Vastuvõtt

Korduma kippuvad küsimused (KKK)


Nii õpilastel kui lapsevanematel on sisseastumisavaldust tehes tihti tekkinud kooli ja õppimisvõimaluste kohta täiendavad küsimusi. Vastame siinkohal kümnele kõige enam levinud küsimusele.


 

1. Millised õppimisvõimalused on noorel pärast põhikooli lõpetamist Haapsalu Kutsehariduskeskuses?

Pakume 2023. aastal värskele põhikoolilõpetajale kutsekeskharidusõppe erialasid - tisler, ehitusviimistlus, kokk, bürooassistent, turismiteenindaja ja IT-süsteemide nooremspetsialist. Meie juures oma õpinguid jätkates saab noor kolme aastaga nii ameti kui keskhariduse. Nii on kindel amet olemas juba koos keskkooli tunistusega.

2. Kas haridusliku erivajadusega noortel on ka võimalus HKHK-s midagi õppida?

Jah, kindlasti! HEV õppijale pakume võimalust õppida abikokaks. Lisaks oleme koolis ellu kutsunud ka kutsevaliku õppe,  kuhu ootame õppima noori, kes pole kindlad oma erialavalikus ega tea, mis töö võiks neile sobida ja vajavad selle väljaselgitamiseks  lisaaega. Kuid ootame õppima ka noori, kes ei tööta ega õpi, on katkestanud oma õpingud põhikoolis, kutsekoolis või gümnaasiumis ja vajavad samuti tõuget ja tuge õppimise jätkamise üle otsustamiseks.

3. Kas koolil on olemas õpilaskodu?

Jah, meil on 2 õpilaskodu. Noorte jaoks on eraldi õpilaskodu (hostel), mis asub kohe koolimaja kõrval. Õpilaskodu on puhas ja hästi korras, toad on 1- ja 2- kohalised, varustatud  voodipesuga. Kahe toa peale on ühine kööginurk ning pesemisvõimalus. Tubades ei ole söögitarvikuid (nõud, potid jm). Õpilaskodus töötab ööpäevaringselt administraator. Õpilaskodude ruumide ja hinnakirjaga saab tutvuda kooli kodulehel hkhk.edu.ee/opilaskodud

4. Kas pärast kooli lõpetamist on võimalus minna noorel edasi õppima ka kõrgkooli?

Muidugi! Igal aastal on meie lõpetajaid jätkanud õpinguid kõrgkoolides. Kutsekool ei ole ammugi enam tupiktee, vaid kutsekooli õpikogemus annab isegi suurema kindlustunde kõrgkooli sisseastumiseks. Kui jätkatakse kõrghariduse õpingud samal erialal, võib sisseastumisel olla eeliseks kutsekoolis omandatud erialased teadmised ning oskused. Küll peavad kõrgharidust omandada soovijad kutsekooli lõpetajad sooritama samuti riigieksamid ning eksamite õnnestumiseks võimaldame õpilastele kooli poolt lisatunde riigieksamite ainetes. 

5. Kas hea õppimise korral on õpilasel võimalik saada stipendiumi?

Kutsekooli õpilastele makstakse hea õppeedukuse korral õppetoetust 60 eurot kuus, mida saab õpilane taotleda kaks korda õppeaastas - septembris ja veebruaris. Esmakursuslased saavad esimest korda toetust taotleda veebruaris, sest õppetoetuse määramisel arvestatakse õpitulemusi eelneva poolaasta alusel. Koolis on veel mitmeid õpilase õppimist ja õppetöös osalemist toetavaid toetusi ning neid toetusi saavad õpilased vajadusel ka taotleda. Täpsem info kooli kodulehel hkhk.edu.ee/toetused

6. Kutsekoolis käib teoreetiliste teadmiste kõrvale ka praktika. Kas selle eest saab tasu?

Praktikakohal ega koolil pole kohustust maksta õpilasele praktika sooritamise aeg tasu, küll aga pole harvad juhud, kui ettevõte premeerib praktikanti hea töö eest siiski tasuga. Tuleb ette ka olukordi, kus pärast praktika sooritamist pakub ettevõte juba praktikandile ka tööd (kas siis pärast kooli lõpetamist või vaheaegadeks).

7. Kus saab õpilane oma ettevõttepraktikat sooritada?

Õpilased saavad ettevõttepraktikat sooritada ettevõtetes üle Eesti ja kool maksab kutsekeskhariduse erialadel õppivatele õpilastele praktikal viibitud päevade ulatuses ka toiduraha koolilõuna maksumuse ulatuses. Kuid lisaks sellele saavad  õpilased kandideerida praktikale suisa välismaale. Meie koolil on praktikapartnereid enam kui 20 Euroopa riigis ning praktika välismaal on õpilasele suurepärane võimalus näha ja tundma õppida teist kultuuri, sealset töökeskkonda ning mis ka väga tähtis - saada iseseisvalt hakkama teises keelekeskkonnas.

8.   Millega saab noor õppetööst vabal ajal koolis tegeleda?

Koolil on olemas avar ja hubane raamatukogu, kus on loodud tingimused nii lugemiseks kui arvutiga õppetöö tegemiseks pärast koolipäeva. Koolil on oma spordihall, kunstmuruga jalgpalliväljak ning jõusaal, mida õpilased saavad õppetöö välisel ajal tasuta kasutada. Spordihallis toimuvad korvpalli, võrkpalli, sulgpalli ja saalihoki treeningud, samuti on õpilastel võimalus osa võtta teistest huviringidest. Vaba aja veetmise kohta saab lisainfot kooli kodulehelt hkhk.edu.ee/et/vabaaeg

9.   Palju maksab koolitoit ja kas õpilased peavad selle eest ise maksma?

Pärast põhikooli HKHK-sse õppima asuvad noored saavad tasuta süüa kaks korda päevas - hommiku- ja lõunasööki ning õpilased saavad ise valida, mida ja kui palju nad süüa soovivad. Lõunasöögi valik on mitmekesine ja tervislik ning kooliga rahulolu uuringus toovad õpilased alati esile, et koolitoit on väga maitsev ja toiduvalik rikkalik.

Täiskasvanud õppijad saavad koolis lõunatada tasu eest, lõunasöök on taskukohane ja maksab keskmiselt 3-4 eurot sõltuvalt taldrikule tõstetud toidu kogusest.  

10.   Kas kutsekoolis on kerge või raske õppida?

Sellele ei ole ühest vastust, see sõltub õpilasest - tema võimetest, aga eelkõige õppimissoovist. Kindlasti midagi võimatut ei ole. Igas koolis võib olla raske õppida, kui õppeülesandeid  õigeaegselt ära ei tehta ning tundidest palju puudutakse. 

Kui õpilasel on tekkinud meie koolis õppeainetes võlgnevusi, siis on talle õppimisel abiks rühmajuhendaja ja kooli nõustamiskeskuse spetsialistid - õppenõustaja, sotsiaaltöötaja ning psühholoog. Tugispetsialistid  toetavad ja nõustavad kooli õpilasi ning vajadusel nende vanemaid, aga  ka  rühmajuhendajaid ja  õpetajaid.   Meie sooviks on, et koolis valitseks  õppija vajadusi ja võimeid arvestav ning õppimist soodustav õpikeskkond ning suhted õpilaste ja  õpetajate vahel oleksid sõbralikud,  lugupidavad, koostöised   ning üksteist mõistvad.

 

1. Millised õppimisvõimalused on noorel pärast põhikooli lõpetamist Haapsalu Kutsehariduskeskuses?

Pakume 2023. aastal värskele põhikoolilõpetajale kutsekeskharidusõppe erialasid - tisler, ehitusviimistlus, kokk, bürooassistent, turismiteenindaja ja IT-süsteemide nooremspetsialist. Meie juures oma õpinguid jätkates saab noor kolme aastaga nii ameti kui keskhariduse. Nii on kindel amet olemas juba koos keskkooli tunistusega.

2. Kas haridusliku erivajadusega noortel on ka võimalus HKHK-s midagi õppida?


Jah, kindlasti! HEV õppijale pakume võimalust õppida abikokaks. Lisaks oleme koolis ellu kutsunud ka kutsevaliku õppe,  kuhu ootame õppima noori, kes pole kindlad oma erialavalikus ega tea, mis töö võiks neile sobida ja vajavad selle väljaselgitamiseks  lisaaega. Kuid ootame õppima ka noori, kes ei tööta ega õpi, on katkestanud oma õpingud põhikoolis, kutsekoolis või gümnaasiumis ja vajavad samuti tõuget ja tuge õppimise jätkamise üle otsustamiseks.

3. Kas koolil on olemas õpilaskodu?

Jah, meil on 2 õpilaskodu. Noorte jaoks on eraldi õpilaskodu (hostel), mis asub kohe koolimaja kõrval. Õpilaskodu on puhas ja hästi korras, toad on 1- ja 2- kohalised, varustatud  voodipesuga. Kahe toa peale on ühine kööginurk ning pesemisvõimalus. Tubades ei ole söögitarvikuid (nõud, potid jm). Õpilaskodus töötab ööpäevaringselt administraator. Õpilaskodude ruumide ja hinnakirjaga saab tutvuda kooli kodulehel hkhk.edu.ee/opilaskodud

4. Kas pärast kooli lõpetamist on võimalus minna noorel edasi õppima ka kõrgkooli?

Muidugi! Igal aastal on meie lõpetajaid jätkanud õpinguid kõrgkoolides. Kutsekool ei ole ammugi enam tupiktee, vaid kutsekooli õpikogemus annab isegi suurema kindlustunde kõrgkooli sisseastumiseks. Kui jätkatakse kõrghariduse õpingud samal erialal, võib sisseastumisel olla eeliseks kutsekoolis omandatud erialased teadmised ning oskused. Küll peavad kõrgharidust omandada soovijad kutsekooli lõpetajad sooritama samuti riigieksamid ning eksamite õnnestumiseks võimaldame õpilastele kooli poolt lisatunde riigieksamite ainetes. 

5. Kas hea õppimise korral on õpilasel võimalik saada stipendiumi?

Kutsekooli õpilastele makstakse hea õppeedukuse korral õppetoetust 60 eurot kuus, mida saab õpilane taotleda kaks korda õppeaastas - septembris ja veebruaris. Esmakursuslased saavad esimest korda toetust taotleda veebruaris, sest õppetoetuse määramisel arvestatakse õpitulemusi eelneva poolaasta alusel. Koolis on veel mitmeid õpilase õppimist ja õppetöös osalemist toetavaid toetusi ning neid toetusi saavad õpilased vajadusel ka taotleda. Täpsem info kooli kodulehel hkhk.edu.ee/toetused

6. Kutsekoolis käib teoreetiliste teadmiste kõrvale ka praktika. Kas selle eest saab tasu?

Praktikakohal ega koolil pole kohustust maksta õpilasele praktika sooritamise aeg tasu, küll aga pole harvad juhud, kui ettevõte premeerib praktikanti hea töö eest siiski tasuga. Tuleb ette ka olukordi, kus pärast praktika sooritamist pakub ettevõte juba praktikandile ka tööd (kas siis pärast kooli lõpetamist või vaheaegadeks).

7. Kus saab õpilane oma ettevõttepraktikat sooritada?

Õpilased saavad ettevõttepraktikat sooritada ettevõtetes üle Eesti ja kool maksab kutsekeskhariduse erialadel õppivatele õpilastele praktikal viibitud päevade ulatuses ka toiduraha koolilõuna maksumuse ulatuses. Kuid lisaks sellele saavad  õpilased kandideerida praktikale suisa välismaale. Meie koolil on praktikapartnereid enam kui 20 Euroopa riigis ning praktika välismaal on õpilasele suurepärane võimalus näha ja tundma õppida teist kultuuri, sealset töökeskkonda ning mis ka väga tähtis - saada iseseisvalt hakkama teises keelekeskkonnas.

8.   Millega saab noor õppetööst vabal ajal koolis tegeleda?

Koolil on olemas avar ja hubane raamatukogu, kus on loodud tingimused nii lugemiseks kui arvutiga õppetöö tegemiseks pärast koolipäeva. Koolil on oma spordihall, kunstmuruga jalgpalliväljak ning jõusaal, mida õpilased saavad õppetöö välisel ajal tasuta kasutada. Spordihallis toimuvad korvpalli, võrkpalli, sulgpalli ja saalihoki treeningud, samuti on õpilastel võimalus osa võtta teistest huviringidest. Vaba aja veetmise kohta saab lisainfot kooli kodulehelt hkhk.edu.ee/et/vabaaeg

9.   Palju maksab koolitoit ja kas õpilased peavad selle eest ise maksma?

Pärast põhikooli HKHK-sse õppima asuvad noored saavad tasuta süüa kaks korda päevas - hommiku- ja lõunasööki ning õpilased saavad ise valida, mida ja kui palju nad süüa soovivad. Lõunasöögi valik on mitmekesine ja tervislik ning kooliga rahulolu uuringus toovad õpilased alati esile, et koolitoit on väga maitsev ja toiduvalik rikkalik.

Täiskasvanud õppijad saavad koolis lõunatada tasu eest, lõunasöök on taskukohane ja maksab keskmiselt 3-4 eurot sõltuvalt taldrikule tõstetud toidu kogusest.  

10.   Kas kutsekoolis on kerge või raske õppida?

Sellele ei ole ühest vastust, see sõltub õpilasest - tema võimetest, aga eelkõige õppimissoovist. Kindlasti midagi võimatut ei ole. Igas koolis võib olla raske õppida, kui õppeülesandeid  õigeaegselt ära ei tehta ning tundidest palju puudutakse. 

Kui õpilasel on tekkinud meie koolis õppeainetes võlgnevusi, siis on talle õppimisel abiks rühmajuhendaja ja kooli nõustamiskeskuse spetsialistid - õppenõustaja, sotsiaaltöötaja ning psühholoog. Tugispetsialistid  toetavad ja nõustavad kooli õpilasi ning vajadusel nende vanemaid, aga  ka  rühmajuhendajaid ja  õpetajaid.   Meie sooviks on, et koolis valitseks  õppija vajadusi ja võimeid arvestav ning õppimist soodustav õpikeskkond ning suhted õpilaste ja  õpetajate vahel oleksid sõbralikud,  lugupidavad, koostöised   ning üksteist mõistvad.