Teadlik enesehoid ja praktilised eneseabivõtted tulemaks toime stressi ja pingetega


Koolituse tulemusena oskab osaleja kasutada stressiga toime tulemiseks tehnikaid, mille tulemusena kasvab ta enesejuhtimisvõime pingelistes olukordades. Õpitakse tundma TRE (Tension and Trauma Releasing Exercises) ning Alexanderi tehnikat.

Registreeru koolitusele siin. Esialgu lisatakse sind ootenimekirja ning sinu registreerimine kinnitakase koolitusjuhi poolt e-maili teel.

Hind: 0€

Läbiviimise aeg: 2024. a. jooksul neljal päeval, kell 10:00-17:00.

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Haapsalu KHK õppeklassis 

Koolitaja: Hele Aluste

Õppega alustamise nõuded: osaleja tervislik seisund on piisavalt hea s.t. osaleja tohib tegeleda tervisespordiga.

Keda ootame koolitusele?  Sotsiaaltöö valdkonnas töötavad inimesed (sotsiaaltöötajad, tugiiskud, nõustajad jms), kelle töö on pingeline ja kes vajavad täiendavaid teadmisi iseenda vaimse tervise eest hoolitsemisel.

Teemad:

  • Ülevaade stressi olemusest, põhjustest ja võimalikest tagajärgedest nii vaimses kui füüsilises plaanis

  • TRE tehnika -  pinget, stressi ja traumat vabastavaid harjutused (Tension, Stress and ​​Trauma Releasing Exercises). Tutvustus ja praktiline õpe. Selle metoodika eeldused ja riskid

  • Alexanderi tehnika - mõtte- ja liikumismustrite märkamine. Tutvustus ja praktiline õpe. Selle metoodika eeldused ja riskid

  • Enda vaimse tervise reflekteerimine. Seosed oma erialase tööga

Detailsem sisu õppekavas

Koolitusele ei saa me vastu võtta neid, kes õpivad kutseõppeasutuse, rakenduskõrgkooli või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi EL Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“. 

KOGU KOOLITUSKALENDER

 

Koolituse tulemusena oskab osaleja kasutada stressiga toime tulemiseks tehnikaid, mille tulemusena kasvab ta enesejuhtimisvõime pingelistes olukordades. Õpitakse tundma TRE (Tension and Trauma Releasing Exercises) ning Alexanderi tehnikat.

Registreeru koolitusele siin. Esialgu lisatakse sind ootenimekirja ning sinu registreerimine kinnitakase koolitusjuhi poolt e-maili teel.

Hind: 0€

Läbiviimise aeg: 2024. a. jooksul neljal päeval, kell 10:00-17:00.

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Haapsalu KHK õppeklassis 

Koolitaja: Hele Aluste

Õppega alustamise nõuded: osaleja tervislik seisund on piisavalt hea s.t. osaleja tohib tegeleda tervisespordiga.

Keda ootame koolitusele?  Sotsiaaltöö valdkonnas töötavad inimesed (sotsiaaltöötajad, tugiiskud, nõustajad jms), kelle töö on pingeline ja kes vajavad täiendavaid teadmisi iseenda vaimse tervise eest hoolitsemisel.

Teemad:

  • Ülevaade stressi olemusest, põhjustest ja võimalikest tagajärgedest nii vaimses kui füüsilises plaanis

  • TRE tehnika -  pinget, stressi ja traumat vabastavaid harjutused (Tension, Stress and ​​Trauma Releasing Exercises). Tutvustus ja praktiline õpe. Selle metoodika eeldused ja riskid

  • Alexanderi tehnika - mõtte- ja liikumismustrite märkamine. Tutvustus ja praktiline õpe. Selle metoodika eeldused ja riskid

  • Enda vaimse tervise reflekteerimine. Seosed oma erialase tööga

Detailsem sisu õppekavas

Koolitusele ei saa me vastu võtta neid, kes õpivad kutseõppeasutuse, rakenduskõrgkooli või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi EL Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“. 

KOGU KOOLITUSKALENDER

 

Kontaktisik