Jäätmete tekke vähendamine tootmisettevõttes ning materjalide ringluses hoidmine


Koolituse lõpuks osaleja rakendab oma ettevõttes materjali taaskasutuse ja ringmajanduse põhimõtteid, mille tulemusel väärindatakse tootmisprotsessis kasutatavat ressurssi, vähendadatakse ettevõtte tootmisest tulenevat jääkmaterjali ning leitakse tasandil koostööpartnereid, et minimeerida otseseid ja kaudseid materjali- ja energiavoogusid.

Registreeru ootenimekirja siin.

Hind: 0€

Läbiviimise aeg: planeeritav aeg 2024.

Läbiviimise koht: Tehnika põik 6, Haapsalu KHK puidumajas. Õpe toimub koha peal.

Koolitajad: Maarja Koppelmaa, Ülle Kübarsepp, Kaie Saaremägi.

Keda ootame koolitusele? 

 • Tehnika-, tootmis- või ehitustootmisettevõtte juhtivtöötajad, 
 • töötajad, kes puutuvad kokku jääkide utiliseerimise probleemiga või tootedisainiga ning soovivad seda teha ringmajanduse põhimõtteid kasutades.

Teemad:

 • Sissejuhatus (Maarja Koppelmaa) 4t. Ettevõtluse olemus. Materjali- ja energiakasutus ettevõttes. Materjalivoog. Jäätmete tekke vältimise võimalused. Ringmajanduse ja taaskasutuse põhimõtete tutvustus. Toode ja tootearendus. Koostöövõimalused ettevõtete vahel.
 • Konkreetsemad sammud jäätmete taaskasutusele võtmiseks (Maarja Koppelmaa) 4t. Jäätmete kaardistamine, toodete välja- töötamine, koostööpartnerite otsimine.
 • Õppekäik ettevõttesse (Maarja Koppelmaa) 10t
 • Iseseisev töö 6t - ettekande ettevalmistamine, kus tutvustatakse oma ettevõtet, tekkivad jäätmed, toodete tutvustus.
 • Auditoorne arutelu (Maarja Koppelmaa) 4t
 • Toodete ja nende valmistamise võimalused ettevõtetes, koostöö teiste ettevõtetega, õppekäigu analüüs.
 • Toote valmistamine erinevatest jääkmaterjalidest (Maarja Koppelmaa, Ülle Kübarsepp, Kaie Saaremägi) 30t. Materjalide töötlemine. Materjalide liitmine. Toote viimistlemine.

Detailne sisu õppekavas.

Koolitusele ei saa me vastu võtta neid, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse EL taaste- ja vastupidavusrahastu investeeringust „Roheoskused ettevõtete rohepöörde toetamiseks“.

KOGU KOOLITUSKALENDER

 

Koolituse lõpuks osaleja rakendab oma ettevõttes materjali taaskasutuse ja ringmajanduse põhimõtteid, mille tulemusel väärindatakse tootmisprotsessis kasutatavat ressurssi, vähendadatakse ettevõtte tootmisest tulenevat jääkmaterjali ning leitakse tasandil koostööpartnereid, et minimeerida otseseid ja kaudseid materjali- ja energiavoogusid.

Registreeru ootenimekirja siin.

Hind: 0€

Läbiviimise aeg: planeeritav aeg 2024.

Läbiviimise koht: Tehnika põik 6, Haapsalu KHK puidumajas. Õpe toimub koha peal.

Koolitajad: Maarja Koppelmaa, Ülle Kübarsepp, Kaie Saaremägi.

Keda ootame koolitusele? 

 • Tehnika-, tootmis- või ehitustootmisettevõtte juhtivtöötajad, 
 • töötajad, kes puutuvad kokku jääkide utiliseerimise probleemiga või tootedisainiga ning soovivad seda teha ringmajanduse põhimõtteid kasutades.

Teemad:

 • Sissejuhatus (Maarja Koppelmaa) 4t. Ettevõtluse olemus. Materjali- ja energiakasutus ettevõttes. Materjalivoog. Jäätmete tekke vältimise võimalused. Ringmajanduse ja taaskasutuse põhimõtete tutvustus. Toode ja tootearendus. Koostöövõimalused ettevõtete vahel.
 • Konkreetsemad sammud jäätmete taaskasutusele võtmiseks (Maarja Koppelmaa) 4t. Jäätmete kaardistamine, toodete välja- töötamine, koostööpartnerite otsimine.
 • Õppekäik ettevõttesse (Maarja Koppelmaa) 10t
 • Iseseisev töö 6t - ettekande ettevalmistamine, kus tutvustatakse oma ettevõtet, tekkivad jäätmed, toodete tutvustus.
 • Auditoorne arutelu (Maarja Koppelmaa) 4t
 • Toodete ja nende valmistamise võimalused ettevõtetes, koostöö teiste ettevõtetega, õppekäigu analüüs.
 • Toote valmistamine erinevatest jääkmaterjalidest (Maarja Koppelmaa, Ülle Kübarsepp, Kaie Saaremägi) 30t. Materjalide töötlemine. Materjalide liitmine. Toote viimistlemine.

Detailne sisu õppekavas.

Koolitusele ei saa me vastu võtta neid, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse EL taaste- ja vastupidavusrahastu investeeringust „Roheoskused ettevõtete rohepöörde toetamiseks“.

KOGU KOOLITUSKALENDER

 

Kontaktisik