Uudised

Mallorcal turismivaldkonna hariduse kogemustest õppimas 14. juuni HKHK


Erasmus+ “Head oskused annavad ameti” projekti raames külastasid  turismi valdkonna õpetajad Aire Toffer ja Enna Kallasvee  Mallorcal asuvaid IES CALVIÀ ja IES SON Rollan koole ja sealseid praktikaettevõtteid.

IES Calvia kooli välissuhete koordinaator Sarah Alonso ja turundus ning administatiivtöö õpetaja Barbara Adrover tutvustasid külalistele Hispaania haridussüsteemi ja kooli õppekavasid, õppebaase ja praktikaettevõtteid. HKHK õpetajad osalesid  pagariõppe praktilises tunnis ja turismi õppivate õpilaste meediaturunduse projekti esitlusel ning koka õpilaste korraldatud lõunasöögil. 

Kogemustevahetuse tulemusena nägime ja õppisime, kuidas on võimalik erivajadustega õpilasi õpetada üheskoos tavaõpilastega, kasutades abiõpetajate tuge.  Nägime,  kuidas on võimalik turunduse oskuste õpetamisel läbi viia projektõpet koostöös ettevõtetega.   Mõlemas koolis kogesime, kuidas sallivuse ja vägivallaga seotud probleeme teadvustatakse, neile tähelepanu pööratakse ja lahendusi leida püütakse. Õppisime ka, kuidas on saab kutseõppes spetsialiseeruda alles pärast sissejuhatavate   pädevuste omandamist. 

Ies Son Rollani koolis nägime, kuidas on õpetatakse väga erinevaid, nö neljanda taseme oskusi, turismi valdkonna kutseõppe õppekavas. Näiteks õpetati nii  matka-, ratsutamise-, jalgratta-  ja meresõidukite turismi valdkonna assistendi oskusi.

Mallorca turismiteenuste valik on lai ja see selgus ka praktikabaaside külastusel. Hetkel olid Mallorcal praktikal ka HKHK Loodusgiidi erialal õppivad õpilased. Saime osaleda ka meie õpilase Kai Kulboki juhitud  jalgrattatuuril Palma linnas,  kelle keele ja erialaste oskustega  oldi väga rahul. Tundus nagu oleks tegemist  pikaajalise ja kogenud töötajaga. 

Kohalike  ettevõtete külastusel saime teada, et väärtuslikke praktikakogemusi oleks meie õpilastel siin võimalik omandada erinevate ärimudelitega  turismiettevõtetes (nt meresõidu- , matkamise-, jalgrattaspordi-, ratsutamise-, spa-,  toitlustuse-,  golfi- jne.  teenuseid pakkuvates asutustes).  Sarnased  ettevõtted võivad eristuda veel ka  sihtrühmast sõltuvalt ning saime tõdeda, et õppimisvõimaluste ja koostöövalik on lai. 

Õpiränne Mallorcale oli erialaselt väga silmi avav ja kasulik kogemus. Saadud kogemusi saame edaspidi kasutada nii õppekavade arenduses kui ka igapäevases õpetaja töös.

Enna Kallasvee ja Aire Toffer

 

Erasmus+ “Head oskused annavad ameti” projekti raames külastasid  turismi valdkonna õpetajad Aire Toffer ja Enna Kallasvee  Mallorcal asuvaid IES CALVIÀ ja IES SON Rollan koole ja sealseid praktikaettevõtteid.

IES Calvia kooli välissuhete koordinaator Sarah Alonso ja turundus ning administatiivtöö õpetaja Barbara Adrover tutvustasid külalistele Hispaania haridussüsteemi ja kooli õppekavasid, õppebaase ja praktikaettevõtteid. HKHK õpetajad osalesid  pagariõppe praktilises tunnis ja turismi õppivate õpilaste meediaturunduse projekti esitlusel ning koka õpilaste korraldatud lõunasöögil. 

Kogemustevahetuse tulemusena nägime ja õppisime, kuidas on võimalik erivajadustega õpilasi õpetada üheskoos tavaõpilastega, kasutades abiõpetajate tuge.  Nägime,  kuidas on võimalik turunduse oskuste õpetamisel läbi viia projektõpet koostöös ettevõtetega.   Mõlemas koolis kogesime, kuidas sallivuse ja vägivallaga seotud probleeme teadvustatakse, neile tähelepanu pööratakse ja lahendusi leida püütakse. Õppisime ka, kuidas on saab kutseõppes spetsialiseeruda alles pärast sissejuhatavate   pädevuste omandamist. 

Ies Son Rollani koolis nägime, kuidas on õpetatakse väga erinevaid, nö neljanda taseme oskusi, turismi valdkonna kutseõppe õppekavas. Näiteks õpetati nii  matka-, ratsutamise-, jalgratta-  ja meresõidukite turismi valdkonna assistendi oskusi.

Mallorca turismiteenuste valik on lai ja see selgus ka praktikabaaside külastusel. Hetkel olid Mallorcal praktikal ka HKHK Loodusgiidi erialal õppivad õpilased. Saime osaleda ka meie õpilase Kai Kulboki juhitud  jalgrattatuuril Palma linnas,  kelle keele ja erialaste oskustega  oldi väga rahul. Tundus nagu oleks tegemist  pikaajalise ja kogenud töötajaga. 

Kohalike  ettevõtete külastusel saime teada, et väärtuslikke praktikakogemusi oleks meie õpilastel siin võimalik omandada erinevate ärimudelitega  turismiettevõtetes (nt meresõidu- , matkamise-, jalgrattaspordi-, ratsutamise-, spa-,  toitlustuse-,  golfi- jne.  teenuseid pakkuvates asutustes).  Sarnased  ettevõtted võivad eristuda veel ka  sihtrühmast sõltuvalt ning saime tõdeda, et õppimisvõimaluste ja koostöövalik on lai. 

Õpiränne Mallorcale oli erialaselt väga silmi avav ja kasulik kogemus. Saadud kogemusi saame edaspidi kasutada nii õppekavade arenduses kui ka igapäevases õpetaja töös.

Enna Kallasvee ja Aire Toffer