Kokakoolituse materjalid ja ajagraafik


Ajakava, ruumid, koolitajad

 

Kaire Raba jagatud materjalid

Aili Tervoneni jagatud materjalid

 

Materjalid on mõleldud toetamaks loengul räägitut. Palun mitte kolmandate isikutega jagada.

Koolituse materjalid on üleval kuni 1. juuni. 2023. 

Ajakava, ruumid, koolitajad

 

Kaire Raba jagatud materjalid

Aili Tervoneni jagatud materjalid

 

Materjalid on mõleldud toetamaks loengul räägitut. Palun mitte kolmandate isikutega jagada.

Koolituse materjalid on üleval kuni 1. juuni. 2023.