Arvutialased põhiteadmised ja baasdigioskused


KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolituse maht on 40 akadeemilist tundi, lisandub iseseisev töö

Läbiviimise koht:  õpe toimub Haapsalu KHK arvutiklassis (peahoone III korrusel), kus on kõik vajalik õppe elluviimiseks. Ruumid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. Kõik õppeks vajaliku annab kool.

Läbiviimise aeg:  3. veebruar kuni 28. aprill, graafiku alusel, kell 17:00 - 20:00. Koolitust ei toimu 24.veebruaril, täpse graafiku anname enne koolituse algust registreerunutele.

Koolitaja on Airi Aavik. Airil on tehnikateaduste magistrikraad (2019). Ta on lõpetanud 2015. aastal Haapsalu Kolledži „nutiõpetaja“ eriala. Koolitab erinevate haridusasutuste õpetajaid (HARNO ja TLÜ Haapsalu Kolledži koolitaja) kasutama tänapäevast digimaailma õpetajatele ja õpilasele kasulikul ning vajalikul moel. Airi Aavikul on täiskasvanute koolitaja 6.taseme kutsetunnistus ja ta on Läänemaa aasta koolitaja 2021.

Õppe alustamise nõuded: arvuti algõppe koolitus on mõeldud algajatele. Eelteadmised ei ole vajalikud.

Sihtrühm: töötavad inimesed, kellel napib arvutialaseid algteadmisi igapäevaste tööülesannete edukaks sooritamiseks (nt: kaubandustöötajad, teenindajad, administraatorid, bürootöötajad jt). Aegunud või puuduliku arvutikasutamise oskusega inimesed, kes vajavad arvutialaseid baasdigioskuseid (nt vanuses 50+).

Teemad on täpsemalt õppekavas

 • Sissejuhatus kursusesse
 • Navigeerimine veebis
 • Eesti e-riigi teenused
 • Elektronpost ja Google teenused
 • Tekstitöötlusprogrammi kasutamine
 • Tabeltöötlusprogrammide põhioperatsioonid
 • Nutivahendi baasteadmised
 • Sotsiaalmeedia kasutamine igapäevases tööelus

Koolitusele registreerimiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe ning tutvuda kursuste korraldamise korragaKui Te olete registreerunud tasuta tööalasele koolitusele, siis arvestage, et soovijaid võib olla rohkem kui õppegrupis kohti. Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, tööalane vajadus ja põhjendus ning registreerimisjärjekord. Kursusele saame võtta kõrgharidusega soovijaid ainult vabade kohtade olemasolul. Teiega võetakse ühendust e-posti teel. Enne registreerumist tutvuge palun Covid-19 levikust tulenevate nõuetega koolitustel osalemiseks.

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERITUD

Koolituse maht on 40 akadeemilist tundi, lisandub iseseisev töö

Läbiviimise koht:  õpe toimub Haapsalu KHK arvutiklassis (peahoone III korrusel), kus on kõik vajalik õppe elluviimiseks. Ruumid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. Kõik õppeks vajaliku annab kool.

Läbiviimise aeg:  3. veebruar kuni 28. aprill, graafiku alusel, kell 17:00 - 20:00. Koolitust ei toimu 24.veebruaril, täpse graafiku anname enne koolituse algust registreerunutele.

Koolitaja on Airi Aavik. Airil on tehnikateaduste magistrikraad (2019). Ta on lõpetanud 2015. aastal Haapsalu Kolledži „nutiõpetaja“ eriala. Koolitab erinevate haridusasutuste õpetajaid (HARNO ja TLÜ Haapsalu Kolledži koolitaja) kasutama tänapäevast digimaailma õpetajatele ja õpilasele kasulikul ning vajalikul moel. Airi Aavikul on täiskasvanute koolitaja 6.taseme kutsetunnistus ja ta on Läänemaa aasta koolitaja 2021.

Õppe alustamise nõuded: arvuti algõppe koolitus on mõeldud algajatele. Eelteadmised ei ole vajalikud.

Sihtrühm: töötavad inimesed, kellel napib arvutialaseid algteadmisi igapäevaste tööülesannete edukaks sooritamiseks (nt: kaubandustöötajad, teenindajad, administraatorid, bürootöötajad jt). Aegunud või puuduliku arvutikasutamise oskusega inimesed, kes vajavad arvutialaseid baasdigioskuseid (nt vanuses 50+).

Teemad on täpsemalt õppekavas

 • Sissejuhatus kursusesse
 • Navigeerimine veebis
 • Eesti e-riigi teenused
 • Elektronpost ja Google teenused
 • Tekstitöötlusprogrammi kasutamine
 • Tabeltöötlusprogrammide põhioperatsioonid
 • Nutivahendi baasteadmised
 • Sotsiaalmeedia kasutamine igapäevases tööelus

Koolitusele registreerimiseks on vaja registreeruda läbi kodulehe ning tutvuda kursuste korraldamise korragaKui Te olete registreerunud tasuta tööalasele koolitusele, siis arvestage, et soovijaid võib olla rohkem kui õppegrupis kohti. Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, tööalane vajadus ja põhjendus ning registreerimisjärjekord. Kursusele saame võtta kõrgharidusega soovijaid ainult vabade kohtade olemasolul. Teiega võetakse ühendust e-posti teel. Enne registreerumist tutvuge palun Covid-19 levikust tulenevate nõuetega koolitustel osalemiseks.