Rahvusvaheline koostöö

Harta


Haapsalu Kutsehariduskeskus sai 2016. aasta sügisel Erasmus+ kutsehariduse õpirände harta omanikuks. 

Tuginedes Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri ekspertide hinnangutele ja Erasmus+ programmi valikukomisjoni ettepanekule otsustati Haapsalu Kutsehariduskeskusele (OID: E10163701) pärast harta pikendamise taotluse esitamist omistada uuesti Erasmuse õpirände akrediteering.

Akrediteeringu andmise aluseks on taotluskutse EAC/A02/2020 (akrediteeringu kogu perioodiks kehtivad reeglid ning Erasmuse õpirände kvaliteedistandardid on avaldatud https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation_en/).

2020-1-EE01-KA120-VET-093370 akrediteeringu kehtivusajaks on 01.03.2021 – 31.12.2027.

Hartaga tunnustatakse kutsekooli võimekust viia ellu kõrge kvaliteediga rahvusvahelist õpirännet ja toetab Erasmus+ programmi vahenditega kooli rahvusvahelistumist. Kutsehariduse harta omanikuna võtab kool pikaajalise kohustuse panustada jätkuvalt rahvusvahelise õpirände edendamisse ja rakendab strateegilist lähenemist rahvusvahelise õpirände lõimimisel kooli tegevustesse. Kutsehariduse õpirände harta omanikuna on koolil võimalus lihtsustatud korras esitada taotlusi kutsehariduse õpirände meetmes.

HKHK Rahvusvaheliste suhete strateegia

Haapsalu Kutsehariduskeskus sai 2016. aasta sügisel Erasmus+ kutsehariduse õpirände harta omanikuks. 

Tuginedes Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri ekspertide hinnangutele ja Erasmus+ programmi valikukomisjoni ettepanekule otsustati Haapsalu Kutsehariduskeskusele (OID: E10163701) pärast harta pikendamise taotluse esitamist omistada uuesti Erasmuse õpirände akrediteering.

Akrediteeringu andmise aluseks on taotluskutse EAC/A02/2020 (akrediteeringu kogu perioodiks kehtivad reeglid ning Erasmuse õpirände kvaliteedistandardid on avaldatud https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation_en/).

2020-1-EE01-KA120-VET-093370 akrediteeringu kehtivusajaks on 01.03.2021 – 31.12.2027.

Hartaga tunnustatakse kutsekooli võimekust viia ellu kõrge kvaliteediga rahvusvahelist õpirännet ja toetab Erasmus+ programmi vahenditega kooli rahvusvahelistumist. Kutsehariduse harta omanikuna võtab kool pikaajalise kohustuse panustada jätkuvalt rahvusvahelise õpirände edendamisse ja rakendab strateegilist lähenemist rahvusvahelise õpirände lõimimisel kooli tegevustesse. Kutsehariduse õpirände harta omanikuna on koolil võimalus lihtsustatud korras esitada taotlusi kutsehariduse õpirände meetmes.

HKHK Rahvusvaheliste suhete strateegia