Sotsiaalset tuge vajavate isikutega suhtlemine ja nende toetamine


Koolituse lõpuks õppija:

1. orienteerub sotsiaalhoolekande süsteemis, sotsiaalteenustes ja - toetustes ning tunneb sotsiaaltöö põhimõtteid, lähtudes kutse-eetikast; 

2. teab suhtlemise põhimõtteid, toetab oma teadmiste ning oskustega abivajajate toimetulekut, arengut ja vajadusi.

Hind: ~ 460 eur/grupp (hind täpsustub tellimisel)

Läbiviimise aeg ja pikkus:  kuupäev kokkuleppel, kestvus 6 akadeemilist tundi, sisaldab pause.

Grupi suurus: kuni 12 inimest

Läbiviimise koht: Haapsalu KHK õppeklassis (Ehitajate tee 3, Uuemõisa)

Koolitajad: Leili Mutso, Marit Tamm, Enel Uibo.

Teemad:

  • Sotsiaalhoolekande seadus, kohaliku omavalitsuse ja riigi sotsiaalteenused ja -toetused
  • Suhtlemine kliendiga ja kolleegiga, hinnanguvaba tagasiside
  • Isiklikud väätused ja organisatsiooni väärtused, nende mõju suhtlemisele ja koostööle 
  • Oma klinedi vajaduste kaardistamine ja tundmine

Sisu õppekavas

KOGU KOOLITUSKALENDER

 

Koolituse lõpuks õppija:

1. orienteerub sotsiaalhoolekande süsteemis, sotsiaalteenustes ja - toetustes ning tunneb sotsiaaltöö põhimõtteid, lähtudes kutse-eetikast; 

2. teab suhtlemise põhimõtteid, toetab oma teadmiste ning oskustega abivajajate toimetulekut, arengut ja vajadusi.

Hind: ~ 460 eur/grupp (hind täpsustub tellimisel)

Läbiviimise aeg ja pikkus:  kuupäev kokkuleppel, kestvus 6 akadeemilist tundi, sisaldab pause.

Grupi suurus: kuni 12 inimest

Läbiviimise koht: Haapsalu KHK õppeklassis (Ehitajate tee 3, Uuemõisa)

Koolitajad: Leili Mutso, Marit Tamm, Enel Uibo.

Teemad:

  • Sotsiaalhoolekande seadus, kohaliku omavalitsuse ja riigi sotsiaalteenused ja -toetused
  • Suhtlemine kliendiga ja kolleegiga, hinnanguvaba tagasiside
  • Isiklikud väätused ja organisatsiooni väärtused, nende mõju suhtlemisele ja koostööle 
  • Oma klinedi vajaduste kaardistamine ja tundmine

Sisu õppekavas

KOGU KOOLITUSKALENDER

 

Kontaktisik