Õppetöö

VÕTA

Haapsalu Kutsehariduskeskuses on võimalik taotleda varasemate õpingute ning töökogemuse arvestamist (VÕTA).

VÕTA arvestamisel saab üle kanda varasemas tasemehariduses õpitut, muu organiseeritud õppetegevuse (kursused jne) ja töökogemuse kaudu ning igapäevase tegevuse käigus ja vabal ajal õppimise tulemusi. Varasemad õpi- või töökogemused peavad vastama õppekavas olevatele teemadele või õpiväljunditele.


Vaata siit: VÕTA käik Haapsalu Kutsehariduskeskuses

1. Õpilane tutvub õppekavaga ja võrdleb oma vara
semate õpi- või töökogemuste vastavust õppekavas olevatele teemadele või õpiväljunditele.
2. VÕTA-t on võimalik taotleda kogu õppekava ulatuses.
3. VÕTA taotlemiseks täidab õpilane avalduse Tahvlis.
4. Õpilane lisab Tahvlis olevale avaldusele sobivad tõendusmaterjalid.
5. VÕTA hindamiskomisjon vaatab taotluse läbi ja teeb otsuse vastavalt VÕTA korras kehtestatud tingimustele.
6. Kuni VÕTA taotluse osas otsuse teatavaks tegemiseni on taotleja kohustatud osalema õppetöös!
7. VÕTA komisjon teavitab otsusest õpilast läbi õppeinfosüsteemi Tahvel.

VÕTA kord

VÕTA kohta saad lähemalt lugeda Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt.

Vaata siit: VÕTA käik Haapsalu Kutsehariduskeskuses

1. Õpilane tutvub õppekavaga ja võrdleb oma vara
semate õpi- või töökogemuste vastavust õppekavas olevatele teemadele või õpiväljunditele.
2. VÕTA-t on võimalik taotleda kogu õppekava ulatuses.
3. VÕTA taotlemiseks täidab õpilane avalduse Tahvlis.
4. Õpilane lisab Tahvlis olevale avaldusele sobivad tõendusmaterjalid.
5. VÕTA hindamiskomisjon vaatab taotluse läbi ja teeb otsuse vastavalt VÕTA korras kehtestatud tingimustele.
6. Kuni VÕTA taotluse osas otsuse teatavaks tegemiseni on taotleja kohustatud osalema õppetöös!
7. VÕTA komisjon teavitab otsusest õpilast läbi õppeinfosüsteemi Tahvel.


VÕTA kord

VÕTA kohta saad lähemalt lugeda Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt.

VÕTA koordinaator Marju Heldema

mis_on_vota_
mis_on_vota_