Kaasaegne IT-süsteemide monitooring ja jälgitavus – tööriistad ja tehnikad


Koolituse lõpuks kasutab osaleja IT-süsteemide seireks ja diagnostikaks tänapäevseid monitooringulahendusi (Grafana, Prometheus, Zabbix jt.)

Registreeri ootenimekirja siin. 

Hind: 0€ 

Läbiviimise aeg: 2024. a sügisel.

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Haapsalu KHK arvutiklassis.

Keda ootame koolitusele

 • IT-süsteemide administraatorid, nooremtarkvaraarendajad ja -testijad, IT-süsteemide seirest huvitatud isikud.
 • Vabade kohtade olemasolulul võetakse koolitusele ka neid inimesi, kes otseselt sihtrühma ei kuulu.

Teemad:

 • Monitooringu põhimõtted, logimine, treising, GAP-stack (Grafana, Prometheus, Alertmanager)

 • Zabbixi installimine ja konfigureerimine, veebilehtede ja andmebaaside monitooring, teavitamissüsteemi seadistamine

 • TICK Stack: Telegraf, InfluxDB, Chronograf, Kapacitor.

 • Logimine: Linuxi klassikaline logimine, kesksete logimissüsteemide ehitamine.

 • Elastic Stack: Elasticsearch, Logstash, Kibana, Beats.

 • Keskne Logimissüsteem: Grafana Loki, Opensearch, Graylog, Apache Kafka logimises.

 • Jaotatud Treising Süsteemid: Tempo(Jaeger), Zipkin.

Detailsem sisu õppekavas

Koolitaja Maria Talvik.

Koolitusele ei saa me vastu võtta neid, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi EL Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“. 

KOGU KOOLITUSKALENDER

 

Koolituse lõpuks kasutab osaleja IT-süsteemide seireks ja diagnostikaks tänapäevseid monitooringulahendusi (Grafana, Prometheus, Zabbix jt.)

Registreeri ootenimekirja siin. 

Hind: 0€ 

Läbiviimise aeg: 2024. a sügisel.

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Haapsalu KHK arvutiklassis.

Keda ootame koolitusele

 • IT-süsteemide administraatorid, nooremtarkvaraarendajad ja -testijad, IT-süsteemide seirest huvitatud isikud.
 • Vabade kohtade olemasolulul võetakse koolitusele ka neid inimesi, kes otseselt sihtrühma ei kuulu.

Teemad:

 • Monitooringu põhimõtted, logimine, treising, GAP-stack (Grafana, Prometheus, Alertmanager)

 • Zabbixi installimine ja konfigureerimine, veebilehtede ja andmebaaside monitooring, teavitamissüsteemi seadistamine

 • TICK Stack: Telegraf, InfluxDB, Chronograf, Kapacitor.

 • Logimine: Linuxi klassikaline logimine, kesksete logimissüsteemide ehitamine.

 • Elastic Stack: Elasticsearch, Logstash, Kibana, Beats.

 • Keskne Logimissüsteem: Grafana Loki, Opensearch, Graylog, Apache Kafka logimises.

 • Jaotatud Treising Süsteemid: Tempo(Jaeger), Zipkin.

Detailsem sisu õppekavas

Koolitaja Maria Talvik.

Koolitusele ei saa me vastu võtta neid, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi EL Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“. 

KOGU KOOLITUSKALENDER

 

Kontaktisik