Lähme pilve! Google vahendite praktikum


Registreeru koolitusele

Koolituse eesmärk on toetada kaugtöö digipädevuste arendamist erinevates sektorites ning on suunatud laiemate oskuste andmiseks, kust õppija saab hiljem iseseisvalt edasi areneda. Koolituse tulemusena on õppija saanud kaugtööks vajalikud digioskused.

Läbiviimise aeg:  9. jaan.-8. märts 2023, kolmapäeviti, kell 17:00 - 20:00.

Läbiviimise koht: Haapsalu KHK arvutiklassis. Õpperuumis on olemas kõik koolituse elluviimiseks vajalikud tingimused ja vahendid. Vajadusel saab õppe läbi viia Google Meet keskkonnas videokohtumistena ning õpe salvestatakse. E-õppe käigus  toimub kontaktõpe koolitajaga, selle käigus toimub praktiliste ülesannete lahendamine. Osalejal peab olema valmidus digitaalselt allkirjastada osalemist tõendavaid registreerimislehtesid.

Koolituse maht: 30 akadeemilist tundi, millele lisandub iseseisev töö.

Koolitust juhendab koolitaja ja haridustehnoloog Airi Aavik.  Airil on tehnikateaduste magistrikraad (2019). Ta on lõpetanud 2015. aastal Haapsalu Kolledži „nutiõpetaja“ eriala. Koolitab erinevate haridusasutuste õpetajaid kasutama tänapäevast digimaailma õpetajatele ja õpilasele kasulikul ning vajalikul moel (HARNO ja TLÜ Haapsalu Kolledži koolitaja). Airi Aavikul on täiskasvanute koolitaja 6.taseme kutsetunnistus ja ta on Läänemaa aasta koolitaja 2021.

Õppe alustamise nõuded: arvutikasutamise oskus algtasemel. Google konto (gmail) olemasolu ja interneti kasutusvõimalus.

Sihtrühm: huvilised, kes kasutavad õpitut tööalaselt. Töötajad, kes vajavad Google vabavaraliste toodete praktilisi oskusi, näiteks teenindussektoris töötavad inimesed, administraatorid, bürootöötajad, väikeettevõtjad, seltsid ja seltsingud.

Teemad:

ÜLDOSA. Google töökeskkond ja selle seadistamine

ALUSTAMINE 

 • Google toodete tutvustus

 • Drive’i sisselogimine

SEADED JA TURVALISUS

 • Profiilipildi lisamine ja muutmine

 • Parooli muutmine ja kaheastmeline kinnitus

DOKUMENTIDE JA KAUSTADE HALDAMINE

 • Kaustade loomine

 • Dokumendi avamine, sulgemine, muutmine 

 • Pistikprogrammid

 • Dokumentide importimine ja google vormingusse viimine

 • Kaustade importimine

 • Drive keskkonda e-kirja manuste salvestamine

 • Koopia tegemine, teisaldamine ja nime muutmine

 • Drive dokumentide allalaadimine arvutisse

 • Kausta koos sisuga kopeerimine

 • Drive dokumendi saatmine pdf vormingus e-kirjaga

LIGIPÄÄSU ÕIGUSTE HALDAMINE

 • Ülevaade Drive jagamise seadetest

 • Jagamise seadete avamise valikud

 • Lingina jagamine

 • Nimeline jagamine

 • Õiguste muutmine ja omaniku staatuse üleandmine

 • Dokumendi sisu veebis avaldamine

 • Google saidid ja fotod

ÜHISTÖÖ

 • Jagatud dokumendi muutmine

 • Muudatuste ülevaade ja dokumendi sisu taastamine

 • Jagatud üksuste kustutamine ja taastamine

 • Minule jagatud dokumentide ja kaustadega töötamine

KOMMENTAARIDEGA TÖÖ

 • Kommentaaride lisamine ja haldamine

 • Tekstidokumenti muutmisettepanekute lisamine ja kinnitamine

 • Kommentaari lingi loomine ja saatmine

 • Kommentaaris isikute mainimine ja tegevuse määramine

DOKUMENTIDE OTSING JA VAADETE SEADISTAMINE

 • Kuvavaate muutmine

 • Valikud dokumentide ja kaustade kiireks leidmiseks

 • Dokumendi või kausta otsimine märksõna järgi

 • Otsingu tööriista põhjalikumad valikud

 • Dokumentide sorteerimine, sh suuruse järgi

 • Dokumendi asukoha tuvastamine ja otsing kaustast

GOOGLE DOKUMENDID

 • Dokumentide (tekstidokumendid, tabel, esitlus, joonised) loomine ning nende ühiskasutus;

 • dokumentide redigeerimine;

 • lisamoodulite lisamine ja kasutamine. 

GOOGLE ARVUTUSTABEL

 • Dokumentide (tabel, joonised, valemid) loomine ning nende ühiskasutus

 • dokumentide redigeerimine

 • lisamoodulite lisamine ja kasutamine

GOOGLE VORM KÜSITLUSTARKVARA KASUTAMINE

 • Küsitluse loomine 

 • Küsitluse kujunduse, seadete muutmine

 • Küsitluse jagamise võimalused

 • Vastuste analüüs tabelis ja graafikuna

GOOGLE SITES (VEEBLEHT) LOOMINE

 • Veebilehe loomine

 • Jagamise ja avaldamise võimalused

 • Sisuhaldus

 • Sisuloome

GOOGLE KALENDER VÕIMALUSED

 • Sündmuste lisamine, haldamine ja jagamine

 • Sündmuste otsimine ja meeldetuletus

 • Kalendri lisamine ja haldamine, jagamine ja ühiskasutus

GOOGLE MEET VIDEOKÕNE LOOMINE

 • kõne algatamine

 • kõne haldamine

GMAIL POSTKASTI SEADISTAMINE JA HALDUS

 • seadistamine ja haldus

 • gruppide ja listide loomine

Lisainfo. Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". Osaleda saavad täiskasvanud, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. 

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, tööalane vajadus ja põhjendus ning alles viimasena registreerimisjärjekord. Kõrgharidusega soovijaid saame koolitusele võtta üksnes vabade kohtade olemasolul. Teiega võetakse ühendust e-posti teel.

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.

 

Registreeru koolitusele

Koolituse eesmärk on toetada kaugtöö digipädevuste arendamist erinevates sektorites ning on suunatud laiemate oskuste andmiseks, kust õppija saab hiljem iseseisvalt edasi areneda. Koolituse tulemusena on õppija saanud kaugtööks vajalikud digioskused.

Läbiviimise aeg:  9. jaan.-8. märts 2023, kolmapäeviti, kell 17:00 - 20:00.

Läbiviimise koht: Haapsalu KHK arvutiklassis. Õpperuumis on olemas kõik koolituse elluviimiseks vajalikud tingimused ja vahendid. Vajadusel saab õppe läbi viia Google Meet keskkonnas videokohtumistena ning õpe salvestatakse. E-õppe käigus  toimub kontaktõpe koolitajaga, selle käigus toimub praktiliste ülesannete lahendamine. Osalejal peab olema valmidus digitaalselt allkirjastada osalemist tõendavaid registreerimislehtesid.

Koolituse maht: 30 akadeemilist tundi, millele lisandub iseseisev töö.

Koolitust juhendab koolitaja ja haridustehnoloog Airi Aavik.  Airil on tehnikateaduste magistrikraad (2019). Ta on lõpetanud 2015. aastal Haapsalu Kolledži „nutiõpetaja“ eriala. Koolitab erinevate haridusasutuste õpetajaid kasutama tänapäevast digimaailma õpetajatele ja õpilasele kasulikul ning vajalikul moel (HARNO ja TLÜ Haapsalu Kolledži koolitaja). Airi Aavikul on täiskasvanute koolitaja 6.taseme kutsetunnistus ja ta on Läänemaa aasta koolitaja 2021.

Õppe alustamise nõuded: arvutikasutamise oskus algtasemel. Google konto (gmail) olemasolu ja interneti kasutusvõimalus.

Sihtrühm: huvilised, kes kasutavad õpitut tööalaselt. Töötajad, kes vajavad Google vabavaraliste toodete praktilisi oskusi, näiteks teenindussektoris töötavad inimesed, administraatorid, bürootöötajad, väikeettevõtjad, seltsid ja seltsingud.

Teemad:

ÜLDOSA. Google töökeskkond ja selle seadistamine

ALUSTAMINE 

 • Google toodete tutvustus

 • Drive’i sisselogimine

SEADED JA TURVALISUS

 • Profiilipildi lisamine ja muutmine

 • Parooli muutmine ja kaheastmeline kinnitus

DOKUMENTIDE JA KAUSTADE HALDAMINE

 • Kaustade loomine

 • Dokumendi avamine, sulgemine, muutmine 

 • Pistikprogrammid

 • Dokumentide importimine ja google vormingusse viimine

 • Kaustade importimine

 • Drive keskkonda e-kirja manuste salvestamine

 • Koopia tegemine, teisaldamine ja nime muutmine

 • Drive dokumentide allalaadimine arvutisse

 • Kausta koos sisuga kopeerimine

 • Drive dokumendi saatmine pdf vormingus e-kirjaga

LIGIPÄÄSU ÕIGUSTE HALDAMINE

 • Ülevaade Drive jagamise seadetest

 • Jagamise seadete avamise valikud

 • Lingina jagamine

 • Nimeline jagamine

 • Õiguste muutmine ja omaniku staatuse üleandmine

 • Dokumendi sisu veebis avaldamine

 • Google saidid ja fotod

ÜHISTÖÖ

 • Jagatud dokumendi muutmine

 • Muudatuste ülevaade ja dokumendi sisu taastamine

 • Jagatud üksuste kustutamine ja taastamine

 • Minule jagatud dokumentide ja kaustadega töötamine

KOMMENTAARIDEGA TÖÖ

 • Kommentaaride lisamine ja haldamine

 • Tekstidokumenti muutmisettepanekute lisamine ja kinnitamine

 • Kommentaari lingi loomine ja saatmine

 • Kommentaaris isikute mainimine ja tegevuse määramine

DOKUMENTIDE OTSING JA VAADETE SEADISTAMINE

 • Kuvavaate muutmine

 • Valikud dokumentide ja kaustade kiireks leidmiseks

 • Dokumendi või kausta otsimine märksõna järgi

 • Otsingu tööriista põhjalikumad valikud

 • Dokumentide sorteerimine, sh suuruse järgi

 • Dokumendi asukoha tuvastamine ja otsing kaustast

GOOGLE DOKUMENDID

 • Dokumentide (tekstidokumendid, tabel, esitlus, joonised) loomine ning nende ühiskasutus;

 • dokumentide redigeerimine;

 • lisamoodulite lisamine ja kasutamine. 

GOOGLE ARVUTUSTABEL

 • Dokumentide (tabel, joonised, valemid) loomine ning nende ühiskasutus

 • dokumentide redigeerimine

 • lisamoodulite lisamine ja kasutamine

GOOGLE VORM KÜSITLUSTARKVARA KASUTAMINE

 • Küsitluse loomine 

 • Küsitluse kujunduse, seadete muutmine

 • Küsitluse jagamise võimalused

 • Vastuste analüüs tabelis ja graafikuna

GOOGLE SITES (VEEBLEHT) LOOMINE

 • Veebilehe loomine

 • Jagamise ja avaldamise võimalused

 • Sisuhaldus

 • Sisuloome

GOOGLE KALENDER VÕIMALUSED

 • Sündmuste lisamine, haldamine ja jagamine

 • Sündmuste otsimine ja meeldetuletus

 • Kalendri lisamine ja haldamine, jagamine ja ühiskasutus

GOOGLE MEET VIDEOKÕNE LOOMINE

 • kõne algatamine

 • kõne haldamine

GMAIL POSTKASTI SEADISTAMINE JA HALDUS

 • seadistamine ja haldus

 • gruppide ja listide loomine

Lisainfo. Koolituskursuse tellijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning seda rahastatakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". Osaleda saavad täiskasvanud, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. 

Registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, tööalane vajadus ja põhjendus ning alles viimasena registreerimisjärjekord. Kõrgharidusega soovijaid saame koolitusele võtta üksnes vabade kohtade olemasolul. Teiega võetakse ühendust e-posti teel.

Kursuste korraldamise kord. Covid-19 nõuded.