Õppetöö

Praktika

Iga kutseõppe õppekava kohustuslikuks osaks on praktika, mille käigus rakendatakse õppe jooksul omandatud teadmisi ja oskusi reaalses töösituatsioonis.


Praktikadokumendid

Praktika korraldust koolis reguleerib HKHK paktikakorralduse juhend.

Igaks õppeaastaks koostatakse  praktikagraafik, milles määratakse kindlaks kooli kõikide erialarühmade praktikaperioodid. Vaata 2020/2021 õppeaasta praktikagraafikut.

Praktika läbimisel kasutatavad praktikadokumendid:

NB! Praktikapäeviku kasutamiseks Google dokumendina tee päevikust koopia (Fail – Tee koopia). Kasutamiseks Wordi dokumendina lae fail alla (Fail – Laadi alla – Microsoft Word).

Osakondade slaidiesitluste põhjad (praktika kaitsmise esitluse koostamiseks):