0€ 

Läbiviimise aeg:  16. jaan.-30. märts 2023, esmaspäeviti ja neljapäeviti, kell 17:15 - 19:30.

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, peamaja õppeklassis. Ruumis on arvuti, vajadusel tahvelarvutid veebisõnastiku kasutamiseks, tahvel.

Koolituse maht: 60 akadeemilist tundi, millele lisandub iseseisev töö.

Õppe alustamise nõuded: Vene keele oskus A1 tasemel.

Sihtrühm: Turismi- ja teenindussektori töötajad, kes soovivad vene keele oskust parandada ja täiustada, et suuta pakkuda ka vene keelt rääkivale kliendile parimat teenindust. Töötajad, kes puutuvad tööalaselt kokku ajutise kaitse saanud inimestega ja vajavad vene keele oskust tööalaselt.

Teemad:

  • Viisakusväljendid. Sissejuhatus: Sõnaveebi kasutamine. Vene nimed, pöördumine. Tervitamine ja hüvastijätt. Viisakusväljendid. Saame tuttavaks: päritolu, keeleoskus.

  • Arvsõnad tööalastes situatsioonides. Aadressid, dokumendid, autonumbrid, telefoninumbrid. Nädalapäevad. Kuupäevad. Kellaajad. Kui palju maksab?

  • Tööalased olukorrad, sõnavara. Hotellid, hostelid, spaad. Suunad: kus? kuhu? kust? Liiklusvahendid. Teenused. Teenindajad. 

  • Toitlustusteeninduses. Restoranis. Menüü. Teenindamine. 

Detailsem sisu õppekavas

Koolitaja Edith Naar.

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Koolitusele pääsevad eelisjärjekorras täiskasvanud, kes kuuluvad sihtrühma, kellel on tööalane vajadus ja põhjendus ning viimasena arvestame registreerimisjärjekorda. Osaleda võivad ka registreeritud töötud või inimesed, kes hetkel ei tööta, kuid pole töötuna registreeritud. 

Koolitus ei ole suunatud õpetajatele, riigi- ja KOV ametnikele ega neile, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". 

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.

KOGU KOOLITUSKALENDER

Kontaktisik