Igapäevased digioskused sotsiaalvaldkonnas töötavatele inimestele


Ootame koolitusele sotsiaalvaldkonnas töötavaid inimesi, kes soovivad osata iseseisvalt kasutada enimlevinud digiteenuseid ja -keskkondi, mis tulevad kasuks erialase töö tegemisel.

Registreeru koolitusele siin. Registreerumisel peab sulle tulema automaatne e-mail Juhani keskkonnast. Kui seda ei tule, proovi uuesti või võta ühendust kontaktisikuga.

Hind: 0€

Läbiviimise aeg: aprill-juuni 2024, kokku kümnel õhtul 17:00-20:00. Kuupäevad: 23.04, 25.04, 02.05, 16.05, 21.05, 23.05, 30.05, 04.06, 06.06, 13.06.

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Haapsalu KHK arvutiklassis. Õpe toimub koha peal.

Keda ootame koolitusele? 

 • Sotsiaalhoolekande valdkonnas töötavad inimesed, kes vajavad igapäevaste tööülesannete täitmiseks vajalike arvutikasutusoskuste täiendamist.
 • Nt. sotsiaaltöötajad ja nõustajad, tugiisikud, tegevusjuhendajad, erivajadusetega lastega tegelevad lapsehoidjad, lastega töötavad tugispetsialistid, lastekaitse- ja peretöötajad.
 • Vabade kohtade olemasolulul võetakse koolitusele ka neid inimesi, kes otseselt sihtrühma ei kuulu, kuid kelle jaoks oleksid sellel koolitusel käsitletavad teemad vajalikud.

Koolitaja: Airi Aavik

Teemad:

 • Navigeerimine veebis.
 • Eesti e-riigi teenused.
 • Elektronpost.
 • Veebikoosolekud.
 • Tekstitöötlusprogrammi kasutamine.
 • Tabeltöötlusprogrammide põhioperatsioonid.
 • Pilvelahenduste kasutamine Google Drive näitel.
 • Nutivahendi baasteadmised.
 • Fototöötlus.
 • Sotsiaalmeedia kasutamine igapäevases tööelus.

Detailne sisu õppekavas.

Koolitusele ei saa me vastu võtta neid, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi EL Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“. 

KOGU KOOLITUSKALENDER

 

Ootame koolitusele sotsiaalvaldkonnas töötavaid inimesi, kes soovivad osata iseseisvalt kasutada enimlevinud digiteenuseid ja -keskkondi, mis tulevad kasuks erialase töö tegemisel.

Registreeru koolitusele siin. Registreerumisel peab sulle tulema automaatne e-mail Juhani keskkonnast. Kui seda ei tule, proovi uuesti või võta ühendust kontaktisikuga.

Hind: 0€

Läbiviimise aeg: aprill-juuni 2024, kokku kümnel õhtul 17:00-20:00. Kuupäevad: 23.04, 25.04, 02.05, 16.05, 21.05, 23.05, 30.05, 04.06, 06.06, 13.06.

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Haapsalu KHK arvutiklassis. Õpe toimub koha peal.

Keda ootame koolitusele? 

 • Sotsiaalhoolekande valdkonnas töötavad inimesed, kes vajavad igapäevaste tööülesannete täitmiseks vajalike arvutikasutusoskuste täiendamist.
 • Nt. sotsiaaltöötajad ja nõustajad, tugiisikud, tegevusjuhendajad, erivajadusetega lastega tegelevad lapsehoidjad, lastega töötavad tugispetsialistid, lastekaitse- ja peretöötajad.
 • Vabade kohtade olemasolulul võetakse koolitusele ka neid inimesi, kes otseselt sihtrühma ei kuulu, kuid kelle jaoks oleksid sellel koolitusel käsitletavad teemad vajalikud.

Koolitaja: Airi Aavik

Teemad:

 • Navigeerimine veebis.
 • Eesti e-riigi teenused.
 • Elektronpost.
 • Veebikoosolekud.
 • Tekstitöötlusprogrammi kasutamine.
 • Tabeltöötlusprogrammide põhioperatsioonid.
 • Pilvelahenduste kasutamine Google Drive näitel.
 • Nutivahendi baasteadmised.
 • Fototöötlus.
 • Sotsiaalmeedia kasutamine igapäevases tööelus.

Detailne sisu õppekavas.

Koolitusele ei saa me vastu võtta neid, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi EL Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“. 

KOGU KOOLITUSKALENDER

 

Kontaktisik