Töö äärmusliku abi- ja toetusvajadusega psüühikahäirega isikutega


Koolituse tulemusena oskab osaleja paremini äärmusliku abi- ja toetusvajadusega inimeste eest hoolitseda, mis omakorda loob eeldused, et ühiskonnas paraneb selliste inimeste elukvaliteet. Täpne pealkiri "Töö äärmusliku abi- ja toetusvajadusega psüühikahäirega isikutega või ebastabiilse remissiooniga raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega isikutega". 

Registreeru koolitusele siin. Esialgu lisatakse sind ootenimekirja ning sinu registreerimine kinnitakase koolitusjuhi poolt e-maili teel.

Hind: 0€

Läbiviimise aeg: november 2024, viiel päeval, kell 09:30-16:30, täpsed kuupäevad selguvad augusti lõpus

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Haapsalu KHK õppeklassis 

Koolitajad: Monika Salumaa, Ain Klaassen, Urve Tõnisson, Marika Tirmaste

Keda ootame koolitusele?  

 • Tegevusjuhendajaid, kes vajavad antud koolitust sotsiaalhoolekande seadusest tulenevate haridusnõuete täitmiseks.
 • Vt. Sotsiaalkaitseministri määrus 26.04.2022 nr. 38 “Tegevusjuhendaja ettevalmistusnõuded ja nõuded koolitusele”, lisa 2.

Teemad:

 • Peamised hooldustöövõtted (M. Tirmaste)

 • Enamlevinud liitpuuet ja ebastabiilset remissiooni põhjustavad diagnoosid (U. Tõnisson)

 • Tegevusvõime hindamine sügava liitpuudega puhul, hindamistulemuste dokumenteerimine (A.Klaassen; M. Salumaa)

 • Sekkumise korraldamine (A. Klaassen, M. Salumaa)

 • Raskesti mõistetava käitumise juhendamine sügava liitpuudega või ebastabiilse remissiooniga isikutel (A. Klaassen, M. Salumaa)

Detailsem sisu õppekavas

Koolitusele ei saa me vastu võtta neid, kes õpivad kutseõppeasutuse, rakenduskõrgkooli või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi EL Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“. 

KOGU KOOLITUSKALENDER

 

Koolituse tulemusena oskab osaleja paremini äärmusliku abi- ja toetusvajadusega inimeste eest hoolitseda, mis omakorda loob eeldused, et ühiskonnas paraneb selliste inimeste elukvaliteet. Täpne pealkiri "Töö äärmusliku abi- ja toetusvajadusega psüühikahäirega isikutega või ebastabiilse remissiooniga raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega isikutega". 

Registreeru koolitusele siin. Esialgu lisatakse sind ootenimekirja ning sinu registreerimine kinnitakase koolitusjuhi poolt e-maili teel.

Hind: 0€

Läbiviimise aeg: november 2024, viiel päeval, kell 09:30-16:30, täpsed kuupäevad selguvad augusti lõpus

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Haapsalu KHK õppeklassis 

Koolitajad: Monika Salumaa, Ain Klaassen, Urve Tõnisson, Marika Tirmaste

Keda ootame koolitusele?  

 • Tegevusjuhendajaid, kes vajavad antud koolitust sotsiaalhoolekande seadusest tulenevate haridusnõuete täitmiseks.
 • Vt. Sotsiaalkaitseministri määrus 26.04.2022 nr. 38 “Tegevusjuhendaja ettevalmistusnõuded ja nõuded koolitusele”, lisa 2.

Teemad:

 • Peamised hooldustöövõtted (M. Tirmaste)

 • Enamlevinud liitpuuet ja ebastabiilset remissiooni põhjustavad diagnoosid (U. Tõnisson)

 • Tegevusvõime hindamine sügava liitpuudega puhul, hindamistulemuste dokumenteerimine (A.Klaassen; M. Salumaa)

 • Sekkumise korraldamine (A. Klaassen, M. Salumaa)

 • Raskesti mõistetava käitumise juhendamine sügava liitpuudega või ebastabiilse remissiooniga isikutel (A. Klaassen, M. Salumaa)

Detailsem sisu õppekavas

Koolitusele ei saa me vastu võtta neid, kes õpivad kutseõppeasutuse, rakenduskõrgkooli või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi EL Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“. 

KOGU KOOLITUSKALENDER

 

Kontaktisik