Fotograafia ja videotöötluse koolitus väikeettevõtjale


Koolitus annab teadmised digifotograafia spetsiifikast keskendudes tootefotograafiale ja turundusele ning oskused kasutada neid teadmisi pildistamisel nii fotokaamera kui mobiiltelefoniga. Õpitakse töötlema fotosid, et parandada fotode kvaliteeti nende avaldamiseks internetis. Filmikippide monteerimise oskus annab eelise silma paista turundustegevuses.

Kandideeri koolitusele Grupp on täis!

Läbiviimise aeg:  30. jaan-27. märts, E kell 17:00 - 20:00. 20. veebr. ei toimu.

Läbiviimise koht: koolitus toimub HKHK arvutiklassis ja fototuudios. Ruumid on varustatud kaasaegse esitlus- ja stuudiotehnikaga.

Koolituse maht: 32 akadeemilist tundi, millele lisandub iseseisev töö

Koolitaja on Aile Nõupuu. Alates 2012 Haapsalu Kutsehariduskeskuse fotograafiaõpetaja; alates 2017 veebiturunduse õpetaja; alates 2014 viinud läbi fotograafia koolitusi. Alates 2015 kogemus arvutikoolitajana, alates 2016 käsitöötoodete pildistamise ja veebiturunduse koolitused. Alates 2018 TLÜ Haapsalu Kolledžis fotograafiaõpetaja. Alates 2020 toidufotograafia õpetaja ja koolitaja. 2022 täiskasvanute koolitaja 7. taseme kutsetunnistus.

Õppe alustamise nõuded: fotokaamera või/ja mobiiltelefoni ning arvuti olemasolu. Vajalikud on arvutikasutamise baasoskused.

Sihtrühm:

Väikeettevõtjad või väikeettevõtte töötajad, kes vajavad fotograafia ja videotöötluse oskusi oma toodete internetipõhiseks müügiks.

Toodete valmistamisega tegelevad inimesed, kellel on soov hakata selles valdkonnas ettevõtjaks ning turundada oma tooteid interneti kaudu.

Teemad:

• Fotokompositsioon

• Digifotograafia

• Tootefotograafia

• Fototöötlus 

• Filmi monteerimine.

Detailsem sisu õppekavas

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Koolitusele pääsevad eelisjärjekorras täiskasvanud, kes kuuluvad sihtrühma, kellel on tööalane vajadus ja põhjendus ning viimasena arvestame registreerimisjärjekorda. Osaleda võivad ka registreeritud töötud või inimesed, kes hetkel ei tööta, kuid pole töötuna registreeritud. 

Koolitus ei ole suunatud õpetajatele, riigi- ja KOV ametnikele ega neile, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". 

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.

KOGU KOOLITUSKALENDER

 

Koolitus annab teadmised digifotograafia spetsiifikast keskendudes tootefotograafiale ja turundusele ning oskused kasutada neid teadmisi pildistamisel nii fotokaamera kui mobiiltelefoniga. Õpitakse töötlema fotosid, et parandada fotode kvaliteeti nende avaldamiseks internetis. Filmikippide monteerimise oskus annab eelise silma paista turundustegevuses.

Kandideeri koolitusele Grupp on täis!

Läbiviimise aeg:  30. jaan-27. märts, E kell 17:00 - 20:00. 20. veebr. ei toimu.

Läbiviimise koht: koolitus toimub HKHK arvutiklassis ja fototuudios. Ruumid on varustatud kaasaegse esitlus- ja stuudiotehnikaga.

Koolituse maht: 32 akadeemilist tundi, millele lisandub iseseisev töö

Koolitaja on Aile Nõupuu. Alates 2012 Haapsalu Kutsehariduskeskuse fotograafiaõpetaja; alates 2017 veebiturunduse õpetaja; alates 2014 viinud läbi fotograafia koolitusi. Alates 2015 kogemus arvutikoolitajana, alates 2016 käsitöötoodete pildistamise ja veebiturunduse koolitused. Alates 2018 TLÜ Haapsalu Kolledžis fotograafiaõpetaja. Alates 2020 toidufotograafia õpetaja ja koolitaja. 2022 täiskasvanute koolitaja 7. taseme kutsetunnistus.

Õppe alustamise nõuded: fotokaamera või/ja mobiiltelefoni ning arvuti olemasolu. Vajalikud on arvutikasutamise baasoskused.

Sihtrühm:

Väikeettevõtjad või väikeettevõtte töötajad, kes vajavad fotograafia ja videotöötluse oskusi oma toodete internetipõhiseks müügiks.

Toodete valmistamisega tegelevad inimesed, kellel on soov hakata selles valdkonnas ettevõtjaks ning turundada oma tooteid interneti kaudu.

Teemad:

• Fotokompositsioon

• Digifotograafia

• Tootefotograafia

• Fototöötlus 

• Filmi monteerimine.

Detailsem sisu õppekavas

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Koolitusele pääsevad eelisjärjekorras täiskasvanud, kes kuuluvad sihtrühma, kellel on tööalane vajadus ja põhjendus ning viimasena arvestame registreerimisjärjekorda. Osaleda võivad ka registreeritud töötud või inimesed, kes hetkel ei tööta, kuid pole töötuna registreeritud. 

Koolitus ei ole suunatud õpetajatele, riigi- ja KOV ametnikele ega neile, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". 

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.

KOGU KOOLITUSKALENDER

 

Kontaktisik