Toimetulek kultuuride erinevusega klienditeeninduses


Koolituse lõpuks osaleja mõistab kultuurilisi ja usulisi erinevusi. Areneb osaleja kultuuride mõistmise kompetentsus, mis omakorda aitab tal klienditeeninduse valdkonnas paremini toime tulla - nii klientide kui kaastöötajatega.

Registreeru koolitusele siin.

Hind: 0€

Läbiviimise aeg: 12.sept-17.okt, neljapäeviti, 17:00-20:00, kokku 6 korral.

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Haapsalu KHK õppeklassis. Õpe toimub koha peal.

Õppega alustamise nõuded:  isikud, kes töötavad klienditeenindajatena või soovivad selles valdkonnas tööle asuda.

Keda ootame koolitusele? 

  • Majutus ja toitlustusasutuste allüksuste juhid ja juhtivteenindajad, kes puutuvad kokku erinevatest religioonidest ja rahvustest pärit töötajate ja klientidega.
  • Vabade kohtade olemasolulul võetakse koolitusele ka neid inimesi, kes otseselt sihtrühma ei kuulu.

Koolitaja Marju Heldema.

Teemad:

  • Religioonide vahelised erinevused. Kristlik religioon. Judaism. Islam. Hinduism. Budism. Loodususundid.
  • Kultuur hoiakute kujundajana. Erinevad kultuuritavad, väärtused ja suhtlusstiilid.
  • Kultuuriliste erinevustega toimetulek klienditeeninduses ja töösituatsioonides.

Detailne sisu õppekavas.

Koolitusele ei saa me vastu võtta neid, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi EL Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“. 

KOGU KOOLITUSKALENDER

 

Koolituse lõpuks osaleja mõistab kultuurilisi ja usulisi erinevusi. Areneb osaleja kultuuride mõistmise kompetentsus, mis omakorda aitab tal klienditeeninduse valdkonnas paremini toime tulla - nii klientide kui kaastöötajatega.

Registreeru koolitusele siin.

Hind: 0€

Läbiviimise aeg: 12.sept-17.okt, neljapäeviti, 17:00-20:00, kokku 6 korral.

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Haapsalu KHK õppeklassis. Õpe toimub koha peal.

Õppega alustamise nõuded:  isikud, kes töötavad klienditeenindajatena või soovivad selles valdkonnas tööle asuda.

Keda ootame koolitusele? 

  • Majutus ja toitlustusasutuste allüksuste juhid ja juhtivteenindajad, kes puutuvad kokku erinevatest religioonidest ja rahvustest pärit töötajate ja klientidega.
  • Vabade kohtade olemasolulul võetakse koolitusele ka neid inimesi, kes otseselt sihtrühma ei kuulu.

Koolitaja Marju Heldema.

Teemad:

  • Religioonide vahelised erinevused. Kristlik religioon. Judaism. Islam. Hinduism. Budism. Loodususundid.
  • Kultuur hoiakute kujundajana. Erinevad kultuuritavad, väärtused ja suhtlusstiilid.
  • Kultuuriliste erinevustega toimetulek klienditeeninduses ja töösituatsioonides.

Detailne sisu õppekavas.

Koolitusele ei saa me vastu võtta neid, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi EL Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“. 

KOGU KOOLITUSKALENDER

 

Kontaktisik