Koka täienduskoolitus – kala eeltöötlemine ja roogade valmistamise


Kalaroogadel on oma koht lasteaedade, koolide, haiglate ning loomulikult ka toitlustus- ja turismiettevõtete menüüdes. Käesoleva koolituse käigus õpitakse kala töötlema õigeid töövõtteid ja seadmeid kasutades, et kallist toorainet vähem raisku läheks. Ning õhtu lõpetukseks valmistatakse maitsvaid, mitmekülgseid  ja tervislikke kalaroogasid. 

Kandideeri koolitusele

Läbiviimise aeg:  11. okt.-9. nov, kokku 8 õhtul, kell 17:00-21:00.

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Haapsalu KHK peamaja õppeköök.

Koolituse maht: 40 akadeemilist tundi

Õppe alustamise nõuded: tööalane seos toitlustusvaldkonnaga

Sihtrühm: abikokad, kokad. Õppele on oodatud ka erialase tasemehariduseta toitlustusteeninduses töötavad täiskasvanud, kes soovivad toiduvalmistamise valdkonnas oma teadmisi ning oskusi täiendada ja parandada ning erialaste oskusteta inimesed, kes soovivad töötada toitlustusettevõttes (sh nt hooajaliselt või ka osalise koormusega) või saada täiendavaid tööalaseid teadmisi.

Teemad:

  • Tooraine tundmine.

  • Kalade eeltöötlemine ja töötlemine. Rookimine. 

  • Seadmed ja töövahendid kalaroogade valmistamisel. Kuumtöötlus. 

  • Hügieeninõuded. Tehnoloogilise kaardi koostamine. 

  • Kalaroogade valmistamine ning serveerimine: eelroogade ja pearoogade valmistamine ja sobivate lisandite valmistamine ja serveerimine. Kvaliteet. 

Detailsem sisu on õppekavas

Koolitajad  Kaire Raba ja Demo Kaev.

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Koolitusele pääsevad eelisjärjekorras täiskasvanud, kes kuuluvad sihtrühma, kellel on tööalane vajadus ja põhjendus ning viimasena arvestame registreerimisjärjekorda. Osaleda võivad ka registreeritud töötud või inimesed, kes hetkel ei tööta, kuid pole töötuna registreeritud. 

Koolitus ei ole suunatud õpetajatele, riigi- ja KOV ametnikele ega neile, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". 

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.

KOGU KOOLITUSKALENDER

Kalaroogadel on oma koht lasteaedade, koolide, haiglate ning loomulikult ka toitlustus- ja turismiettevõtete menüüdes. Käesoleva koolituse käigus õpitakse kala töötlema õigeid töövõtteid ja seadmeid kasutades, et kallist toorainet vähem raisku läheks. Ning õhtu lõpetukseks valmistatakse maitsvaid, mitmekülgseid  ja tervislikke kalaroogasid. 

Kandideeri koolitusele

Läbiviimise aeg:  11. okt.-9. nov, kokku 8 õhtul, kell 17:00-21:00.

Läbiviimise koht: Ehitajate tee 3, Haapsalu KHK peamaja õppeköök.

Koolituse maht: 40 akadeemilist tundi

Õppe alustamise nõuded: tööalane seos toitlustusvaldkonnaga

Sihtrühm: abikokad, kokad. Õppele on oodatud ka erialase tasemehariduseta toitlustusteeninduses töötavad täiskasvanud, kes soovivad toiduvalmistamise valdkonnas oma teadmisi ning oskusi täiendada ja parandada ning erialaste oskusteta inimesed, kes soovivad töötada toitlustusettevõttes (sh nt hooajaliselt või ka osalise koormusega) või saada täiendavaid tööalaseid teadmisi.

Teemad:

  • Tooraine tundmine.

  • Kalade eeltöötlemine ja töötlemine. Rookimine. 

  • Seadmed ja töövahendid kalaroogade valmistamisel. Kuumtöötlus. 

  • Hügieeninõuded. Tehnoloogilise kaardi koostamine. 

  • Kalaroogade valmistamine ning serveerimine: eelroogade ja pearoogade valmistamine ja sobivate lisandite valmistamine ja serveerimine. Kvaliteet. 

Detailsem sisu on õppekavas

Koolitajad  Kaire Raba ja Demo Kaev.

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Koolitusele pääsevad eelisjärjekorras täiskasvanud, kes kuuluvad sihtrühma, kellel on tööalane vajadus ja põhjendus ning viimasena arvestame registreerimisjärjekorda. Osaleda võivad ka registreeritud töötud või inimesed, kes hetkel ei tööta, kuid pole töötuna registreeritud. 

Koolitus ei ole suunatud õpetajatele, riigi- ja KOV ametnikele ega neile, kes õpivad kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikooli tasemeõppes. 

Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". 

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.

KOGU KOOLITUSKALENDER

Kontaktisik