Vastuvõtt

Vastuvõtt 2022/2023 õppeaastal

Avalduse esitamiseks mine veebilehele sais.ee või broneeri aeg avalduse esitamiseks koolis kohapeal. Broneerimine ja dokumentide vastuvõtt E-R kl 10-14 telefonil 666 1751 või kirjutades vastuvott [at] hkhk.edu.ee


Haapsalu Kutsehariduskeskus on õppetöös paindlik, uuendusmeelne ja nüüdisaegse õppekeskkonnaga hubane kool, kus väärtustatakse iga õpilast ja püütakse neile pakkuda parimat õpet. Õpilased hindavad kõrgelt koolis valitsevat sooja ja toetavat õhkkonda, õpetajate professionaalsust ja sõbralikkust ning õpetamise taset. Kooli õpilaskonnast suurema osa moodustavad täiskasvanud õppijad õppides enamasti töö ja pereelu kõrvalt. 

 

KUTSEÕPE TÄISKASVANUD ÕPPIJALE:

KALDKATUSEEHITAJA, 4. taseme kutseõpe, 1 aasta

PLAATIJA, 4. taseme kutseõpe, 0,5 aastat

KANGAKUDUJA, 5. taseme kutseõppe jätkuõpe, 1 aasta

PUITTOODETE TEHNOLOOG, 5. taseme kutseõppe jätkuõpe, 1 aasta

IT KASUTAJATOE TEHNIK, 4. taseme kutseõpe, 1 aasta

PUHASTUSTEENINDAJA, 3. taseme kutseõpe, 0,5 aastat

TOITLUSTUSKORRALDUS, 5. taseme kutseõpe, 1 aasta

KOKK, 4. taseme kutseõpe, 2 aastat

KONDIITER, 4. taseme kutseõpe, 1 aasta

HOOLDUSTÖÖTAJA, 3. taseme kutseõpe, 1 aasta, töökohapõhine

LAPSEHOIDJA, 5. taseme kutseõpe, 0,5 aastat, töökohapõhine

 

Avaldusi on võimalik esitada sisseastumise infosüsteemis SAIS. Sisenedes keskkonda, tuleb lehel vajutada "Otsi konkursse" ning leida õppeasutuse loetelust Haapsalu Kutsehariduskeskus.

Tutvu ka tulevase õppija infolehega! Veebiinfotund erialade tutvustamiseks toimub 10. jaanuaril kell 17-18 Google Meetis (vajuta lingile ja liitu infotunniga)

Vastuvõtuvestlused toimuvad vastavalt kandideerimIsavaldusel välja toodud kuupäeval.

Vastuvõtukomisjonile esitatavad dokumendid:

1) avaldus elektroonselt; vajutada "Otsi konkursse" ning otsida õppeasutuse alt Haapsalu Kutsehariduskeskus

 • täidetakse elektroonselt internetis (ID-kaardiga)
 • täidetakse kokkuleppel koolis kohapeal (vajalik kehtiv ID-kaart)

2) isikut tõendav dokument

 • pass või ID kaart

3) haridust tõendav dokument - enne lõputunnistuse kättesaamist võib esitada koopia lõpetava klassi hinnetelehest või klassitunnistusest!

 • põhi- või keskharidust tõendav dokument – originaal või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia
 • põhikooli lõpetajatel valge koolitunnistus
 • koolikohustuse ea ületanud põhihariduseta isikutel viimane haridust tõendav dokument

Õpilaste vastuvõtu kord

Isikuandmete töötlemine Haapsalu Kutsehariduskeskuses

Täpsem info: õppeinfospetsialist Maarika Kuik
e-post: vastuvott@hkhk.edu.ee, telefon: 666 1751

Vastuvõtuotsuseid on võimalik näha ja õppimatulekut kinnitada SAISis.

Varasemate õpingute ning töökogemuse (VÕTA) arvestamine:

Haapsalu Kutsehariduskeskuses on võimalik taotleda varasemate õpingute ning töökogemuse arvestamist. VÕTA arvestamisel saab üle kanda varasemas tasemehariduses õpitut, muu organiseeritud õppetegevuse (kursused jne) ja töökogemuse kaudu ning igapäevase tegevuse käigus ja vabal ajal õppimise tulemusi. Varasemad õpi- või töökogemused peavad vastama õppekavas olevatele teemadele või õpiväljunditele.

Töötukassa toetus toitlustuskorralduse, infotehnoloogia, hooldustöö ja CNC-pingi töötlemise erialadel:

Eesti Töötukassa pakub toetust kutsekoolis õppivatele tööealistele töötavatele ja töötutele inimestele määratud tingimustel infotehnoloogia, hooldustöö, tegevusjuhendaja ja CNC-pingi töötlemise ja paljudel teistel erialadel. Kui tingimused sobivad Sinu valitud erialaga või kuulud mõnesse toetuse saajate kategooriasse, siis võta kindlasti  ühendust  Eesti Töötukassaga! Toetust on võimalik saada juhul, kui Töötukassasse on avaldus toetuse saamiseks esitatud 30 päeva jooksul õpilase nimekirja arvamisest.

Haapsalu Kutsehariduskeskus on õppetöös paindlik, uuendusmeelne ja nüüdisaegse õppekeskkonnaga hubane kool, kus väärtustatakse iga õpilast ja püütakse neile pakkuda parimat õpet. Õpilased hindavad kõrgelt koolis valitsevat sooja ja toetavat õhkkonda, õpetajate professionaalsust ja sõbralikkust ning õpetamise taset. Kooli õpilaskonnast suurema osa moodustavad täiskasvanud õppijad õppides enamasti töö ja pereelu kõrvalt. 

 

KUTSEÕPE TÄISKASVANUD ÕPPIJALE:

KALDKATUSEEHITAJA, 4. taseme kutseõpe, 1 aasta

PLAATIJA, 4. taseme kutseõpe, 0,5 aastat

KANGAKUDUJA, 5. taseme kutseõppe jätkuõpe, 1 aasta

PUITTOODETE TEHNOLOOG, 5. taseme kutseõppe jätkuõpe, 1 aasta

IT KASUTAJATOE TEHNIK, 4. taseme kutseõpe, 1 aasta

PUHASTUSTEENINDAJA, 3. taseme kutseõpe, 0,5 aastat

TOITLUSTUSKORRALDUS, 5. taseme kutseõpe, 1 aasta

KOKK, 4. taseme kutseõpe, 2 aastat

KONDIITER, 4. taseme kutseõpe, 1 aasta

HOOLDUSTÖÖTAJA, 3. taseme kutseõpe, 1 aasta, töökohapõhine

LAPSEHOIDJA, 5. taseme kutseõpe, 0,5 aastat, töökohapõhine

 

Avaldusi on võimalik esitada sisseastumise infosüsteemis SAIS. Sisenedes keskkonda, tuleb lehel vajutada "Otsi konkursse" ning leida õppeasutuse loetelust Haapsalu Kutsehariduskeskus.

Tutvu ka tulevase õppija infolehega! Veebiinfotund erialade tutvustamiseks toimub 10. jaanuaril kell 17-18 Google Meetis (vajuta lingile ja liitu infotunniga)

Vastuvõtuvestlused toimuvad vastavalt kandideerimIsavaldusel välja toodud kuupäeval.

Vastuvõtukomisjonile esitatavad dokumendid:

1) avaldus elektroonselt; vajutada "Otsi konkursse" ning otsida õppeasutuse alt Haapsalu Kutsehariduskeskus

 • täidetakse elektroonselt internetis (ID-kaardiga)
 • täidetakse kokkuleppel koolis kohapeal (vajalik kehtiv ID-kaart)

2) isikut tõendav dokument

 • pass või ID kaart

3) haridust tõendav dokument - enne lõputunnistuse kättesaamist võib esitada koopia lõpetava klassi hinnetelehest või klassitunnistusest!

 • põhi- või keskharidust tõendav dokument – originaal või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia
 • põhikooli lõpetajatel valge koolitunnistus
 • koolikohustuse ea ületanud põhihariduseta isikutel viimane haridust tõendav dokument

Õpilaste vastuvõtu kord

Isikuandmete töötlemine Haapsalu Kutsehariduskeskuses

Täpsem info: õppeinfospetsialist Maarika Kuik
e-post: vastuvott@hkhk.edu.ee, telefon: 666 1751

Vastuvõtuotsuseid on võimalik näha ja õppimatulekut kinnitada SAISis.

Varasemate õpingute ning töökogemuse (VÕTA) arvestamine:

Töötukassa toetus toitlustuskorralduse, infotehnoloogia, hooldustöö ja CNC-pingi töötlemise erialadel:

Eesti Töötukassa pakub toetust kutsekoolis õppivatele tööealistele töötavatele ja töötutele inimestele määratud tingimustel infotehnoloogia, hooldustöö, tegevusjuhendaja ja CNC-pingi töötlemise ja paljudel teistel erialadel. Kui tingimused sobivad Sinu valitud erialaga või kuulud mõnesse toetuse saajate kategooriasse, siis võta kindlasti  ühendust  Eesti Töötukassaga! Toetust on võimalik saada juhul, kui Töötukassasse on avaldus toetuse saamiseks esitatud 30 päeva jooksul õpilase nimekirja arvamisest.
Haapsalu Kutsehariduskeskuses on võimalik taotleda varasemate õpingute ning töökogemuse arvestamist. VÕTA arvestamisel saab üle kanda varasemas tasemehariduses õpitut, muu organiseeritud õppetegevuse (kursused jne) ja töökogemuse kaudu ning igapäevase tegevuse käigus ja vabal ajal õppimise tulemusi. Varasemad õpi- või töökogemused peavad vastama õppekavas olevatele teemadele või õpiväljunditele.