Õppetöö

Riigieksamid


Riigieksamite sooritamise õigus kutsehariduses on:
1) põhihariduse baasil kutsekeskharidusõppes õppivatel lõpukursuste õpilastel;
2) kutseõppeasutuste õpilastel, kes ei ole lõpukursusel, kuid kellel on eksamiaine läbitud.

Eksami võib sooritada ühes või mitmes aines!

Riigieksamid 2023. aastal toimuvad järgmiselt:

  • Eesti keel 24.04.2023
  • Inglise keel (kirjalik) 02.05.2023
  • Inglise keel (suuline) 02.-05.05 ja 08.05.2023
  • Matemaatika 17.05.2023

Õpilane, kes tahab ühte või mitut riigieksamit sooritada, peab end ise registreerima Eksamite Infosüsteemis (EIS). Registreerimise tähtaeg on hiljemalt 20. jaanuar 2023.

NB! Kutseõppeasutuste lõpukursuslastel on võimalus (mitte kohustus) sooritada riigieksamid!

Gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste õpilased ning eksternid registreerivad end riigieksamitele Eksamite Infosüsteemis (EIS), valides seal õppeained, milles nad sellel õppeaastal riigieksamid sooritavad. Lehele saad sisse logida ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-IDga.

EIS-i kasutusjuhend

Riigieksamiks registreerimise juhend

Riigieksamitele registreerimise tingimused

Varasemate aastate riigieksamite materjalid SA Innove veebilehel

Infot eksamite sisu, ülesehituse ja konsultatsioonide kohta küsige oma aineõpetajatelt!

Riigieksamite info: üldhariduse osakonna juhataja Mare Tereping, kes asub ruumis 111, tema e-post: mare.tereping@hkhk.edu.ee

Riigieksamite sooritamise õigus kutsehariduses on:
1) põhihariduse baasil kutsekeskharidusõppes õppivatel lõpukursuste õpilastel;
2) kutseõppeasutuste õpilastel, kes ei ole lõpukursusel, kuid kellel on eksamiaine läbitud.

Eksami võib sooritada ühes või mitmes aines!

Riigieksamid 2023. aastal toimuvad järgmiselt:

  • Eesti keel 24.04.2023
  • Inglise keel (kirjalik) 02.05.2023
  • Inglise keel (suuline) 02.-05.05 ja 08.05.2023
  • Matemaatika 17.05.2023

Õpilane, kes tahab ühte või mitut riigieksamit sooritada, peab end ise registreerima Eksamite Infosüsteemis (EIS). Registreerimise tähtaeg on hiljemalt 20. jaanuar 2023.

NB! Kutseõppeasutuste lõpukursuslastel on võimalus (mitte kohustus) sooritada riigieksamid!

Gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste õpilased ning eksternid registreerivad end riigieksamitele Eksamite Infosüsteemis (EIS), valides seal õppeained, milles nad sellel õppeaastal riigieksamid sooritavad. Lehele saad sisse logida ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-IDga.

EIS-i kasutusjuhend

Riigieksamiks registreerimise juhend

Riigieksamitele registreerimise tingimused

Varasemate aastate riigieksamite materjalid SA Innove veebilehel

Infot eksamite sisu, ülesehituse ja konsultatsioonide kohta küsige oma aineõpetajatelt!

Riigieksamite info: üldhariduse osakonna juhataja Mare Tereping, kes asub ruumis 111, tema e-post: mare.tereping@hkhk.edu.ee