Digitaalsed töövahendid tegevusjuhendajale ja lapsehoidjale


Kandideeri koolitusele Registreerimine veel avatud!

Lastehoiu ja tegevusjuhendaja teenust pakuvad nii riigi ja omavalitsuse hallatavad asutused, kui ka ettevõtted, mittetulundusühingud ja sihtasutused, mis vajaksid digiõpet, et teenuste pakkumist kaasaegselt jätkata. Õppele on oodatud  sotsiaalvaldkonna ja lasteasutuste töötajad, kes oma igapäevases töös vajavad digitaalsete vahendite ja ka kaugtööd toetavate lahenduste kasutamise oskuseid.

Läbiviimise aeg:  17. jaanuar-21. märts, teisipäeviti, 17:00-20:00.

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Haapsalu KHK arvutiklassis.

Koolituse maht: 40 akadeemilist tundi, millele lisandub iseseisev töö.

Õppe alustamise nõuded: õppija kasutab internetti ja arvutit vähemalt algtasemel ja omab Google kontot. Valmidus igal korral oma kohalolekut digiallkirjaga tõendama.

Sihtrühm: sotsiaalvaldkonna ja lasteasutuste töötajad, kes oma igapäevases töös vajavad digitaalsete vahendite ja ka kaugtööd toetavate lahenduste kasutamise oskuseid.

Teemad:

 1. Lingikogu. Mõiste, kasutusotstarve ja sobivad keskkonnad.
 2. Ühistööplatvormid. Turvalisus ja privaatsus ühistöökeskkonnas.
 3. Veebikõne ja veebikoosolek. Veebikoosoleku reeglid. Riist- ja tarkvara seadistamine veebikõnede jaoks.
 4. Teaviku loomine. Teaviku elementaarne disain ja tehniline teostus.
 5. Digitaalselt toetatud tegevused, valmislahendused. Metoodiline juhendamine leitud tegevuste puhul.
 6. Digitaalselt koostatud tegevuste loomine.
 7. Nutivahendiga pildistamine, filmimine, elementaarne montaaz ja jagamine isikuandmete kaitse seadust silmas pidades.

Detailsem sisu õppekavas

Koolitust juhendab koolitaja ja haridustehnoloog Airi Aavik.

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Koolitusele pääsevad eelisjärjekorras täiskasvanud, kes kuuluvad sihtrühma, kellel on tööalane vajadus ja põhjendus ning viimasena arvestame registreerimisjärjekorda. Osaleda võivad ka registreeritud töötud või inimesed, kes hetkel ei tööta, kuid pole töötuna registreeritud. 

Koolitus ei ole suunatud õpetajatele, riigi- ja KOV ametnikele ega neile, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". 

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.

KOGU KOOLITUSKALENDER

 

Kandideeri koolitusele Registreerimine veel avatud!

Lastehoiu ja tegevusjuhendaja teenust pakuvad nii riigi ja omavalitsuse hallatavad asutused, kui ka ettevõtted, mittetulundusühingud ja sihtasutused, mis vajaksid digiõpet, et teenuste pakkumist kaasaegselt jätkata. Õppele on oodatud  sotsiaalvaldkonna ja lasteasutuste töötajad, kes oma igapäevases töös vajavad digitaalsete vahendite ja ka kaugtööd toetavate lahenduste kasutamise oskuseid.

Läbiviimise aeg:  17. jaanuar-21. märts, teisipäeviti, 17:00-20:00.

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Haapsalu KHK arvutiklassis.

Koolituse maht: 40 akadeemilist tundi, millele lisandub iseseisev töö.

Õppe alustamise nõuded: õppija kasutab internetti ja arvutit vähemalt algtasemel ja omab Google kontot. Valmidus igal korral oma kohalolekut digiallkirjaga tõendama.

Sihtrühm: sotsiaalvaldkonna ja lasteasutuste töötajad, kes oma igapäevases töös vajavad digitaalsete vahendite ja ka kaugtööd toetavate lahenduste kasutamise oskuseid.

Teemad:

 1. Lingikogu. Mõiste, kasutusotstarve ja sobivad keskkonnad.
 2. Ühistööplatvormid. Turvalisus ja privaatsus ühistöökeskkonnas.
 3. Veebikõne ja veebikoosolek. Veebikoosoleku reeglid. Riist- ja tarkvara seadistamine veebikõnede jaoks.
 4. Teaviku loomine. Teaviku elementaarne disain ja tehniline teostus.
 5. Digitaalselt toetatud tegevused, valmislahendused. Metoodiline juhendamine leitud tegevuste puhul.
 6. Digitaalselt koostatud tegevuste loomine.
 7. Nutivahendiga pildistamine, filmimine, elementaarne montaaz ja jagamine isikuandmete kaitse seadust silmas pidades.

Detailsem sisu õppekavas

Koolitust juhendab koolitaja ja haridustehnoloog Airi Aavik.

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Koolitusele pääsevad eelisjärjekorras täiskasvanud, kes kuuluvad sihtrühma, kellel on tööalane vajadus ja põhjendus ning viimasena arvestame registreerimisjärjekorda. Osaleda võivad ka registreeritud töötud või inimesed, kes hetkel ei tööta, kuid pole töötuna registreeritud. 

Koolitus ei ole suunatud õpetajatele, riigi- ja KOV ametnikele ega neile, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". 

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.

KOGU KOOLITUSKALENDER

 

Kontaktisik