Sisuline klienditöö dementse inimesega


Sotsiaalhoolekandetöös tuleb tihti ette, et dementne klient jääb välja üldhoolekande teenust pakkuvast asutusest, sest personal ei tule tema käitumisega toime ega oska teda juhendada. Koolituse eesmärk on õpetada asjakohaseid sekkumisvõtteid, metoodikaid ning hooldustöövõtteid, mis on vajalikud dementse inimesega toime tulemiseks.

Kandideeri koolitusele

Läbiviimise aeg: 

Läbiviimise koht: õpe viiakse läbi kutsehariduskeskuse õppeklassides, kus on olemas koolitusteks vajalikud vahendid: tahvel, arvuti, töökohad koolitajale ja õppijatele, videoprojektor jms. Vajadusel saab kasutada arvutiklassi, kooli raamatukogu ja tahvelarvuteid. Hooldusvõtete demonstratsiooniks on kasutusel hoolduse õppelabor koos vajaliku sisustuse ja abivahenditega. Teoreetilist õpet on kool valmis korraldama Google Meet või Zoom keskkonnas.

Koolituse maht: 26 akadeemilist tundi

Sihtrühm: valdkonnas töötavad inimesed, kes soovivad tugevdada teadmisi tööks dementse inimesega nt. hooldustöötajad, tegevusjuhendajad.

Õppe alustamise nõuded: töötamine valdkonnas.

Teemad:

  • Kaasaegne käsitus dementsusest, suhtumine, hindamine, sekkumine

  • Dementse inimese probleemse käitumise juhendamine

  • Hooldustöövõtted töös dementse inimesega

Detailsem sisu õppekavas

Koolitajad on valdkonna spetsialistid. Monika Salumaa töötab alates 1986. aastast erihoolekandes, põhihariduselt tegevusterapeut (üks Eestis esimesi), 15 viimast aastat olnud käitumisekspert - tegeleb probleemsete kliendijuhtumitega. Täiskasvanute koolitaja aastast 2001. Hendrik  Johan Blankers (Holland) on psühhiaatriaõde, käitumisekspert, täiskasvanute koolitaja. Riin Rosenperk on Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ämmaemand/õenduse BA (2012).
Haapsalu KHK kutseõpetaja. Ta on Läänemaa Haigla aktiivravi osakonna õde, Lääne-Tallinna Keskhaigla sünnitustoa ämmaemand, Perekooli koolitaja ja perede individuaalne koolitaja.

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Koolitusele pääsevad eelisjärjekorras täiskasvanud, kes kuuluvad sihtrühma, kellel on tööalane vajadus ja põhjendus ning viimasena arvestame registreerimisjärjekorda. Osaleda võivad ka registreeritud töötud või inimesed, kes hetkel ei tööta, kuid pole töötuna registreeritud. 

Koolitus ei ole suunatud õpetajatele, riigi- ja KOV ametnikele ega neile, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". 

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.

KOGU KOOLITUSKALENDER

Sotsiaalhoolekandetöös tuleb tihti ette, et dementne klient jääb välja üldhoolekande teenust pakkuvast asutusest, sest personal ei tule tema käitumisega toime ega oska teda juhendada. Koolituse eesmärk on õpetada asjakohaseid sekkumisvõtteid, metoodikaid ning hooldustöövõtteid, mis on vajalikud dementse inimesega toime tulemiseks.

Kandideeri koolitusele

Läbiviimise aeg: 

Läbiviimise koht: õpe viiakse läbi kutsehariduskeskuse õppeklassides, kus on olemas koolitusteks vajalikud vahendid: tahvel, arvuti, töökohad koolitajale ja õppijatele, videoprojektor jms. Vajadusel saab kasutada arvutiklassi, kooli raamatukogu ja tahvelarvuteid. Hooldusvõtete demonstratsiooniks on kasutusel hoolduse õppelabor koos vajaliku sisustuse ja abivahenditega. Teoreetilist õpet on kool valmis korraldama Google Meet või Zoom keskkonnas.

Koolituse maht: 26 akadeemilist tundi

Sihtrühm: valdkonnas töötavad inimesed, kes soovivad tugevdada teadmisi tööks dementse inimesega nt. hooldustöötajad, tegevusjuhendajad.

Õppe alustamise nõuded: töötamine valdkonnas.

Teemad:

  • Kaasaegne käsitus dementsusest, suhtumine, hindamine, sekkumine

  • Dementse inimese probleemse käitumise juhendamine

  • Hooldustöövõtted töös dementse inimesega

Detailsem sisu õppekavas

Koolitajad on valdkonna spetsialistid. Monika Salumaa töötab alates 1986. aastast erihoolekandes, põhihariduselt tegevusterapeut (üks Eestis esimesi), 15 viimast aastat olnud käitumisekspert - tegeleb probleemsete kliendijuhtumitega. Täiskasvanute koolitaja aastast 2001. Hendrik  Johan Blankers (Holland) on psühhiaatriaõde, käitumisekspert, täiskasvanute koolitaja. Riin Rosenperk on Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ämmaemand/õenduse BA (2012).
Haapsalu KHK kutseõpetaja. Ta on Läänemaa Haigla aktiivravi osakonna õde, Lääne-Tallinna Keskhaigla sünnitustoa ämmaemand, Perekooli koolitaja ja perede individuaalne koolitaja.

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Koolitusele pääsevad eelisjärjekorras täiskasvanud, kes kuuluvad sihtrühma, kellel on tööalane vajadus ja põhjendus ning viimasena arvestame registreerimisjärjekorda. Osaleda võivad ka registreeritud töötud või inimesed, kes hetkel ei tööta, kuid pole töötuna registreeritud. 

Koolitus ei ole suunatud õpetajatele, riigi- ja KOV ametnikele ega neile, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". 

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.

KOGU KOOLITUSKALENDER

Kontaktisik