Vastuvõtt

Vastuvõtt 2020

Dokumentide vastuvõtt kuni 13. augustini (kutsekeskharidusõppe erialadel) ja 23.augustini (kutseõpe erialadel) (või kuni õppekohtade täitumiseni).

Dokumentide vastuvõtt koolis toimub esmaspäevast reedeni kell 10.00 – 14.00.

Dokumentide vastuvõtt toimub 17. augustil ja 21. augustil vaid elektroonselt! Lisainfo telefoni teel +372 666 1751

Vastuvõtukomisjonid toimuvad 14. augustil (noored) ning 24. augustil (täiskasvanud).

NB! Vastuvõtuotsuseid on võimalik näha Siseveebis.


 

PAKUTAVAD ERIALAD:

KUTSEKESKHARIDUS PÕHIKOOLI BAASIL 4.taseme õppekavad:

  • IT-süsteemide nooremspetsialist
  • Infospetsialist/bürootöö
  • Turismiettevõtte teenindaja
  • Ehitusviimistlus
  • Üldehitus
  • Tisler
  • Kokk

KUTSEÕPPE ERIALAD TÄISKASVANUD ÕPPIJALE TSÜKLIÕPPES: 

  • Raamatupidaja 5.tase *
  • Hooldustöötaja 3.tase
  • Mööblirestauraator 4.tase
  • Pehme mööbli valmistaja 4.tase
  • Ehitusplekksepp 3.tase, 4.tase
  • Bürootöötaja 4.tase
  • Tekstiilkäsitöö 4.tase
  • IT-tehnik 4.tase UUS
  • Loodusgiid 5.tase UUS
  • Pagar, 4.tase UUS **

Pane tähele!

* Koolis on alates 2020/2021. õppeaastast võimalik asuda õppima raamatupidamise erialal üksnes tasu eest järgmiste tingimuste kohaselt:
1) Õppemaks õppetsüklis on 75 eurot, aasta jooksul toimub kaheksa õppetsüklit. Õppe eest saab tasuda kuude kaupa kooli poolt väljastatud arve alusel.

2) Õpingute lõpus sooritatav kutseeksam on õppijale tasuline.

** Kool soovib alustada pagarite väljaõpet  ja selleks taotleb uue õppekavarühma avamist. Hetkel on võimalik esitada eelavaldus õppima asumiseks. Anname koheselt teada, kui koolile on pagarite õpetamise õigus omistatud ning eelavaldus muudetud täieõiguslikuks avalduseks.

KUTSEÕPPE ERIALAD TÄISKASVANUD ÕPPIJALE TÖÖKOHAPÕHISES ÕPPES: 

  • Kokk 4.tase
  • Hooldustöötaja 3.tase
  • Lapsehoidja 4.tase
  • Tegevusjuhendaja 4.tase
  • Puhastusteenindaja 3.tase
 •  

KUTSEÕPE BAASHARIDUSE NÕUDETA VÕI LIHTSUSTATUD ÕPPEKAVAD 3.tase:

  • Abikokk
  • Puidutöötleja
  • Kutsevaliku õpe UUS

Vastuvõtuvestlused toimuvad 19. juunil 2020 (kutsekeskharidusõppe kandidaadid) ning 26. juunil 2020 (kutseõppe kandidaadid)

Võtame vastu avaldusi ÜLDHARIDUSÕPPE õppekavadele. Vastuvõtutingimustega saad tutvuda kooli kodulehel.

Vastuvõtukomisjonile esitatavad dokumendid:

 • avaldus elektroonselt (palun mitte täita trükitähtedega);
  • täidetakse koolis kohapeal
  • või elektroonselt internetis (ID-kaardiga)
 • isikut tõendav dokument
  • pass või ID kaart
 • haridust tõendav dokument
  • põhi- või keskharidust tõendav dokument – originaal või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia;
  • põhikooli lõpetajatel valge koolitunnistus;
  • koolikohustuse ea ületanud põhihariduseta isikutel viimane haridust tõendav dokument;
 • tervisetõend alaealistel õpiaskandidaatidel
 • digitaalse dokumendifoto tegemine toimub koolis kohapeal
  • kas koos dokumentide esitamisega
  • või vastuvõtukomisjoni päeval;
 • soovitavalt esitavad põhiharidusega õpilaskandidaadid iseloomustuse, erivajadusega õpilaskandidaadid rehabilitatsiooniplaani
 • peale avalduse esitamist peab vanem või eestkostja allkirjaga kinnitama alaealise õpilaskandidaadi sisseastumisavalduse kas avalduse lisas oleval vormil või esitama vabas vormis kinnituse.

NB! 2020. aasta lõpetajatelt ei nõuta riigieksami tulemusi!

Õpilaste vastuvõtu kord

Isikuandmete töötlemine Haapsalu Kutsehariduskeskuses

Täpsem info: õppeinfo spetsialist Maarika Kuik
e-post: vastuvott@hkhk.edu.ee, telefon: 6661751

HEV kutseõppe info: Nõustamiskeskuse NÕUKE juht-õppenõustaja Liina Krips
e-post: liina.krips@hkhk.edu.ee, telefon 53229152

Vastuvõtuotsuseid on võimalik näha Siseveebis.

Varasemate õpingute ning töökogemuse arvestamine

Haapsalu Kutsehariduskeskuses on võimalik taotleda varasemate õpingute ning töökogemuse arvestamist (VÕTA). VÕTA arvestamisel saab üle kanda varasemas tasemehariduses õpitut, muu organiseeritud õppetegevuse (kursused jne) ja töökogemuse kaudu ning igapäevase tegevuse käigus ja vabal ajal õppimise tulemusi. Varasemad õpi- või töökogemused peavad vastama õppekavas olevatele teemadele või õpiväljunditele.

Töötukassa toetus infotehnoloogia, hooldustöö ja CNC-pingi töötlemise erialadel

Eesti Töötukassa pakub toetust kutsekoolis õppivatele tööealistele töötavatele ja töötutele inimestele määratud tingimustel infotehnoloogia, toitlustuskorralduse, hooldustöö ja CNC-pingi töötlemise erialadel. Kui tingimused sobivad sinu valitud erialaga või kuulud mõnesse toetuse saajate kategooriasse, siis võta eelnevalt kooli õppimaasumist kindlasti  ühendust Töötukassaga! Toetust on võimalik saada ainult juhul, kui Töötukassasse on avaldus toetuse saamiseks esitatud enne kooli õpilaste nimekirja arvamist.

 

PAKUTAVAD ERIALAD:

KUTSEKESKHARIDUS PÕHIKOOLI BAASIL 4.taseme õppekavad:

  • IT-süsteemide nooremspetsialist
  • Infospetsialist/bürootöö
  • Turismiettevõtte teenindaja
  • Ehitusviimistlus
  • Üldehitus
  • Tisler
  • Kokk

KUTSEÕPPE ERIALAD TÄISKASVANUD ÕPPIJALE TSÜKLIÕPPES: 


  • Raamatupidaja 5.tase *
  • Hooldustöötaja 3.tase
  • Mööblirestauraator 4.tase
  • Pehme mööbli valmistaja 4.tase
  • Ehitusplekksepp 3.tase, 4.tase
  • Bürootöötaja 4.tase
  • Tekstiilkäsitöö 4.tase
  • IT-tehnik 4.tase UUS
  • Loodusgiid 5.tase UUS
  • Pagar, 4.tase UUS **

Pane tähele!

* Koolis on alates 2020/2021. õppeaastast võimalik asuda õppima raamatupidamise erialal üksnes tasu eest järgmiste tingimuste kohaselt:
1) Õppemaks õppetsüklis on 75 eurot, aasta jooksul toimub kaheksa õppetsüklit. Õppe eest saab tasuda kuude kaupa kooli poolt väljastatud arve alusel.

2) Õpingute lõpus sooritatav kutseeksam on õppijale tasuline.

** Kool soovib alustada pagarite väljaõpet  ja selleks taotleb uue õppekavarühma avamist. Hetkel on võimalik esitada eelavaldus õppima asumiseks. Anname koheselt teada, kui koolile on pagarite õpetamise õigus omistatud ning eelavaldus muudetud täieõiguslikuks avalduseks.

KUTSEÕPPE ERIALAD TÄISKASVANUD ÕPPIJALE TÖÖKOHAPÕHISES ÕPPES: 

  • Kokk 4.tase
  • Hooldustöötaja 3.tase
  • Lapsehoidja 4.tase
  • Tegevusjuhendaja 4.tase
  • Puhastusteenindaja 3.tase
 •  

KUTSEÕPE BAASHARIDUSE NÕUDETA VÕI LIHTSUSTATUD ÕPPEKAVAD 3.tase:

  • Abikokk
  • Puidutöötleja
  • Kutsevaliku õpe UUS

Vastuvõtuvestlused toimuvad 19. juunil 2020 (kutsekeskharidusõppe kandidaadid) ning 26. juunil 2020 (kutseõppe kandidaadid)

Võtame vastu avaldusi ÜLDHARIDUSÕPPE õppekavadele. Vastuvõtutingimustega saad tutvuda kooli kodulehel.

Vastuvõtukomisjonile esitatavad dokumendid:

 • avaldus elektroonselt (palun mitte täita trükitähtedega);
  • täidetakse koolis kohapeal
  • või elektroonselt internetis (ID-kaardiga)
 • isikut tõendav dokument
  • pass või ID kaart
 • haridust tõendav dokument
  • põhi- või keskharidust tõendav dokument – originaal või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia;
  • põhikooli lõpetajatel valge koolitunnistus;
  • koolikohustuse ea ületanud põhihariduseta isikutel viimane haridust tõendav dokument;
 • tervisetõend alaealistel õpiaskandidaatidel
 • digitaalse dokumendifoto tegemine toimub koolis kohapeal
  • kas koos dokumentide esitamisega
  • või vastuvõtukomisjoni päeval;
 • soovitavalt esitavad põhiharidusega õpilaskandidaadid iseloomustuse, erivajadusega õpilaskandidaadid rehabilitatsiooniplaani
 • peale avalduse esitamist peab vanem või eestkostja allkirjaga kinnitama alaealise õpilaskandidaadi sisseastumisavalduse kas avalduse lisas oleval vormil või esitama vabas vormis kinnituse.

NB! 2020. aasta lõpetajatelt ei nõuta riigieksami tulemusi!

Õpilaste vastuvõtu kord

Isikuandmete töötlemine Haapsalu Kutsehariduskeskuses

Täpsem info: õppeinfo spetsialist Maarika Kuik
e-post: vastuvott@hkhk.edu.ee, telefon: 6661751

HEV kutseõppe info: Nõustamiskeskuse NÕUKE juht-õppenõustaja Liina Krips
e-post: liina.krips@hkhk.edu.ee, telefon 53229152

Vastuvõtuotsuseid on võimalik näha Siseveebis.

Varasemate õpingute ning töökogemuse arvestamine

Haapsalu Kutsehariduskeskuses on võimalik taotleda varasemate õpingute ning töökogemuse arvestamist (VÕTA). VÕTA arvestamisel saab üle kanda varasemas tasemehariduses õpitut, muu organiseeritud õppetegevuse (kursused jne) ja töökogemuse kaudu ning igapäevase tegevuse käigus ja vabal ajal õppimise tulemusi. Varasemad õpi- või töökogemused peavad vastama õppekavas olevatele teemadele või õpiväljunditele.

Töötukassa toetus infotehnoloogia, hooldustöö ja CNC-pingi töötlemise erialadel

Eesti Töötukassa pakub toetust kutsekoolis õppivatele tööealistele töötavatele ja töötutele inimestele määratud tingimustel infotehnoloogia, toitlustuskorralduse, hooldustöö ja CNC-pingi töötlemise erialadel. Kui tingimused sobivad sinu valitud erialaga või kuulud mõnesse toetuse saajate kategooriasse, siis võta eelnevalt kooli õppimaasumist kindlasti  ühendust Töötukassaga! Toetust on võimalik saada ainult juhul, kui Töötukassasse on avaldus toetuse saamiseks esitatud enne kooli õpilaste nimekirja arvamist.