Kutsehariduse maine tõstmine


SA Innove ja EL Sotsiaalfondi poolt rahastatud projekt PRÕM 8.7 „Kutsehariduse maine tõstmine“ tegevuste kaudu püütakse tõsta ühiskonnas kujundatud positiivset hoiakut praktiliste oskuste ja meisterlikkuse vastu.

Projekt kestvus: 2017-2018 aasta

Projekti eesmärk: Läbi projekti tegevuste on ühiskonnas kujundatud positiivset hoiakut praktiliste oskuste, meisterlikkuse ja kutseõppe väärtustamise osas.

Projekti tegevused: Karjäärimess “OMA RADA – kutseõppe eri”; Avatud Ettevõtete Kuu; Huviringid.

Karjäärimess “OMA RADA – kutseõppe eri“ 

Läänemaa karjäärimessil osalenud üldhariduskoolide õpilased osalesid praktilistes töötubades ja said ülevaate regiooni kutsekoolide erialadest. Koolinoortes on eesmärk tekitada huvi praktiliste kutseoskuste omandamise vastu. Messil osalenutel on kasvanud teadlikkus õppimis- ja karjäärivõimaluste osas.

Toimuvad praktilised töötoad 14 erialal, mida õpetatakse regiooni kutsekoolides. Haapsalu KHK- s õpetatavate seitsme eriala (kokk, majutusteenindus, bürootöö, tisler, ehitusviimistlus, üldehitus, IT-süsteemide spetsialist) töötoad toimuvad kooli õppetöökodades ja ruumides. Lisaks viivad praktilisi töötubasid läbi teised regiooni kutsekoolid, tutvustades erialasid, mida Haapsalus ei õpetata.

Huviringid

Haapsalu Kutsehariduskeskus korraldab Läänemaa ja Lääne-Harju üldhariduskoolide 7.- 9. klassi õpilastele huviringe. Huviringides osalemine mõjutab noorte kutsevalikuid praktiliste oskuste omandamiseks.

Koka- ja teenindusringis “Üksinda kodus”  – õpitakse valmistama toite, mida saab õpilane iseseisvalt, kiirelt ja lihtsalt valmistada, kui ta on üksinda kodus, ning lauakatmisega ja serveerimisega seotud olulisi oskusi. Kokaringid viiakse läbi kooli õppeköögis HKHK peamajas.

Tehnoloogiaringis “Mis on vahet tisleril ja puusepal?”  – saadakse teada, kes on mööblitisler ja kes ehituspuusepp; milliseid töid nad teevad; valmistatakse puidust esemeid; tehakse puidulõiget ning esmatutvust CNC-puidutöötlemispingiga; saadakse algteadmised tisleri- ja puusepatöödest. Huviringid toimuvad kooli puidumajas ja ehitusmajas.

Huviringid on noortele tasuta ja toimuvad HKHKs septembrist maikuuni teisipäeva õhtutel kell 16.00-18.30. Selle aja sees on ka puhkehetk koos väikse kehakinnitusega. Transpordi huviringi ja tagasi korraldab Haapsalu Kutsehariduskeskus.

Avatud Ettevõtete Kuu

 2017. ja 2018. aasta aprillis toimuv Avatud Ettevõtete Kuu on suunatud Läänemaa põhikoolinoortele, kes külastavad erinevaid ettevõtteid Läänemaal, Harjumaal ja Tallinnas. Kuu jooksul külastatakse kuni 4 suurettevõtet, et tutvuda kutse- ja karjäärivõimalustega ettevõtetes ning töömaailmas tervikuna.

Välja on valitud Haapsalu Kutsehariduskeskuse suuremad koostöö- ja praktikapartnerid, kes koos HKHK töötajatega teevad koolinoortele ringkäike ettevõttes ja tutvustavad erinevaid ameteid ning eriala õppimisvõimalusi. Õpilastega kohtuvad ettevõtete töötajad, kes räägivad oma lugu – mida on nad on õppinud, et jõuda sellise ametini, kus nad praegu töötavad. Võimalusel kaasatakse edulugude tutvustamisse edukad HKHK vilistlased või teiste kutseõppeasutuste lõpetajad, et näidata, kuidas kutseharidus on toetanud töötaja karjääri ja arengut.

SA Innove ja EL Sotsiaalfondi poolt rahastatud projekt PRÕM 8.7 „Kutsehariduse maine tõstmine“ tegevuste kaudu püütakse tõsta ühiskonnas kujundatud positiivset hoiakut praktiliste oskuste ja meisterlikkuse vastu.

Projekt kestvus: 2017-2018 aasta

Projekti eesmärk: Läbi projekti tegevuste on ühiskonnas kujundatud positiivset hoiakut praktiliste oskuste, meisterlikkuse ja kutseõppe väärtustamise osas.

Projekti tegevused: Karjäärimess “OMA RADA – kutseõppe eri”; Avatud Ettevõtete Kuu; Huviringid.

Karjäärimess “OMA RADA – kutseõppe eri“ 

Läänemaa karjäärimessil osalenud üldhariduskoolide õpilased osalesid praktilistes töötubades ja said ülevaate regiooni kutsekoolide erialadest. Koolinoortes on eesmärk tekitada huvi praktiliste kutseoskuste omandamise vastu. Messil osalenutel on kasvanud teadlikkus õppimis- ja karjäärivõimaluste osas.

Toimuvad praktilised töötoad 14 erialal, mida õpetatakse regiooni kutsekoolides. Haapsalu KHK- s õpetatavate seitsme eriala (kokk, majutusteenindus, bürootöö, tisler, ehitusviimistlus, üldehitus, IT-süsteemide spetsialist) töötoad toimuvad kooli õppetöökodades ja ruumides. Lisaks viivad praktilisi töötubasid läbi teised regiooni kutsekoolid, tutvustades erialasid, mida Haapsalus ei õpetata.

Huviringid

Haapsalu Kutsehariduskeskus korraldab Läänemaa ja Lääne-Harju üldhariduskoolide 7.- 9. klassi õpilastele huviringe. Huviringides osalemine mõjutab noorte kutsevalikuid praktiliste oskuste omandamiseks.

Koka- ja teenindusringis “Üksinda kodus”  – õpitakse valmistama toite, mida saab õpilane iseseisvalt, kiirelt ja lihtsalt valmistada, kui ta on üksinda kodus, ning lauakatmisega ja serveerimisega seotud olulisi oskusi. Kokaringid viiakse läbi kooli õppeköögis HKHK peamajas.

Tehnoloogiaringis “Mis on vahet tisleril ja puusepal?”  – saadakse teada, kes on mööblitisler ja kes ehituspuusepp; milliseid töid nad teevad; valmistatakse puidust esemeid; tehakse puidulõiget ning esmatutvust CNC-puidutöötlemispingiga; saadakse algteadmised tisleri- ja puusepatöödest. Huviringid toimuvad kooli puidumajas ja ehitusmajas.

Huviringid on noortele tasuta ja toimuvad HKHKs septembrist maikuuni teisipäeva õhtutel kell 16.00-18.30. Selle aja sees on ka puhkehetk koos väikse kehakinnitusega. Transpordi huviringi ja tagasi korraldab Haapsalu Kutsehariduskeskus.

Avatud Ettevõtete Kuu

 2017. ja 2018. aasta aprillis toimuv Avatud Ettevõtete Kuu on suunatud Läänemaa põhikoolinoortele, kes külastavad erinevaid ettevõtteid Läänemaal, Harjumaal ja Tallinnas. Kuu jooksul külastatakse kuni 4 suurettevõtet, et tutvuda kutse- ja karjäärivõimalustega ettevõtetes ning töömaailmas tervikuna.

Välja on valitud Haapsalu Kutsehariduskeskuse suuremad koostöö- ja praktikapartnerid, kes koos HKHK töötajatega teevad koolinoortele ringkäike ettevõttes ja tutvustavad erinevaid ameteid ning eriala õppimisvõimalusi. Õpilastega kohtuvad ettevõtete töötajad, kes räägivad oma lugu – mida on nad on õppinud, et jõuda sellise ametini, kus nad praegu töötavad. Võimalusel kaasatakse edulugude tutvustamisse edukad HKHK vilistlased või teiste kutseõppeasutuste lõpetajad, et näidata, kuidas kutseharidus on toetanud töötaja karjääri ja arengut.