Vastuvõtt

Õppimisvõimalused

Haapsalu Kutsehariduskeskuses saab õppida rohkem kui kolmekümnel erialal nii kutsekeskharidusõppes kui kutseõppes.

Samuti on võimalus meie juures lõpetada oma pooleliolev põhikooli- või gümnaasiumiharidus, õppida kutsevaliku õppes ning täiendada oma erialaseid teadmisi ja oskusi täiendusõppes.


Raamatupidaja *

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik5. taseme kutseõpe, esmaõpeÕppevormStatsionaarne, koolipõhineEeldus alustamiseksKeskharidusÕppeaeg2 aastat

Tasuline õpe!

Lisainfot eriala kohta annab Ülle Moks, ylle.moks@hkhk.edu.ee, telefon: +372 666 1758

Õppekavarühm: Majandusarvestus ja maksundus

Õppetöö algus: sügis 2020

Õppimine toimub tsükliõppena üks koolinädal kuus T-L

Eriala lühitutvustus: Raamatupidaja tööks on ettevõtte raamatupidamise korraldamine ja ettevõtte finantsdokumentatsiooni korrasoleku tagamine.  Raamatupidajad peavad suutma olla partnerid juhtidele juhtimisotsuste tegemisel.  Väikeettevõtetes võib raamatupidaja tööülesannete hulka kuuluda ka sekretäri- ja personalitöö. Tuleb tunda ja osata kasutada raamatu­pidamis­programme ning majandusanalüüsi tegemiseks omandada tabeltöötlustarkvara kasutamise oskused.

Põhiõpingute moodulid:

  • Karjääri planeerimine ja ettevõtlus
  • Ettevõtluskeskkond ja ettevõtte rahandus
  • Finantsarvestus
  • Maksuarvestus
  • Juhtimisarvestus

Praktika: Praktika kestvus on 20 nädalat ja toimub paralleelselt õppetööga. Juba tööalaga seotud õppijatel arvestab kool erialast töökogemust õppekava osana.


Kutseeksamid: Kõigil õpilastel on võimalik taotleda Raamatupidaja, tase 5 kutsekvalifikatsiooni. Eksameid korraldab Eesti Raamatupidajate Kogu, kelle poolt on moodustatud ka kutsekomisjon.


Edasiõppimise võimalused: HKHK raamatupidamise eriala lõpetajatel on võimalus jätkata õpinguid kõrgkoolis.

Koolis on alates 2020/2021. õppeaastast võimalik asuda õppima raamatupidamise erialale üksnes tasu eest järgmiste tingimuste kohaselt:
1) Õppemaks õppetsüklis on 75 eurot, aasta jooksul toimub kaheksa õppetsüklit. Õppe eest saab tasuda kuude kaupa kooli poolt väljastatud arve alusel.
2) Õpingute lõpus sooritatav kutseeksam on õppijale tasuline.

Õppekava

Õppekeskkond