Erasmus+ programmi poolt rahastatud projekti “Head oskused annavad ameti” (Erasmus+ 2019-1-EE01-KA116-051325 "Good Skills - Good Jobs") raames saab välisriikides praktiseerida 103 HKHK õpilast pea kõikidelt erialadelt. Praktikakohad asuvad Itaalias, Portugalis, Soomes, Poolas, Prantsusmaal, Inglismaal, Iirimaal, Hispaanias, Austrias, Maltal ja Taanis. Kõik praktikad kestavad keskmiselt 30 päeva. Erialasele praktikale saavad kandideerida nii põhikoolijärgsed kui ka täiskasvanud õppijad.

Sama projekti raames saavad õpirännetes käia ka 42 HKHK töötajat, kellest 8 stažeerivad kaks nädalat välisriikide koolides  ja nende partnerettevõtetes  Iirimaal, Prantsusmaal, Itaalias, Norras ja Soomes ning 34 külastavad 5-7 päevaste õpirännete raames partnerkoole Iirimaal, Inglismaal, Soomes, Hollandis, Hispaanias, Maltal ja Ungaris. Projektis on 20 partnerkooli- ettevõtet 20-st erinevast euroopa riigist.

Projekti periood: 01.06.2019 – 30.05.2022

2020 aasta kevadel rahastati ka käimasoleva praktikaprojekti jätkuprojekt "Head oskused annavad ameti II" (Erasmus+ 2020-1-EE01-KA116-077609 "Good Skills - Good Jobs II"), mis jätkab samade tegevustega. Selle projekti raames saab HKHK ellu viia lisaks 30 õpilaste ja töötajate õpirännet.

Jätkuprojekti periood: 31.12.2020 - 30.12.2022

Projekti tegevusi kajastatakse HKHK rahvusvaheliste suhete kodulehel, kus on võimalik tutvuda ka projekti partnerkoolide ja – ettevõtetega, vaadata kaardilt praktikakohti, meenutada eelmiste aastate praktikasõite, olla pidevalt kursis HKHK-s toimuvate välispraktikauudistega ning lugeda õpirändurite praktikalugusid ja blogisid.

Projektijuht: välisuhete koordinaator Heli Heimo

Language
Estonian
Pictures: 
Kontaktid: 
Contact title: 
HKHK rahvusvahelise koostöö koduleht
Tabbed content page type: 
Cooperation and projects
Saki järjekord: 
1