1. 2020. aasta alguses osalesime SA Innove „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ (PRÕM) raames elluviidava tegevuse „Praktikaprotsessi tunnustamine kutse- ja kõrghariduses“ projektis, mille eesmärgiks on ühtlustada koolide praktikaprotsessi toimivust läbi kooli enesehindamise ja välishindamise. Haapsalu KHK läbis hindamise IT, bürootöö ja tisleri erialade õpperühmades ja omandas hindamistulemusena praktikaprotsessi kvaliteedimärgi aastateks 2020-2024.
  2. 2022. aasta alguses osalesime Harno „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ (PRÕM) projektis „Praktikaprotsessi tunnustamine kutse- ja kõrghariduses“ ka töökohapõhise praktikasüsteemiga, mille tulemusel saavutasime tunnustatud praktikasüsteemis kvaliteedimärgise järgmistes õppekavades: sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist,  spetsialiseerumisega tegevusjuhendaja, tase 4, hooldustöötaja tase 3, lapsehoidja tase 4.

 

 

 

Language
Estonian
Tabbed content page type: 
Accommodation
Saki järjekord: 
9