Menüü koostamine ja kujundamine erinevate digilahenduste abil


Koolituse käigus õpitakse koostama ja disainima menüüd kui toitlustusettevõtte visiitkaarti. Lähtutakse sihtrühmast, sündmusest ja ettevõtte äriideest. Kasutatakse erinevaid digitaalseid võimalusi ja keskkondi.

Registreeru koolitusele siin.

Hind: 0€

Läbiviimise aeg: 1. okt-17.okt. Teisipäeva ja neljapäeva õhtuti 17:00-20:00. Kokku 6 korral.

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Haapsalu KHK arvutiklassis. Õpe toimub koha peal.

Õppega alustamise nõuded: osaleja on varem kokku puutunud menüüde koostamisega.

Keda ootame koolitusele? 

 • Toitlustuses töötavad inimesed, kes vastutavad menüüde koostamise ja visuaalse disaini eest: peakokad, toitlustusjuhid, restorani juhid, väiksemate ettevõtete puhul ka juhtkond.
 • Vabade kohtade olemasolulul võetakse koolitusele ka neid inimesi, kes otseselt sihtrühma ei kuulu.

Koolitaja Aili Tervonen on toitlustusvaldkonna kutseõpetaja, tase 6. Õpetaja alates 2001. aastast.

Teemad:

 • Gastronoomiliselt korrektse menüü kirjutamine lähtuvalt sihtrühmast.
 • Tasakaalustatud menüü koostamine ja Nutridata programm.
 • Menüü kujundamine erinevate tarkvarade abil. QR-kood. Autoriõigused.
 • Õpivara liigendamine, kaustade ja failide loomine veebis.

Detailne sisu õppekavas.

Koolitusele ei saa me vastu võtta neid, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi EL Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“. 

KOGU KOOLITUSKALENDER

 

Koolituse käigus õpitakse koostama ja disainima menüüd kui toitlustusettevõtte visiitkaarti. Lähtutakse sihtrühmast, sündmusest ja ettevõtte äriideest. Kasutatakse erinevaid digitaalseid võimalusi ja keskkondi.

Registreeru koolitusele siin.

Hind: 0€

Läbiviimise aeg: 1. okt-17.okt. Teisipäeva ja neljapäeva õhtuti 17:00-20:00. Kokku 6 korral.

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Haapsalu KHK arvutiklassis. Õpe toimub koha peal.

Õppega alustamise nõuded: osaleja on varem kokku puutunud menüüde koostamisega.

Keda ootame koolitusele? 

 • Toitlustuses töötavad inimesed, kes vastutavad menüüde koostamise ja visuaalse disaini eest: peakokad, toitlustusjuhid, restorani juhid, väiksemate ettevõtete puhul ka juhtkond.
 • Vabade kohtade olemasolulul võetakse koolitusele ka neid inimesi, kes otseselt sihtrühma ei kuulu.

Koolitaja Aili Tervonen on toitlustusvaldkonna kutseõpetaja, tase 6. Õpetaja alates 2001. aastast.

Teemad:

 • Gastronoomiliselt korrektse menüü kirjutamine lähtuvalt sihtrühmast.
 • Tasakaalustatud menüü koostamine ja Nutridata programm.
 • Menüü kujundamine erinevate tarkvarade abil. QR-kood. Autoriõigused.
 • Õpivara liigendamine, kaustade ja failide loomine veebis.

Detailne sisu õppekavas.

Koolitusele ei saa me vastu võtta neid, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi EL Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“. 

KOGU KOOLITUSKALENDER

 

Kontaktisik