Praktika korraldust koolis reguleerib Praktikakorralduse juhend.

Igaks õppeaastaks koostatakse  praktikagraafik, milles määratakse kindlaks kooli kõikide erialarühmade praktikaperioodid. Vaata 2023/2024 õppeaasta praktikagraafikut.

Praktika sooritamiseks on vaja esitada järgmised dokumendid:

  1. Kolmepoolselt allkirjastatud praktikaleping (õpilane, kool, ettevõte)
  2. Praktikapäevik (õpilase poolt täidetud ja juhendaja poolt tagasisidestatud ning kinnitatud)
  3. Praktikaaruanne (kirjutatud praktikaaruande koostamise juhendi järgi) 
  4. Kolmepoolne hindamisleht (kutsekeskhariduses õppijad. Täidetakse õpilase poolt ettevõtte ja kooli praktikajuhendaja ning õpilase ühisvestluse käigus)
  5. Praktika esitlus (kaitsmiseks)

Praktikadokumendid õpilasele:

Osakondade slaidiesitluste põhjad (praktika kaitsmise esitluse koostamiseks):

Language
Estonian
Tabbed content page type: 
Accommodation
Saki järjekord: 
3