Vene keele koolitus teenindajatele


Teenindus - ja turismivaldkonnas töötavatel inimestel on vaja osata teenindada vene keeles. Samuti on uus olukord Eestisse ja Euroopasse toonud hulgaliselt ajutise kaitse saanud isikuid, kellega suhtlemiseks peab töötaja oskama vene keelt. Koolitusega taodeldakse, et õppija mõistab lihtsat erialast mõttevahetust, suhtleb vene keelt kõnelevate ettevõtte töötajate ja külastajatega.

Registreeru koolitusele

Läbiviimise aeg:  16. jaan.-30. märts 2023, esmaspäeviti ja neljapäeviti, kell 17:15 - 19:30.

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, peamaja õppeklassis. Ruumis on arvuti, vajadusel tahvelarvutid veebisõnastiku kasutamiseks, tahvel.

Koolituse maht: 60 akadeemilist tundi, millele lisandub iseseisev töö.

Koolitaja. Edith Naar on erialalt vene keele ja kirjanduse õpetaja (Tallinna E.Vilde nim. Pedagoogiline Instituut 1979), täiskasvanute koolituste korraldaja (ETKA Andras 2001). Läbinud täienduskoolitusena eesti keel teise keelena töötubasid (2018). Edith on õpetanud vene keelt Tallinna Kivimäe Põhikoolis, korraldanud ametialaseid koolitusi EMTAs, alates 2018 õpetab eesti keelt teise keelena Keeltekoolis Tarkus.

Õppe alustamise nõuded: Vene keele oskus A1 tasemel.

Sihtrühm: Turismi- ja teenindussektori töötajad, kes soovivad vene keele oskust parandada ja täiustada, et suuta pakkuda ka vene keelt rääkivale kliendile parimat teenindust. Töötajad, kes puutuvad tööalaselt kokku ajutise kaitse saanud inimestega ja vajavad vene keele oskust tööalaselt.

Teemad:

  • Viisakusväljendid. Sissejuhatus: Sõnaveebi kasutamine. Vene nimed, pöördumine. Tervitamine ja hüvastijätt. Viisakusväljendid. Saame tuttavaks: päritolu, keeleoskus.

  • Arvsõnad tööalastes situatsioonides. Aadressid, dokumendid, autonumbrid, telefoninumbrid. Nädalapäevad. Kuupäevad. Kellaajad. Kui palju maksab?

  • Tööalased olukorrad, sõnavara. Hotellid, hostelid, spaad. Suunad: kus? kuhu? kust? Liiklusvahendid. Teenused. Teenindajad. 

  • Toitlustusteeninduses. Restoranis. Menüü. Teenindamine. 

Detailsem sisu õppekavas

Lisainfo. Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". Osaleda saavad täiskasvanud, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. 

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, tööalane vajadus ja põhjendus ning alles viimasena registreerimisjärjekord. Kõrgharidusega soovijaid saame koolitusele võtta üksnes vabade kohtade olemasolul. Teiega võetakse ühendust e-posti teel.

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.

Teenindus - ja turismivaldkonnas töötavatel inimestel on vaja osata teenindada vene keeles. Samuti on uus olukord Eestisse ja Euroopasse toonud hulgaliselt ajutise kaitse saanud isikuid, kellega suhtlemiseks peab töötaja oskama vene keelt. Koolitusega taodeldakse, et õppija mõistab lihtsat erialast mõttevahetust, suhtleb vene keelt kõnelevate ettevõtte töötajate ja külastajatega.

Registreeru koolitusele

Läbiviimise aeg:  16. jaan.-30. märts 2023, esmaspäeviti ja neljapäeviti, kell 17:15 - 19:30.

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, peamaja õppeklassis. Ruumis on arvuti, vajadusel tahvelarvutid veebisõnastiku kasutamiseks, tahvel.

Koolituse maht: 60 akadeemilist tundi, millele lisandub iseseisev töö.

Koolitaja. Edith Naar on erialalt vene keele ja kirjanduse õpetaja (Tallinna E.Vilde nim. Pedagoogiline Instituut 1979), täiskasvanute koolituste korraldaja (ETKA Andras 2001). Läbinud täienduskoolitusena eesti keel teise keelena töötubasid (2018). Edith on õpetanud vene keelt Tallinna Kivimäe Põhikoolis, korraldanud ametialaseid koolitusi EMTAs, alates 2018 õpetab eesti keelt teise keelena Keeltekoolis Tarkus.

Õppe alustamise nõuded: Vene keele oskus A1 tasemel.

Sihtrühm: Turismi- ja teenindussektori töötajad, kes soovivad vene keele oskust parandada ja täiustada, et suuta pakkuda ka vene keelt rääkivale kliendile parimat teenindust. Töötajad, kes puutuvad tööalaselt kokku ajutise kaitse saanud inimestega ja vajavad vene keele oskust tööalaselt.

Teemad:

  • Viisakusväljendid. Sissejuhatus: Sõnaveebi kasutamine. Vene nimed, pöördumine. Tervitamine ja hüvastijätt. Viisakusväljendid. Saame tuttavaks: päritolu, keeleoskus.

  • Arvsõnad tööalastes situatsioonides. Aadressid, dokumendid, autonumbrid, telefoninumbrid. Nädalapäevad. Kuupäevad. Kellaajad. Kui palju maksab?

  • Tööalased olukorrad, sõnavara. Hotellid, hostelid, spaad. Suunad: kus? kuhu? kust? Liiklusvahendid. Teenused. Teenindajad. 

  • Toitlustusteeninduses. Restoranis. Menüü. Teenindamine. 

Detailsem sisu õppekavas

Lisainfo. Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". Osaleda saavad täiskasvanud, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. 

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, tööalane vajadus ja põhjendus ning alles viimasena registreerimisjärjekord. Kõrgharidusega soovijaid saame koolitusele võtta üksnes vabade kohtade olemasolul. Teiega võetakse ühendust e-posti teel.

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.