Vastuvõtt

Õppimisvõimalused

Haapsalu Kutsehariduskeskuses saab õppida erinevates õppevormides rohkem kui kolmekümnel erialal nii kutsekeskharidusõppes kui kutseõppes. Samuti pakume mitmeid koolitusi täiendusõppes.

Põhikoolijärgselt õppima asunutel on võimalik omandada kutsekeskharidus. Õppurid saavad õpingute lõpus sooritada riigieksamid ja soovi korral jätkata õpinguid kõrgkoolis.

Erivajadusega õpilasele võimaldab kool tugiteenuseid. Õpilase toetamiseks on võimalik talle vajadusel koostada individuaalne õppekava. Nendele õpilastele, kelle eesti keele tase pole õppe alustamiseks piisavalt heal tasemel, saab võimaldada täiendavat eesti keele õpet.

Nõustamiskeskuse töötajad toetavad ja nõustavad õppijaid, et luua üheskoos õppija vajadusi arvestav ja õppimist soodustav, sõbralik ning üksteist mõistev õpikeskkond. 
Kui  põhikool- või gümnaasium on mingil põhjusel pooleli jäänud,  siis tule ja astu see samm! Jätka õpinguid Haapsalu Kutsehariduskeskuse üldhariduse osakonnas ja omanda gümnaasiumiharidus.


Raamatupidaja

ÕppekavarühmÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegÕpe toimub
ÕppekavarühmMajandus-arvestus ja maksundusÕppeliik5. taseme kutseõpe, esmaõpeÕppevormStatsionaarne, koolipõhineEeldus alustamiseksKeskharidusÕppeaeg2 aastatÕpe toimubtsükliõpe üks kord kuus T-L

Õppetöö algus: september 2024

ESITA AVALDUS

Raamatupidaja tööks on ettevõtte raamatupidamise korraldamine ja korrasoleku tagamine.  Raamatupidaja on firma finantsnõustaja, partner ja analüütik oma juhile juhtimisotsuste tegemisel. Kaasaegne raamatupidaja kasutab majandustarkvara ja orienteerub ka tabeltöötlustarkvaras. Meie õpetajate eestvedamisel avastad numbrite maailma, mis eeldab loogilist mõtlemist, suure pildi nägemist, täpsust, korrektsust ja harjumust tähtaegadest kinni pidada.

Põhiõpingute moodulid:

  • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
  • Ettevõtluskeskkond ja ettevõtte rahandus
  • Finantsarvestus
  • Maksuarvestus
  • Juhtimisarvestus

Praktika: praktika kestvus on ligikaudu 20 nädalat ja toimub paralleelselt õppetööga mõlemal õppeaastal. Juba erialal töötavatel õppijatel võib kool arvestada erialast töökogemust õppekava osana.

Kutseeksamid: Õpe lõpeb kutseeksamiga, mille sooritamisel omandab õpilane Raamatupidaja, tase 5 kutsekvalifikatsiooni. Eksameid korraldab Eesti Raamatupidajate Kogu, kelle poolt on moodustatud ka kutsekomisjon.

Edasiõppimise võimalused: raamatupidamise eriala lõpetajatel on võimalus jätkata õpinguid kõrgkoolis.

Eriala põhiõpetajad:

Lisainfot saad: Ülle Moks, ylle.moks@hkhk.edu.ee või vastuvõtu telefonil +372 666 1751.

----------------------------------------------------------------------------------------

Koolis on võimalik õppima asuda raamatupidamise erialale õppekohtade täitumisel ka tasu eest järgmiste tingimuste kohaselt:
1) Õppemaks 2023/2024 õppeaastal õppetsüklis on 80 eurot,õppeaastas on kaheksa õppetsüklit. Õppe eest saab tasuda kuude kaupa kooli poolt väljastatud arve alusel.
2) Õpingute lõpus sooritatav kutseeksam on õppijale tasuline.

Õppekava

Õppekeskkond