Arvutialased põhiteadmised ja baasdigioskused


Koolituse eesmärk on toetada õppija arvutikasutamise baasteadmiseid, kust õppija saab hiljem iseseisvalt edasi areneda. Koolituse tulemusena on õppija muutnud oma igapäevase töö ja asjaajamise efektiivsemaks, ta on saanud olulised digibaasoskused. Koolitus on suunatud laiemale sihtgrupile.

Registreeru koolitusele

Läbiviimise aeg:  2. nov-14. dets, kokku 10 korral, kell 17:00 - 20:00.

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Haapsalu KHK arvutiklassis.

Koolituse maht on 40 akadeemilist tundi, lisandub iseseisev töö

Õppe alustamise nõuded: arvuti algõppe koolitus on mõeldud algajatele. Eelteadmised ei ole vajalikud. Valmidus igal korral oma kohalolekut digiallkirjaga tõendama.

Sihtrühm: töötavad inimesed, kellel napib arvutialaseid algteadmisi igapäevaste tööülesannete edukaks sooritamiseks (nt: kaubandustöötajad, teenindajad, administraatorid, bürootöötajad jt). Aegunud või puuduliku arvutikasutamise oskusega inimesed, kes vajavad arvutialaseid baasdigioskuseid (nt vanuses 50+).

Teemad:

Sissejuhatus kursusesse

Navigeerimine veebis 

Eesti e-riigi teenused 

Elektronpost ja Google teenused

Tekstitöötlusprogrammi kasutamine

Tabeltöötlusprogrammide põhioperatsioonid

Nutivahendi baasteadmised 

Sotsiaalmeedia kasutamine igapäevases tööelus

Detailsem sisu õppekavas

Koolitust juhendab koolitaja ja haridustehnoloog Airi Aavik.

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Koolitusele pääsevad eelisjärjekorras täiskasvanud, kes kuuluvad sihtrühma, kellel on tööalane vajadus ja põhjendus ning viimasena arvestame registreerimisjärjekorda. Osaleda võivad ka registreeritud töötud või inimesed, kes hetkel ei tööta, kuid pole töötuna registreeritud. 

Koolitus ei ole suunatud õpetajatele, riigi- ja KOV ametnikele ega neile, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". 

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.

KOGU KOOLITUSKALENDER

Koolituse eesmärk on toetada õppija arvutikasutamise baasteadmiseid, kust õppija saab hiljem iseseisvalt edasi areneda. Koolituse tulemusena on õppija muutnud oma igapäevase töö ja asjaajamise efektiivsemaks, ta on saanud olulised digibaasoskused. Koolitus on suunatud laiemale sihtgrupile.

Registreeru koolitusele

Läbiviimise aeg:  2. nov-14. dets, kokku 10 korral, kell 17:00 - 20:00.

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Haapsalu KHK arvutiklassis.

Koolituse maht on 40 akadeemilist tundi, lisandub iseseisev töö

Õppe alustamise nõuded: arvuti algõppe koolitus on mõeldud algajatele. Eelteadmised ei ole vajalikud. Valmidus igal korral oma kohalolekut digiallkirjaga tõendama.

Sihtrühm: töötavad inimesed, kellel napib arvutialaseid algteadmisi igapäevaste tööülesannete edukaks sooritamiseks (nt: kaubandustöötajad, teenindajad, administraatorid, bürootöötajad jt). Aegunud või puuduliku arvutikasutamise oskusega inimesed, kes vajavad arvutialaseid baasdigioskuseid (nt vanuses 50+).

Teemad:

Sissejuhatus kursusesse

Navigeerimine veebis 

Eesti e-riigi teenused 

Elektronpost ja Google teenused

Tekstitöötlusprogrammi kasutamine

Tabeltöötlusprogrammide põhioperatsioonid

Nutivahendi baasteadmised 

Sotsiaalmeedia kasutamine igapäevases tööelus

Detailsem sisu õppekavas

Koolitust juhendab koolitaja ja haridustehnoloog Airi Aavik.

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Koolitusele pääsevad eelisjärjekorras täiskasvanud, kes kuuluvad sihtrühma, kellel on tööalane vajadus ja põhjendus ning viimasena arvestame registreerimisjärjekorda. Osaleda võivad ka registreeritud töötud või inimesed, kes hetkel ei tööta, kuid pole töötuna registreeritud. 

Koolitus ei ole suunatud õpetajatele, riigi- ja KOV ametnikele ega neile, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". 

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.

KOGU KOOLITUSKALENDER

Kontaktisik