Õppetöö

Riigieksamid


Riigieksamite sooritamise õigus kutsehariduses on:
1) põhihariduse baasil kutsekeskharidusõppes õppivatel lõpukursuste õpilastel;
2) kutseõppeasutuste õpilastel, kes ei ole lõpukursusel, kuid kellel on eksamiaine läbitud.

Eksami võib sooritada ühes või mitmes aines!

Riigieksamite ajad 2023/2024 õppeaastal on järgmised:

Gümnaasium:

 • eesti keel (kirjalik) 22. aprill 2024
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) 2. mai 2024
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) 2.–3. ja 6-7. mai 2024
 • matemaatika (kirjalik) 23. mai 2024

Põhikool:

 • eesti keel (kirjalik) 31. mai 2024
 • matemaatika (kirjalik) 6. juuni 2024
 • valikaine (kirjalik) 12. juuni 2024

Õpilane, kes tahab ühte või mitut riigieksamit sooritada, peab end ise registreerima Eksamite Infosüsteemis (EIS). Registreerimise tähtaeg on hiljemalt 20. jaanuar 2024.

NB! Kutseõppeasutuste lõpukursuslastel on võimalus (mitte kohustus) sooritada riigieksamid!

Gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste õpilased ning eksternid registreerivad end riigieksamitele Eksamite Infosüsteemis (EIS), valides seal õppeained, milles nad sellel õppeaastal riigieksamid sooritavad. Lehele saad sisse logida ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-IDga.

EIS-i kasutusjuhend

Riigieksamiks registreerimise juhend

Riigieksamite info Harno veebilehel

Infot eksamite sisu, ülesehituse ja konsultatsioonide kohta küsige oma aineõpetajatelt!

Riigieksamite info: üldhariduse osakonna juhataja Mare Tereping, kes asub ruumis 111, tema e-post: mare.tereping@hkhk.edu.ee

Riigieksamite sooritamise õigus kutsehariduses on:
1) põhihariduse baasil kutsekeskharidusõppes õppivatel lõpukursuste õpilastel;
2) kutseõppeasutuste õpilastel, kes ei ole lõpukursusel, kuid kellel on eksamiaine läbitud.

Eksami võib sooritada ühes või mitmes aines!

Riigieksamite ajad 2023/2024 õppeaastal on järgmised:

Gümnaasium:

 • eesti keel (kirjalik) 22. aprill 2024
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) 2. mai 2024
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) 2.–3. ja 6-7. mai 2024
 • matemaatika (kirjalik) 23. mai 2024

Põhikool:

 • eesti keel (kirjalik) 31. mai 2024
 • matemaatika (kirjalik) 6. juuni 2024
 • valikaine (kirjalik) 12. juuni 2024

Õpilane, kes tahab ühte või mitut riigieksamit sooritada, peab end ise registreerima Eksamite Infosüsteemis (EIS). Registreerimise tähtaeg on hiljemalt 20. jaanuar 2024.

NB! Kutseõppeasutuste lõpukursuslastel on võimalus (mitte kohustus) sooritada riigieksamid!

Gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste õpilased ning eksternid registreerivad end riigieksamitele Eksamite Infosüsteemis (EIS), valides seal õppeained, milles nad sellel õppeaastal riigieksamid sooritavad. Lehele saad sisse logida ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-IDga.

EIS-i kasutusjuhend

Riigieksamiks registreerimise juhend

Riigieksamite info Harno veebilehel

Infot eksamite sisu, ülesehituse ja konsultatsioonide kohta küsige oma aineõpetajatelt!

Riigieksamite info: üldhariduse osakonna juhataja Mare Tereping, kes asub ruumis 111, tema e-post: mare.tereping@hkhk.edu.ee