Interreg Central Baltic Health Promotion Programmes


2016. aasta juulist kuni 2019. aasta detsembrini võtab Haapsalu Kutsehariduskeskus osa Eesti ja Soome koostööprojektist. Projekti partnerid on Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledž ja Metropolia Rakenduskõrghariduskool (Soome).

Projekti eesmärk on:

  • Sarnasele metodoloogiale tuginedes viia läbi uuring Eestis ja Soomes, et välja selgitada tervisedenduse sektori nõudlus ning tuleviku vajadused;
  • Tulemuste analüüsi järgselt välja töötada terviklik kursuste strateegia kutseharidust ja rakenduskõrgharidust pakkuvatele institutsioonidele nii Eestis kui Soomes;
  • Koostada vähemalt 10 uut ühtlustatud rakenduskõrghariduse (10 x 5 ECTS) ning 6  kutsehariduste (6 x 5 ECVET) õppeprogrammi tervisedenduse valdkonnas, et tuleviku vajadustest lähtuval parendada käesolevat õppekava;
  • Viia loodud programmid ellu, hinnata nende asjakohasust ning teha parandusi.

Projekti periood: juuli 2016 – detsember 2019

HKHK-poolsed projekti koordinaatorid on Kadri Kauts ja Annika Armipaik-Nukki

Projekti koduleht: Health Promotion Programme

Projekti elluviimiseks saadi 549 666 eurot Euroopa Regionaalarengu Fondist.

2016. aasta juulist kuni 2019. aasta detsembrini võtab Haapsalu Kutsehariduskeskus osa Eesti ja Soome koostööprojektist. Projekti partnerid on Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledž ja Metropolia Rakenduskõrghariduskool (Soome).

Projekti eesmärk on:

  • Sarnasele metodoloogiale tuginedes viia läbi uuring Eestis ja Soomes, et välja selgitada tervisedenduse sektori nõudlus ning tuleviku vajadused;
  • Tulemuste analüüsi järgselt välja töötada terviklik kursuste strateegia kutseharidust ja rakenduskõrgharidust pakkuvatele institutsioonidele nii Eestis kui Soomes;
  • Koostada vähemalt 10 uut ühtlustatud rakenduskõrghariduse (10 x 5 ECTS) ning 6  kutsehariduste (6 x 5 ECVET) õppeprogrammi tervisedenduse valdkonnas, et tuleviku vajadustest lähtuval parendada käesolevat õppekava;
  • Viia loodud programmid ellu, hinnata nende asjakohasust ning teha parandusi.

Projekti periood: juuli 2016 – detsember 2019

HKHK-poolsed projekti koordinaatorid on Kadri Kauts ja Annika Armipaik-Nukki

Projekti koduleht: Health Promotion Programme

Projekti elluviimiseks saadi 549 666 eurot Euroopa Regionaalarengu Fondist.