Rahvusvaheline koostöö

Harta


Haapsalu Kutsehariduskeskus sai 2016. aasta sügisel Erasmus+ kutsehariduse õpirände harta omanikuks.

Sihtasutus Archimedes tunnustab hartaga kutsekooli võimekust viia ellu kõrge kvaliteediga rahvusvahelist õpirännet ja toetab Erasmus+ programmi vahenditega kooli rahvusvahelistumist. Kutsehariduse harta omanikuna võtab kool pikaajalise kohustuse panustada jätkuvalt rahvusvahelise õpirände edendamisse ja rakendab strateegilist lähenemist rahvusvahelise õpirände lõimimisel kooli tegevustesse. Kutsehariduse õpirände harta omanikuna on koolil võimalus lihtsustatud korras esitada taotlusi kutsehariduse õpirände meetmes.

HKHK Rahvusvaheliste suhete strateegia

Haapsalu Kutsehariduskeskus sai 2016. aasta sügisel Erasmus+ kutsehariduse õpirände harta omanikuks.

Sihtasutus Archimedes tunnustab hartaga kutsekooli võimekust viia ellu kõrge kvaliteediga rahvusvahelist õpirännet ja toetab Erasmus+ programmi vahenditega kooli rahvusvahelistumist. Kutsehariduse harta omanikuna võtab kool pikaajalise kohustuse panustada jätkuvalt rahvusvahelise õpirände edendamisse ja rakendab strateegilist lähenemist rahvusvahelise õpirände lõimimisel kooli tegevustesse. Kutsehariduse õpirände harta omanikuna on koolil võimalus lihtsustatud korras esitada taotlusi kutsehariduse õpirände meetmes.

HKHK Rahvusvaheliste suhete strateegia