Sisuline klienditöö dementse inimesega


Sotsiaalhoolekandetöös tuleb tihti ette, et dementne klient jääb välja üldhoolekande teenust pakkuvast asutusest, sest personal ei tule tema käitumisega toime ega oska teda juhendada. Koolituse eesmärk on õpetada asjakohaseid sekkumisvõtteid, metoodikaid ning hooldustöövõtteid, mis on vajalikud dementse inimesega toime tulemiseks.

Registreeru koolitusele

Läbiviimise aeg: 

Läbiviimise koht: õpe viiakse läbi kutsehariduskeskuse õppeklassides, kus on olemas koolitusteks vajalikud vahendid: tahvel, arvuti, töökohad koolitajale ja õppijatele, videoprojektor jms. Vajadusel saab kasutada arvutiklassi, kooli raamatukogu ja tahvelarvuteid. Hooldusvõtete demonstratsiooniks on kasutusel hoolduse õppelabor koos vajaliku sisustuse ja abivahenditega. Teoreetilist õpet on kool valmis korraldama Google Meet või Zoom keskkonnas.

Koolituse maht: 26 akadeemilist tundi

Koolitajad on valdkonna spetsialistid. Monika Salumaa töötab alates 1986. aastast erihoolekandes, põhihariduselt tegevusterapeut (üks Eestis esimesi), 15 viimast aastat olnud käitumisekspert - tegeleb probleemsete kliendijuhtumitega. Täiskasvanute koolitaja aastast 2001. Hendrik  Johan Blankers (Holland) on psühhiaatriaõde, käitumisekspert, täiskasvanute koolitaja. Riin Rosenperk on Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ämmaemand/õenduse BA (2012).
Haapsalu KHK kutseõpetaja. Ta on Läänemaa Haigla aktiivravi osakonna õde, Lääne-Tallinna Keskhaigla sünnitustoa ämmaemand, Perekooli koolitaja ja perede individuaalne koolitaja.

Sihtrühm: valdkonnas töötavad inimesed, kes soovivad tugevdada teadmisi tööks dementse inimesega nt. hooldustöötajad, tegevusjuhendajad.

Õppe alustamise nõuded: töötamine valdkonnas.

Teemad:

  • Kaasaegne käsitus dementsusest, suhtumine, hindamine, sekkumine

  • Dementse inimese probleemse käitumise juhendamine

  • Hooldustöövõtted töös dementse inimesega

Detailsem sisu õppekavas

Lisainfo. Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". Osaleda saavad täiskasvanud, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. 

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, tööalane vajadus ja põhjendus ning alles viimasena registreerimisjärjekord. Kõrgharidusega soovijaid saame koolitusele võtta üksnes vabade kohtade olemasolul. Teiega võetakse ühendust e-posti teel.

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.

 

Sotsiaalhoolekandetöös tuleb tihti ette, et dementne klient jääb välja üldhoolekande teenust pakkuvast asutusest, sest personal ei tule tema käitumisega toime ega oska teda juhendada. Koolituse eesmärk on õpetada asjakohaseid sekkumisvõtteid, metoodikaid ning hooldustöövõtteid, mis on vajalikud dementse inimesega toime tulemiseks.

Registreeru koolitusele

Läbiviimise aeg: 

Läbiviimise koht: õpe viiakse läbi kutsehariduskeskuse õppeklassides, kus on olemas koolitusteks vajalikud vahendid: tahvel, arvuti, töökohad koolitajale ja õppijatele, videoprojektor jms. Vajadusel saab kasutada arvutiklassi, kooli raamatukogu ja tahvelarvuteid. Hooldusvõtete demonstratsiooniks on kasutusel hoolduse õppelabor koos vajaliku sisustuse ja abivahenditega. Teoreetilist õpet on kool valmis korraldama Google Meet või Zoom keskkonnas.

Koolituse maht: 26 akadeemilist tundi

Koolitajad on valdkonna spetsialistid. Monika Salumaa töötab alates 1986. aastast erihoolekandes, põhihariduselt tegevusterapeut (üks Eestis esimesi), 15 viimast aastat olnud käitumisekspert - tegeleb probleemsete kliendijuhtumitega. Täiskasvanute koolitaja aastast 2001. Hendrik  Johan Blankers (Holland) on psühhiaatriaõde, käitumisekspert, täiskasvanute koolitaja. Riin Rosenperk on Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ämmaemand/õenduse BA (2012).
Haapsalu KHK kutseõpetaja. Ta on Läänemaa Haigla aktiivravi osakonna õde, Lääne-Tallinna Keskhaigla sünnitustoa ämmaemand, Perekooli koolitaja ja perede individuaalne koolitaja.

Sihtrühm: valdkonnas töötavad inimesed, kes soovivad tugevdada teadmisi tööks dementse inimesega nt. hooldustöötajad, tegevusjuhendajad.

Õppe alustamise nõuded: töötamine valdkonnas.

Teemad:

  • Kaasaegne käsitus dementsusest, suhtumine, hindamine, sekkumine

  • Dementse inimese probleemse käitumise juhendamine

  • Hooldustöövõtted töös dementse inimesega

Detailsem sisu õppekavas

Lisainfo. Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". Osaleda saavad täiskasvanud, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. 

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, tööalane vajadus ja põhjendus ning alles viimasena registreerimisjärjekord. Kõrgharidusega soovijaid saame koolitusele võtta üksnes vabade kohtade olemasolul. Teiega võetakse ühendust e-posti teel.

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.